Cập nhật đơn hàng

Trên màn hình Đơn hàng, bạn có thể xuất một biên lai khác cho khách hàng hoặc xem ghi chú đơn hàng. Màn hình Đơn hàng chỉ có trong Shopify POS dành cho iPad và Android. Màn hình này không có trong Shopify POS dành cho iPhone.

Xuất lại biên lai

Các bước cần thực hiện để xuất lại biên lai:

Thêm ghi chú cho đơn hàng

Ghi chú đơn hàng xuất hiện trên màn hình chi tiết của đơn hàng và được dùng để đính kèm thông tin bổ sung về đơn hàng. Bạn có thể muốn đính kèm ghi chú cho đơn hàng vì những lý do sau:

  • Bạn đã hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.
  • Bạn đã thực hiện đổi hàng cho toàn bộ hoặc một phần của đơn hàng.
  • Khách hàng có một số yêu cầu bổ sung mà bạn muốn ghi lại.

Để thêm ghi chú cho đơn hàng đã hoàn tất:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí