Xác định nhu cầu POS của bạn

Shopify POS hoàn toàn mới là ứng dụng iOS mà bạn có thể sử dụng để bán sản phẩm trực tiếp. Sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới để bán hàng ở hầu như mọi nơi, bao gồm cửa hàng thực tế, chợ và cửa hàng thời vụ. Shopify POS hoàn toàn mới đồng bộ với Shopify để theo dõi đơn hàng và hàng trong kho của bạn tại các địa điểm bán lẻ, cửa hàng trực tuyến và các kênh bán hàng đang hoạt động khác. Bạn thậm chí có thể xem và quản lý đơn hàng của cửa hàng từ ứng dụng.

Bắt đầu sử dụng Shopify

Nếu bạn mới sử dụng Shopify làm nền tảng thương mại điện tử, bạn có thể bắt đầu sử dụng danh sách kiểm tra của chúng tôi. Danh sách kiểm tra sẽ hướng dẫn bạn các bước ban đầu để thiết lập cửa hàng.

Sau khi thiết lập xong cửa hàng, bạn có thể thiết lập ứng dụng Shopify POSthiết lập phương thức thanh toán để chuẩn bị sẵn sàng cho việc bán hàng trực tiếp. Để biết thêm thông tin về Shopify POS hoàn toàn mới, hãy tham khảo mục CHTG về Shopify POS.

Bắt đầu sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới

Bạn có cửa hàng Shopify trực tuyến chưa và có muốn bắt đầu bán hàng trực tiếp hay không? Trước khi có thể bắt đầu bán hàng, bạn cần thiết lập ứng dụng Shopify POS, chọn trang thiết bịthiết lập phương thức thanh toán.

Để biết thêm thông tin về Shopify POS hoàn toàn mới, hãy tham khảo mục CHTG về Shopify POS.

Chuyển từ Shopify POS Classic

Nếu đang sử dụng Shopify POS Classic để bán hàng trực tiếp cho khách hàng, bạn có thể đổi sang Shopify POS hoàn toàn mớiđồng bộ cài đặt Shopify POS để thiết lập ứng dụng.

Lưu ý: Ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới chỉ hỗ trợ hệ điều hành iOS. Ứng dụng Shopify POS Classic hỗ trợ cả thiết bị iOS và Android.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí