Lịch BFCM và nghỉ lễ cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Năm nay, Black Friday Cyber Monday (BFCM) diễn ra vào cuối tuần, từ ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 2020. Mạng lưới giao hàng Shopify đang chuẩn bị cho một lượng lớn hoạt động trên toàn mạng lưới.

Vận chuyển đơn hàng đến khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Do sẽ có một khối lượng đơn hàng lớn hơn, một số dịch vụ nhà kho sẽ tạm dừng hoặc giảm hoạt động trong vài ngày trước khi diễn ra BFCM.

Xem bảng sau để tìm hiểu các ngày quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn, Mạng lưới giao hàng Shopify và BFCM.

Các ngày quan trọng đối với BFCM trong năm 2020.
Ngày Mô tả
Ngày 2 tháng 11 Ngày cuối cùng để gửi mẫu mã mới để đánh giá. Dịch vụ sẽ tiếp tục vào ngày 4 tháng 12.
Ngày 9 tháng 11 - Ngày 28 tháng 12 Không có chu kỳ nào.
Ngày 12 tháng 11 Ngày cuối cùng để xóa hàng trong kho từ Mạng lưới giao hàng Shopify. Dịch vụ sẽ tiếp tục vào ngày 21 tháng 12.
Ngày 19 tháng 11 - Ngày 11 tháng 12 Tạm dừng xử lý đơn hàng trả lại. Dịch vụ sẽ tiếp tục vào ngày 14 tháng 12.
Ngày 19 tháng 11 - Ngày 11 tháng 12 Tạm dừng các dự án đặc biệt. Dịch vụ sẽ tiếp tục vào ngày 14 tháng 12.
Ngày 23 tháng 11 - Ngày 11 tháng 12 Các đơn hàng bán buôn sẽ không được xử lý. Dịch vụ sẽ tiếp tục vào ngày 14 tháng 12.
Ngày 25 tháng 11 - Ngày 2 tháng 12

Tạm dừng tiếp nhận nguồn cung.

Ngày 26 tháng 11 - Ngày 7 tháng 12 Tạm dừng xử lý Trả lại người gửi (RTS).
Ngày 27 tháng 11 Black Friday
Ngày 30 tháng 11 Cyber Monday

Cân nhắc trong dịp lễ đối với Mạng lưới giao hàng Shopify

Ngoài bảng trên, xem lại những điều cần cân nhắc và các giới hạn sau đây đối với Mạng lưới giao hàng Shopify trong mùa BFCM:

 • Hãng vận chuyển đa dạng - Mạng lưới giao hàng Shopify không biết về các hãng vận chuyển, nghĩa là hãng vận chuyển được chọn cho mỗi lô hàng dựa trên chi phí dịch vụ rẻ nhất khi giao gói hàng trong khung thời gian dự định. Do đó, tên phí giao hàng của bạn nên sử dụng ngôn ngữ quản lý được kỳ vọng của khách hàng bằng cách tính thời gian xử lý, sự chậm trễ tiềm tàng của hãng vận chuyển và các hãng vận chuyển khác nhau. Để biết thêm thông tin, tham khảo Cập nhật tên phí giao hàng.
 • Bưu thiếp, tờ rơi và các sản phẩm bổ trợ - Mọi mặt hàng bổ sung thêm vào đơn hàng đều được xem là tài liệu quảng cáo và phải được xem xét dưới dạng mẫu mã riêng và có sự phê duyệt của Mạng lưới giao hàng Shopify. Bạn nên gửi mẫu mã sản phẩm quảng cáo để xem xét trước ngày 02 tháng 11 năm 2020 để có thể nhận tài liệu và đơn hàng kiểm tra.
 • Dịch vụ không hỗ trợ - Các dịch vụ sau đây không được hỗ trợ trong năm 2020: - gói quà
  • thuế xuất nhập khẩu trả trước

Ngày chốt sổ giao hàng dịp lễ của hãng vận chuyển

Để đảm bảo gói hàng được giao đúng hẹn cho dịp lễ (trước ngày 25/12/2020), bạn phải gửi gói hàng muộn nhất vào ngày chốt sổ vận chuyện cụ thể. Mạng lưới giao hàng Shopify có ngày chốt sổ khác so với các hãng vận chuyển. Những ngày chốt sổ của Mạng lưới giao hàng Shopify sẽ được thông báo trong tháng 11 và sẽ rất có thể rơi vào tuần từ ngày 07/12.

Để tìm hiểu hạn chót hiện tại cho từng hãng và dịch vụ vận chuyển, tham khảo Ngày gửi hàng vào kỳ nghỉ 2020.

Chuẩn bị cho BFCM

Để đảm bảo không chậm trễ trong quá trình xử lý đơn hàng của bạn, hãy xem lại những phương thức tối ưu sau đây.

Đợt chuyển về

Nếu đợt chuyển về không tuân thủ các nguyên tắc này, bạn có thể phải chịu chi phí phát sinh do cần thêm thời gian để xử lý đợt chuyển về.

Cài đặt vận chuyển

Sự an toàn của cửa hàng và phân tích gian lận

Lưu ý rằng bạn không thể hủy các đơn hàng đã mở để Mạng lưới giao hàng Shopify thực hiện, trừ khi bộ phận hỗ trợ Mạng lưới giao hàng Shopify có thể ngừng đơn hàng trước khi vận chuyển lô hàng. Nếu bạn không muốn một đơn hàng cụ thể được vận chuyển sau khi đã mở để thực hiện, liên hệ ngay với Quản lý thương nhân thực hiện đơn hàng.

Tài nguyên hiện có

Các tài nguyên hỗ trợ tiêu chuẩn sẽ được cung cấp cho thương nhân trong mùa lễ BFCM với phạm vi bảo hiểm bổ sung. Tham khảo thông tin dưới đây để chuyển yêu cầu đến kênh hỗ trợ thích hợp.

Nhu cầu hàng ngày

Đối với nhu cầu hàng ngày như trạng thái thực hiện đơn hàng, thông báo chọn sai, quét nạp bị bỏ lỡ, yêu cầu về tín dụng và các yêu cầu truy vấn chung khác, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ theo địa chỉ sfn-help@shopify.com. Đối với các đơn hàng bị vận chuyển sai, liên hệ với bộ phận hỗ trợ Mạng lưới giao hàng Shopify và nhập urgent vào dòng chủ đề, đồng thời gửi đơn hàng thay thế có thẻ xử lý ưu tiên.

Quản lý cửa hàng Shopify

Nếu bạn có thắc mắc về cửa hàng hoặc tài khoản Shopify của mình, chẳng hạn như cách lập hóa đơn chung, cài đặt cửa hàng hoặc khách hàng, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify và Chuyên viên hỗ trợ sẽ giúp bạn.

Yêu cầu bồi thường vận chuyển

Đối với những yêu cầu bồi thường xuất phát từ các thiệt hại trong quá trình vận chuyển hoặc từ đơn hàng bị thất lạc, liên hệ với sfn-claims@shopify.com. Trong nội dung của email, bạn phải đưa vào các thông tin sau:

 • liên kết đến đơn hàng
 • số theo dõi
 • mô tả về tổn thất hoặc thiệt hại
 • họ tên khách hàng
 • số điện thoại của khách hàng (hãng vận chuyển sẽ không xử lý yêu cầu bồi thường nếu không có số điện thoại của khách hàng)
 • danh sách sản phẩm bị ảnh hưởng (mô tả ngắn gọn bao gồm SKU)
 • tổng chi phí sản phẩm
 • chi phí vận chuyển
 • bao bì ban đầu bao gồm nhãn vận chuyển (chỉ bắt buộc khi đơn hàng bị hư hỏng vì hãng vận chuyển có thể yêu cầu kiểm tra và gói hàng phải có sẵn để nhận)

Quản lý kỳ vọng của khách hàng để thực hiện và giao hàng

Trong mùa BFCM, có những thực tế về chuỗi cung ứng cần được truyền đạt cho khách hàng để giúp quản lý kỳ vọng của khách hàng một cách phù hợp và giúp khách hàng lập kế hoạch mua hàng. Nhiều hãng vận chuyển cập nhật điều khoản dịch vụ hoặc tạm ngưng đảm bảo thời gian giao hàng do số lượng ngày càng lớn.

Bạn có thể sử dụng biểu ngữ trên trang chủ, cửa sổ bật lên và các trang khác trong cửa hàng để nhấn mạnh một số điểm cần cân nhắc này. Xem lại các phương thức tối ưu sau đây để đảm bảo khách hàng có những kỳ vọng đúng đắn khi đặt hàng từ cửa hàng của bạn.

Cập nhật tên phí vận chuyển

Nếu bạn sử dụng phí giao hàng tự quy định, bạn có thể thay đổi tên của phí giao hàng để đặt kỳ vọng giao hàng tốt hơn cho khách hàng. Không sử dụng tên vận chuyển theo từng hãng vận chuyển và đảm bảo thêm phần đệm cho thời gian giao hàng, do nhiều hãng vận chuyển trước đây không tôn trọng thời gian giao hàng điển hình trong mùa BFCM. Bạn có thể chỉnh sửa tên phí giao hàng trong cài đặt vận chuyển của mình. Để biết thêm thông tin, tham khảo Sửa phí.

Chú ý: Nếu bạn thay đổi tên phí vận chuyển, liên hệ với Quản lý thương nhân thực hiện đơn hàng để liên kết với đúng cấp độ dịch vụ tương ứng.

Xem lại các ví dụ về tên phí vận chuyển sau đây:

 • Vận chuyển tiêu chuẩn (5-7 ngày) + thời gian xử lý 24 giờ
 • Vận chuyển tiêu chuẩn (5-7 ngày) Dự kiến chậm trễ do hãng vận chuyển trì hoãn
 • Vận chuyển nhanh (3 ngày + thời gian chờ của hãng vận chuyển) + thời gian xử lý 24 giờ

Tạo trang CHTG

Tạo hoặc cập nhật trang CHTG để cung cấp thêm thông tin cho khách hàng về cách cửa hàng của bạn chuẩn bị cho BFCM và những điều khách hàng có thể kỳ vọng. Cân nhắc thêm các thông tin sau đây vào trang CHTG:

 • giải thích về chính sách trả hàng
 • thông tin liên hệ của dịch vụ khách hàng
 • thông tin cập nhật của hãng vận chuyển, chẳng hạn nếu họ tạm ngưng đảm bảo giao hàng
 • ngày đặt hàng cuối cùng để nhận lô hàng trước Giáng sinh

Để biết thêm thông tin, tham khảo Thêm trang web mới vào cửa hàng trực tuyến.

Thêm biểu ngữ trên trang chủ hoặc cửa sổ bật lên

Bạn có thể nhấn mạnh thông tin quan trọng bằng biểu ngữ ở đầu trang chủ của trang web hoặc bằng cách hiển thị thông tin đó trong cửa sổ bật lên. Cân nhắc thêm các thông báo sau vào cửa hàng của bạn:

 • Ngày đặt hàng cuối cùng để nhận gói hàng của bạn trước Giáng sinh là [X].
 • Do số lượng đơn hàng tăng cao và những hạn chế của các hãng vận chuyển, vui lòng dự kiến dư thời gian giao hàng.
 • Vui lòng lưu ý rằng các hãng vận chuyển đã tạm ngưng đảm bảo thời gian giao hàng. Hãy dự kiến dư thời gian xử lý đơn hàng và vận chuyển để đảm bảo nhận được hàng trước ngày dự định.

Danh sách kiểm tra BFCM

Xem lại các mục trong danh sách kiểm tra sau đây để đảm bảo doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho BFCM với Mạng lưới giao hàng Shopify:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí