Liên hệ với Mạng lưới giao hàng Shopify để được hỗ trợ - Thương nhân

Để nhận trợ giúp về quá trình thực hiện đơn hàng qua Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn có thể gửi email hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ qua cổng dịch vụ khách hàng. Để quản lý và tạo yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên cổng dịch vụ khách hàng, bạn cần tạo tài khoản trong cổng.

Lưu ý: Trang này dành cho thương nhân sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify. Nếu bạn là Đối tác của Mạng lưới giao hàng Shopify, hãy tham khảo Liên hệ với Mạng lưới giao hàng Shopify để được hỗ trợ - Đối tác.

Tạo tài khoản trong cổng dịch vụ khách hàng

Bạn cần tạo tài khoản trong cổng để quản lý yêu cầu hỗ trợ. Khi bạn tạo tài khoản, hãy sử dụng email liên kết với tài khoản nhân viên Shopify của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập https://sfn-help.zendesk.com/hc/en-us.
 2. Nhấp vào Sign up (Đăng ký).
 3. Nhập thông tin chi tiết rồi nhấp vào Sign up (Đăng ký).

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Bạn có thể gửi yêu cầu bằng cách gửi email cho Mạng lưới giao hàng Shopify hoặc gửi yêu cầu qua cổng dịch vụ khách hàng.

Gửi yêu cầu hỗ trợ qua cổng dịch vụ khách hàng

Sau khi đăng ký tài khoản trong cổng dịch vụ khách hàng, bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trong cổng.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập vào cổng dịch vụ khách hàng bằng một trong những phương thức sau: - Truy cập https://sfn-help.zendesk.com/hc/en-us.

  • Trong trang quản trị Shopify, vào ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify rồi nhấp vào Create a support request (Tạo yêu cầu hỗ trợ).
 2. Đăng nhập vào cổng dịch vụ khách hàng.

 3. Nhấp vào Submit a request (Gửi yêu cầu).

 4. Chọn lý do chính cho yêu cầu rồi nhập thông tin chi tiết của yêu cầu.

 5. Nhấp vào Submit (Gửi).

Gửi email yêu cầu hỗ trợ

Bạn có thể gửi email yêu cầu hỗ trợ tới sfn-help@shopify.com. Địa chỉ email người gửi của bạn phải là địa chỉ email liên kết với tài khoản nhân viên của cửa hàng Shopify.

Trả lời phản hồi từ Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu Mạng lưới giao hàng Shopify trả lời yêu cầu hỗ trợ của bạn và cần bạn phản hồi, bạn có thể trả lời bằng một trong những cách sau:

 • Trả lời trực tiếp email mà bạn nhận được trong hộp thư đến của email.
 • Nếu bạn có tài khoản cổng dịch vụ khách hàng, bạn có thể trả lời trong cổng dịch vụ khách hàng:
  1. Truy cập https://sfn-help.zendesk.com/hc/en-us.
  2. Đăng nhập vào cổng dịch vụ khách hàng.
  3. Nhấp vào My requests (Yêu cầu của tôi).
  4. Nhấp vào ticket hỗ trợ.
  5. Nhập câu trả lời rồi nhấp vào Submit (Gửi).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí