Thiết lập phương thức thanh toán

Bạn có thể kích hoạt nhiều phương thức thanh toán trong Shopify POS để khách hàng có thể lựa chọn các tùy chọn thanh toán ở phần thanh toán.

Lưu ý: Không nhận diện được Shopify POS? Có thể bạn đang sử dụng Shopify POS Classic.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí