Cử chỉ trên màn hình cảm ứng

Tìm hiểu về cử chỉ bạn có thể sử dụng trên màn hình cảm ứng và các nút màn hình cảm ứng khác có sẵn trong ứng dụng Shopify POS.

Cử chỉ của người dùng

Mô tả cử chỉ của người dùng cho Shopify POS
Làm mới Trên màn hình, kéo ngón tay xuống để làm mới nội dung.
Thẻ sọc từ Kéo ngón tay của bạn trên một khu vực của màn hình để kích hoạt thay đổi.
Chạm Chạm ngón tay của bạn lên một phần của giao diện. Đồng nghĩa với thuật ngữ "nhấp" khi đề cập đến các thiết bị cầm tay.
Chạm và giữ Trên màn hình giỏ hàng và sản phẩm, nhấn ngón tay của bạn vào sản phẩm trong khoảng ba giây để hiển thị chi tiết của sản phẩm.

Nút màn hình cảm ứng

Chức năng của nút màn hình cảm ứng
Biểu tượng Chức năng

Khay

Three hollow dots in an evenly-spaced, horizontal line

Mở rộng menu phụ chứa các tùy chọn bổ sung cho màn hình hiện tại.

Tìm kiếm

Line drawing of a magnifying glass

Cho phép bạn nhập cụm từ tìm kiếm và trả về kết quả phù hợp. Có trên màn hình sản phẩm, giỏ hàng (cụ thể đối với khách hàng) và Đơn hàng.

Thêm

Plus sign

Tạo sản phẩm mới trên màn hình giỏ hàng và sản phẩm.

Quay lại

Arrow pointing left

Đưa bạn quay lại màn hình trước.

TẮT/BẬT

An on-off switch

Chạm vào nút BẬT/TẮT để bật hoặc tắt một tính năng. Nếu nút nằm ở phía bên trái, tính năng này đang tắt. Nếu nút nằm ở phía bên phải, tính năng này đang bật.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí