Nhận hàng trong kho từ đơn vị cung ứng (trang quản trị Shopify)

Khi nhận được hàng trong kho, bạn có thể sử dụng một đợt chuyển để đảm bảo đã nhận được mọi thứ như mong đợi. Khi bạn xác nhận rằng đã nhận được mặt hàng trong đợt chuyển, số mặt hàng trên trang Kho hàng sẽ được cập nhật.

Đảm bảo rằng bạn đã bật theo dõi hàng tồn kho đối với sản phẩm và mẫu mã.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Transfers (Vận chuyển).

  2. Nhấp vào số vận chuyển.

  3. Nhấp vào Receive items(Nhận mặt hàng).

  1. Đối với mỗi mặt hàng, nhấp vào All (Tất cả) hoặc nhập số mặt hàng bạn đã nhận được vào cột Accept (Chấp nhận).

    Nhấp vào nút ... và nhập số mặt hàng bạn muốn từ chối (ví dụ như mặt hàng hỏng) hoặc hủy bỏ. Số lượng mặt hàng sẽ điều chỉnh tương ứng.

  1. Nhấp vào Lưu.

  2. Để hoàn tất đợt chuyển, nhấp vào Archive (Lưu trữ). Chỉ có thể lưu trữ đợt chuyển có trạng thái Completed (Hoàn thành).

Bạn có thể xem tất cả đợt chuyển Pending (Đang chờ xử lý) (mở), Partial (Một phần), Completed (Hoàn thành) và đã lưu trữ (trạng thái Completed (Hoàn thành) bị vô hiệu hóa) trên trang Đợt chuyển. Nếu cần cập nhật một đợt chuyển sau, bạn có thể nhấp vào số vận chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí