Xác định nhu cầu POS

Shopify POS hoàn toàn mới là ứng dụng iOS mà bạn có thể sử dụng để bán sản phẩm trực tiếp. Sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới để bán hàng ở hầu như mọi nơi, bao gồm cửa hàng thực tế, chợ và cửa hàng thời vụ. Shopify POS hoàn toàn mới đồng bộ với Shopify để theo dõi đơn hàng và hàng trong kho của bạn tại các địa điểm bán lẻ, cửa hàng trực tuyến và các kênh bán hàng đang hoạt động khác. Bạn thậm chí có thể xem và quản lý đơn hàng của cửa hàng từ ứng dụng.

Bắt đầu sử dụng Shopify

Nếu bạn mới sử dụng Shopify làm nền tảng thương mại điện tử, bạn có thể bắt đầu sử dụng danh sách kiểm tra của chúng tôi. Danh sách kiểm tra sẽ hướng dẫn bạn các bước ban đầu để thiết lập cửa hàng.

Sau khi hoàn thành thiết lập cửa hàng, bạn có thể thiết lập ứng dụng Shopify POSthiết lập phương thức thanh toán để chuẩn bị sẵn sàng bán hàng trực tiếp. Để biết thêm thông tin về Shopify POS, xem mục iPad và iPhone để biết mẹo quản lý cửa hàng của bạn trong ứng dụng.

Bắt đầu sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới

Bạn có cửa hàng Shopify trực tuyến chưa và có muốn bắt đầu bán hàng trực tiếp hay không? Trước khi có thể bắt đầu bán hàng, bạn cần thiết lập ứng dụng Shopify POS, chọn trang thiết bịthiết lập phương thức thanh toán.

Sau khi hoàn thành thiết lập, xem mục iPad và iPhone để biết mẹo quản lý cửa hàng của bạn trong ứng dụng.

Chuyển từ Shopify POS Classic

Nếu bạn đang sử dụng Shopify POS Classic để bán hàng trực tiếp cho khách hàng, hãy bắt đầu bằng việc thiết lập ứng dụng Shopify POSthiết lập phương thức thanh toán.

Sau khi hoàn thành thiết lập, xem mục iPad và iPhone để biết mẹo quản lý cửa hàng của bạn trong ứng dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí