Chuẩn bị cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Trước khi bắt đầu sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn cần chuẩn bị sản phẩm và doanh nghiệp của mình trong Shopify. Chuẩn bị trước sản phẩm trước giúp đảm bảo rằng các trung tâm xử lý đơn hàng đã sẵn sàng tiếp nhận đợt chuyển về, chuẩn bị sẵn sàng sản phẩm của bạn để thực hiện nhanh hơn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí