Đợt chuyển từ đơn vị cung ứng

Bạn có thể sử dụng đợt chuyển để ghi chép, theo dõi và nhận đơn đặt hàng và hàng trong kho sắp đến từ đơn vị cung ứng. Đợt chuyển giúp bạn quản lý đơn đặt hàng và hàng trong kho bằng nhiều cách:

  • Bạn có thể ghi chép hàng chuẩn bị nhập kho sau khi gửi và xác nhận đơn đặt hàng (PO) với đơn vị cung ứng.
  • Bạn có thể cho biết đã nhận đầy đủ hoặc một phần hàng trong kho, điều này cho phép bạn xử lý hàng trong kho theo tốc độ của mình.
  • Kho sản phẩm của bạn được cập nhật tự động sau khi bạn nhận mặt hàng từ đơn vị cung ứng.
  • Bạn có thể xem số lượng mặt hàng chuẩn bị nhập kho và ngày tới dự kiến ngay trong thông tin chi tiết của sản phẩm.

Bạn cũng có thể sử dụng đợt chuyển để chuyển hàng trong kho giữa các địa điểm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí