Gửi các dự án đặc biệt

Bạn có thể yêu cầu trung tâm xử lý đơn hàng thực hiện thêm các tác vụ cho lô hàng của bạn, ngoài lưu trữ và vận chuyển sản phẩm, ví dụ như dán mã vạch vào sản phẩm. Gửi yêu cầu bằng cách tạo một dự án đặc biệt từ ứng dụng Shopify Fulfillment Network trong trang quản trị Shopify.

Bạn có thể yêu cầu dự án đặc biệt cho mọi tác vụ nằm ngoài phạm vi xử lý thông thường dành cho các đơn hàng và đợt chuyển về:

 • lắp ráp sản phẩm
 • tùy chỉnh sản phẩm
 • bố trí lắp đặt
 • kiểm soát chất lượng

Yêu cầu dự án đặc biệt của bạn đã được gửi đến điều phối viên Trải nghiệm của thương nhân. Đây là người sẽ phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu dựa trên những quy định cụ thể.

Yêu cầu đối với một dự án đặc biệt

Để lập kế hoạch và dự toán cho một dự án đặc biệt, đội ngũ Mạng lưới giao hàng Shopify cần biết thông tin chi tiết về tác vụ yêu cầu. Cung cấp cả ảnh và video quy trình để giúp đảm bảo sự chính xác.

Mỗi yêu cầu dự án đặc biệt phải bao gồm những mục sau:

 • tất cả các SKU liên quan
 • tất cả vật tư không có SKU theo yêu cầu
 • hướng dẫn lắp ráp chi tiết (ảnh và video nếu cần)
 • số lượng yêu cầu
 • ngày đến hạn của dự án
 • bất cứ dự án hoặc đợt chuyển về có liên quan (nếu có)
 • bất cứ SKU nào được tạo mới (nếu có)
 • trung tâm xử lý đơn hàng ưu tiên (nếu có)

Quy trình dự án đặc biệt

Trước tiên, yêu cầu dự án đặc biệt trong ứng dụng Shopify Fulfillment Network trong trang quản trị Shopify. Điều phối viên trải nghiệm của thương nhân sẽ xem xét yêu cầu của bạn trong vòng 48 giờ.

Nếu được phê duyệt, yêu cầu của bạn sẽ được liệt kê trong Special projects (Dự án đặc biệt) > Action required (Thao tác cần thực hiện) trong ứng dụng Shopify Fulfillment Network. Yêu cầu sẽ bao gồm đầy đủ thời gian và chi phí ước tính để bạn xem xét. Sau khi bạn chấp nhận, dự án sẽ được gửi đến trung tâm xử lý đơn hàng.

Nếu bị từ chối, yêu cầu của bạn sẽ được liệt kê trong Special projects (Dự án đặc biệt) > Declined (Đã từ chối) trong ứng dụng Shopify Fulfillment Network. Các lý do có thể bao gồm:

 • thiếu hàng trong kho
 • yêu cầu vượt quá khả năng hoặc kỹ năng của nhà kho
 • không có các công cụ hoặc thiết bị cần thiết

Yêu cầu một dự án đặc biệt

Khi yêu cầu một dự án, bạn nhớ viết hướng dẫn cho dự án với độ chi tiết cao.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Shopify Fulfillment Network > Special projects (Dự án đặc biệt).
 2. Nhấp vào Request project (Yêu cầu dự án).
 3. Chọn loại dự án, rồi nhấp vào Confirm project type (Xác nhận loại dự án).
 4. Nhập tên cho dự án. Nếu bạn chọn một dự án Assembly (Lắp ráp), trong trường Mặt hàng, nhập SKU của sản phẩm cần lắp ráp.
 5. Trong Instruction (Hướng dẫn), nhập hướng dẫn chi tiết cho dự án đặc biệt của bạn. Nhớ điền đầy đủ thông tin bắt buộc.
 6. Không bắt buộc: Thêm tệp đính kèm vào dự án đặc biệt, ví dụ như ảnh hoặc video.
 7. Nhấp vào Request project (Yêu cầu dự án).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí