Quản lý sản phẩm

Lưu ý: Mạng lưới giao hàng Shopify thuộc phạm vi quyền truy cập sớm và chỉ những doanh nghiệp được phê duyệt mới có quyền truy cập. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giới thiệu Mạng lưới giao hàng Shopify.

Trước khi gửi sản phẩm đến Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn cần đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu nhất định và có thông tin chi tiết cần thiết để được chấp nhận. Sau đó, bạn có thể thêm sản phẩm vào Mạng lưới giao hàng Shopify.

Yêu cầu đối với sản phẩm

Trước khi gửi sản phẩm đến Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn cần thực hiện những việc sau:

 1. Đảm bảo sản phẩm của bạn đủ điều kiện.
 2. Thêm tất cả các thông tin chi tiết bắt buộc cho sản phẩm.
 3. Gửi cho Quản lý dịch vụ hoàn thành đơn hàng của bạn bản sao điện tử của bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất cho bất kỳ sản phẩm nào yêu cầu văn bản này.

Điều kiện đối với sản phẩm

Các sản phẩm sau không đủ điều kiện để gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify:

 • các mặt hàng quá khổ
 • chất liệu độc hại
 • súng
 • thuốc nổ
 • bình xịt
 • các mặt hàng có cồn
 • các mặt hàng yêu cầu làm lạnh hoặc làm đông
 • các mặt hàng chứa pin lithium
 • hàng hóa bị kiểm soát như cần sa, thuốc lá và dược phẩm

Để biết thêm thông tin về các hoạt động bị cấm liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Shopify, tham khảo Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify.

Chuẩn bị sản phẩm

Mỗi mẫu mã sản phẩm phải có các chi tiết sản phẩm như sau:

 • SKU duy nhất
 • mã vạch duy nhất
 • trọng lượng chính xác
 • mã biểu thuế nếu vận chuyển quốc tế

Mỗi mẫu mã sản phẩm phải có các cài đặt sau:

 • Phải đặt cài đặt Inventory managed by (Hàng trong kho được quản lý bởi) của mẫu mã thành Shopify.
 • Mẫu mã phải liệt kê nhà kho Mạng lưới giao hàng Shopify là địa điểm còn hàng trong kho.

SKU

SKU (Đơn vị lưu kho) là mã không trùng lặp chứa chữ cái và chữ số dùng để nhận dạng sản phẩm hoặc mẫu mã của sản phẩm, dựa trên các thông tin chi tiết như model, kích cỡ hoặc màu sắc. Độ dài của SKU có thể khác nhau và SKU có thể chứa chữ cái, chữ số hoặc cả chữ cái và chữ số. SKU dùng để phân biệt mẫu mã sản phẩm, theo dõi hàng trong kho và vận chuyển đúng mặt hàng cho khách hàng.

Đảm bảo rằng từng mẫu mã sản phẩm có SKU riêng. Bạn không thể sử dụng cùng SKU trên nhiều mẫu mã khác nhau. Nếu có bất kỳ mẫu mã nào có cùng SKU, thay đổi một trong các thông tin chi tiết của mẫu mã.

Không được thay đổi SKU của sản phẩm sau khi gửi cho Mạng lưới giao hàng Shopify.

Mã vạch

Mã vạch là kiểu mã máy tính đọc được, mã này được sử dụng trên toàn thế giới để lưu trữ và xác định thông tin sản phẩm. Mã vạch chứa dãy số có thể dài ngắn tùy theo loại sản phẩm. Để Mạng lưới giao hàng Shopify có thể thực hiện đơn hàng, mã vạch trên sản phẩm phải dài từ 8 đến 24 chữ số.

Đảm bảo rằng mỗi mẫu mã sản phẩm có mã vạch riêng. Bạn không thể sử dụng cùng mã vạch trên nhiều mẫu mã khác nhau.

Nếu sản phẩm của bạn không có mã vạch, bạn có thể nhận mã vạch bằng một trong những cách sau:

Trừ khi bạn vận chuyển và thực hiện qua các cơ sở bán lẻ yêu cầu GTIN, ví dụ như UPC, EAN hoặc ISBN, mã vạch sản phẩm dành cho Mạng lưới giao hàng Shopify không cần phải là GTIN. Nếu cần lấy GTIN, bạn có thể làm theo một trong những cách sau:

Bạn cần nhập mã vạch của từng sản phẩm trong trang quản trị Shopify. Thêm mã vạch vào sản phẩm bằng một trong những phương thức sau:

Bạn cần có mã vạch chính xác khi vận chuyển sản phẩm đến Mạng lưới giao hàng Shopify. Đảm bảo mã vạch trong trang quản trị của bạn khớp với mã vạch thực được gắn trên sản phẩm. Để in mã vạch qua trang quản trị Shopify, tham khảo Máy in mã vạch.

Trọng lượng sản phẩm

Trọng lượng của sản phẩm được sử dụng để tính phí vận chuyển. Sử dụng cân để đo trọng lượng của sản phẩm bạn định gửi đến trung tâm xử lý đơn hàng và thêm trọng lượng vào chi tiết sản phẩm. Bạn có thể đặt hàng cân từ Cửa hàng trang thiết bị Shopify.

Để thêm trọng lượng vào chi tiết sản phẩm, đến trang sản phẩm và chọn Đây là sản phẩm hiện vật trong mục Vận chuyển. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thay đổi chi tiết mẫu mã.

Mã biểu thuế

Mã biểu thuế HS cung cấp thông tin về biểu thuế cho hải quan để áp dụng cho đơn hàng. Tra cứu mã biểu thuế HS và chỉ định mã cho sản phẩm bạn vận chuyển quốc tế. Để tìm hiểu cách thêm mã biểu thuế HS cho sản phẩm, tham khảo Thay đổi chi tiết mẫu mã.

Thêm sản phẩm vào Mạng lưới giao hàng Shopify

Để thêm sản phẩm vào Mạng lưới giao hàng Shopify, trước hết bạn phải gửi sản phẩm đến Quản lý dịch vụ hoàn thành đơn hàng để được phê duyệt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).
 2. Nhấp vào sản phẩm.
 3. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh một trong các mẫu mã.
 4. Trong Fulfillment details (Chi tiết thực hiện), nhấp vào Add fulfillment details (Thêm chi tiết thực hiện).
 5. Trong Replenish notifications (Thông báo nhập thêm hàng), nhập số ngày bạn cần được thông báo trước về việc gửi thêm hàng trong kho. Bạn sẽ nhận được thông báo này nhiều ngày trước khi hàng trong kho được dự đoán là sẽ hết. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thông báo hàng trong kho.
 6. Trong Special handling (Xử lý đặc biệt), chọn các thuộc tính vận chuyển và xử lý. Để biết thêm thông tin, tham khảo Xử lý đặc biệt.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).
 8. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, lặp lại các bước từ 4 đến 7 cho từng mẫu mã còn lại.
 9. Thực hiện các bước bổ sung mà Quản lý dịch vụ hoàn thành đơn hàng của bạn cung cấp.

Xử lý đặc biệt

Việc thêm các thuộc tính xử lý đặc biệt giúp Shopify nắm được cách xử lý sản phẩm khi sản phẩm đến trung tâm xử lý đơn hàng. Khi thêm chi tiết thực hiện, bạn có thể chọn các thuộc tính xử lý đặc biệt sau:

 • Sản phẩm này dễ vỡ - Sản phẩm có thể bị vỡ và cần xử lý cẩn thận.
 • Sản phẩm này có hạn sử dụng - Sản phẩm dễ thối hỏng, cũng như cần được theo dõi bằng mã vạch và SKU.
 • Sản phẩm này được quản lý theo lô - Sản phẩm được theo dõi và phải được nhận dạng trong trường hợp thu hồi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí