Tìm hiểu về thanh toán và định giá

Cước phí của Mạng lưới giao hàng Shopify được thanh toán theo hai cách: theo mỗi lần thực hiện và theo tháng.

Cước phí theo mỗi lần thực hiện

Bạn sẽ nhận cước phí của dịch vụ lấy hàng, đóng gói và vận chuyển mỗi lần đơn hàng được thực hiện.

Dịch vụ lấy hàng và đóng gói

Khi khách hàng đặt hàng, trung tâm xử lý đơn hàng sẽ đi lấy các mặt hàng được đặt và đóng gói. Cước phí lấy hàng và đóng gói của bạn, bao gồm cả chi phí đóng gói.

Dịch vụ vận chuyển

Đội ngũ hoàn thành đơn hàng sẽ liên kết từng loại phí vận chuyển từ trang thanh toán của cửa hàng đến dịch vụ vận chuyển của Mạng lưới giao hàng Shopify để trung tâm xử lý đơn hàng nắm được cách thức gửi đơn hàng cho khách hàng.

Chi phí vận chuyển từng đơn hàng được tính theo các yếu tố sau:

  • Dịch vụ của hãng vận chuyển, tính theo phí vận chuyển do khách hàng chọn khi thanh toán.
  • Trọng lượng tính phí của từng gói hàng.
  • Số lượng khu vực vận chuyển nơi lô hàng đi qua. Để biết thêm thông tin, tham khảo Định giá theo khu vực.

Định giá theo khu vực

Mạng lưới giao hàng Shopify sử dụng phương pháp định giá theo khu vực để giúp xác định chi phí vận chuyển đơn hàng của bạn. Điều này có nghĩa là mạng lưới đã phân chia Hoa Kỳ thành các khu vực địa lý và chi phí vận chuyển của lô hàng tăng theo từng khu vực mà lô hàng đi vào.

Khu vực vận chuyển của Hoa Kỳ

Ví dụ: Giả sử bạn chỉ có sản phẩm trong một nhà kho ở khu vực 1. Chi phí khi thực hiện đơn hàng từ khu vực 5 tốn kém hơn so với khu vực 3. Tuy nhiên, nếu bạn cũng có các sản phẩm tương tự trong nhà kho ở khu vực 6, việc thực hiện đơn hàng từ khu vực 5 sẽ tốn ít chi phí hơn so với việc thực hiện đơn hàng từ khu vực 3 do lô hàng sẽ chỉ qua một biên giới khu vực.

Bạn có càng nhiều nhà kho để lưu kho sản phẩm trong Mạng lưới giao hàng Shopify thì chi phí vận chuyển tổng thể sẽ càng nhỏ vì lô hàng phải di chuyển qua ít khu vực hơn.

Cước phí theo tháng

Cứ 30 ngày, bạn sẽ bị tính phí cho không gian được sử dụng để lưu trữ hàng trong kho và mọi dự án đặc biệt. Chu kỳ thanh toán bắt đầu từ lần đầu tiên cài đặt ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Xem cước phí Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể tìm thấy bản tổng hợp cước phí trên hóa đơn Shopify hàng tháng.

Các bước thực hiện:

  1. Từ trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Billing (Thanh toán).
  2. Trong mục Recent bills (Hóa đơn gần đây), nhấp vào hóa đơn.
  3. Trong hóa đơn, nhấp vào mục Ứng dụng.

Để biết thêm chi tiết về các khoản cước phí của bạn, nhấp vào Billing (Thanh toán) trên ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí