Tạo mã QR để đăng nhập POS

Thông thường, trước khi bắt đầu sử dụng ứng dụng Shopify POS để xử lý giao dịch bán hàng, nhân viên tại Điểm bán hàng phải đăng nhập vào ứng dụng bằng tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên. Tuy nhiên, bạn có thể tạo mã QR để nhân viên POS không có thông tin xác thực của quản trị viên có thể đăng nhập ứng dụng Shopify POS trên một thiết bị tại một địa điểm nào đó bằng mã PIN. Để tạo mã QR, bạn phải được chỉ định vai trò có 13 quyền quản trị viên cần thiết.

Tạo mã QR

Trước khi tạo mã QR, hãy đảm bảo:

  • nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS có mã PIN POS
  • địa điểm sử dụng gói đăng ký POS Pro

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang quản trị Shopify, trong mục KÊNH BÁN HÀNG, nhấp vào Điểm bán hàng > Địa điểm.
  2. Chọn địa điểm bạn muốn tạo mã.
  3. Nhấp vào Set up QR code login (Thiết lập đăng nhập bằng mã QR).
  4. Trong mục Email QR code (Gửi email mã QR), tìm nhân viên Point of Sale mà bạn muốn gửi mã, rồi nhấp vào Email QR code (Gửi email mã QR).
  5. Không bắt buộc: Nếu bạn cần nhân viên đăng nhập vào nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm hoặc nếu mã đã hết hạn, nhấp vào Generate new QR code (Tạo mã QR mới). Việc tạo mã mới không ảnh hưởng đến mã cũ và các mã này vẫn hợp lệ.

Đăng nhập bằng mã QR

  1. Trên màn hình đăng nhập Shopify POS, chạm vào Log in with QR code (Đăng nhập bằng mã QR).
  2. Quét mã QR bằng camera của thiết bị.
  3. Không bắt buộc: Nếu bạn không thể quét mã QR, chạm vào Use URL (Sử dụng URL), nhập URL và chạm vào Next (Tiếp).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí