Bắt đầu sử dụng Shopify POS

Trước khi bắt đầu bán hàng qua ứng dụng Shopify POS, bạn cần chọn gói Shopify phù hợp nhất với doanh nghiệp, mua và kết nối bất kỳ trang thiết bị POS nào cần thiết và thiết lập ứng dụng POS để chấp nhận thanh toán. Bạn có thể sử dụng các tính năng cơ bản của Shopify POS trong mọi gói Shopify mà không mất thêm phí. Nếu muốn có thêm các tính năng bán lẻ, bạn cần sử dụng Shopify POS Pro.

Trong phần này

Gói Shopify POS

Lưu ý: Shopify POS hoàn toàn mới hiện không hoạt động trên các thiết bị Android.

Shopify POS Pro có các tính năng bổ sung sau:

Tính năng của Shopify POS Pro
Tính năng Định nghĩa
Phân tích Báo cáo phân tích Doanh số hằng ngày cho Shopify POS.
Theo dõi tiền mặt Theo dõi tiền tạm ứng và tổng hợp số tiền vào sổ hằng ngày.
Ứng dụng Customer View Hiển thị thông tin thanh toán cho khách hàng Shopify POS bằng ứng dụng Customer View.
Biên lai tùy chỉnh Tùy chỉnh mẫu cho biên lai in.
Gửi email chi tiết giỏ hàng cho khách hàng Sử dụng tính năng Gửi email về giỏ hàng của Shopify POS để gửi email chi tiết giỏ hàng cho khách hàng và cho phép khách hàng thanh toán trực tuyến.
Đổi hàng Đổi mặt hàng bị trả lại bằng mặt hàng mới qua Shopify POS.
Phân bổ doanh số Phân bổ doanh số trong trang quản trị Shopify để có thể theo dõi hiệu suất kinh doanh của nhân viên.
Lưu và truy xuất đơn hàng lưu giao dịch chưa hoàn tất trong Shopify POS để quay lại sau.
Vận chuyển đơn hàng đến địa chỉ nhà của khách hàng Chọn địa chỉ giao hàng hoặc phí vận chuyển cho đơn hàng trong giỏ hàng Shopify POS để gửi đơn hàng đến địa chỉ của khách hàng.
Quyền nhân viên Bật quyền truy cập cho nhân viên có mã PIN của POS.
Stocky Sử dụng Stocky trong việc dự báo nhu cầu, đơn đặt hàng, phương thức kiểm kê và đợt chuyển hàng lưu kho để theo dõi lượng hàng trong kho bạn cần và đang sở hữu.
Không giới hạn số lượng nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS Tạo và chỉnh sửa nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS dành cho Shopify POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí