Xử lý vấn đề

Tại sao thông báo và email thực hiện đơn hàng của tôi không được gửi tới nhà kho?

Khi sử dụng một trong các tùy chọn integrated fulfillment (thực hiện đơn hàng tích hợp) hoặc custom fulfillment options (hoàn thiện đơn hàng tùy chỉnh) của chúng tôi, thông báo chỉ được gửi tới nhà kho sau khi đánh dấu các mặt hàng là "Đã thực hiện" trên đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Nhà kho sẽ không nhận được thông báo cho tới khi hoàn tất bước trên.

Thực hiện đơn hàng bằng Amazon

Bạn có thể nhìn thấy thông báo lỗi này khi cố gắng thực hiện đơn hàng qua Amazon:

The request must contain the parameter PerUnitDeclaredValueCó thông báo lỗi gửi về nếu bạn cố gắng gửi lô hàng đến địa chỉ APO (Bưu điện quân đội). Hiện nay Amazon không hỗ trợ thực hiện đơn hàng đến căn cứ quân sự nước ngoài.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí