Trang thiết bị cho cửa hàng Shopify

Shopify kết nối với trang thiết bị bán lẻ để hỗ trợ bạn xây dựng doanh nghiệp, cả trực tiếp và trực tuyến. Bạn có thể mua trang thiết bị được Shopify hỗ trợ từ Cửa hàng trang thiết bị Shopify.

Nếu bạn có trang thiết bị riêng, hãy đảm bảo trang thiết bị được Shopify hỗ trợ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí