Tạo sản phẩm mới

Bạn có thể tạo sản phẩm mới trên màn hình sản phẩm trong Shopify POS. Những sản phẩm bạn tạo trong Shopify POS sẽ không xuất hiện trên các kênh bán hàng khác của bạn trừ khi bạn cập nhật cài đặt tình trạng còn hàng của các kênh đó trên trang quản trị Shopify.

Hãy đảm bảo lưu kho sản phẩm tại địa điểm được chỉ định của thiết bị Shopify POS. Nếu không, bạn sẽ không thể thấy sản phẩm trong chế độ xem sản phẩm.

Tạo sản phẩm mới

Để tạo sản phẩm mới trong Shopify POS:

Để chỉnh sửa hoặc xóa một trong các sản phẩm, bạn cần mở sản phẩm đó từ trang Sản phẩm trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify). Bạn không thể chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm trực tiếp trên Shopify POS.

Cẩn thận: Các thiết bị POS chỉ có thể tải về số lượng sản phẩm và mẫu mã nằm trong giới hạn để không xảy ra lỗi khi chạy ứng dụng Shopify POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí