Nhận hàng trong kho từ đơn vị cung ứng (trang quản trị Shopify)

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí