Phí vận chuyển dự phòng

Nếu phí vận chuyển do bên thứ ba tính toán, ví dụ như hãng vận chuyển hoặc ứng dụng vận chuyển, đôi khi kết nối với bên thứ ba có thể tạm dừng hoặc hết thời gian chờ. Những sự cố tạm dừng hoặc hết thời gian chờ này khiến bên thứ ba không hiển thị bất kỳ phí vận chuyển nào để khách hàng chọn khi thanh toán.

Khi bên thứ ba không gửi phí vận chuyển, khách hàng vẫn có thể chọn phí vận chuyển dự phòng. Những mức phí dự phòng này cho phép khách hàng chọn phí vận chuyển và tiếp tục đơn hàng thay vì phải bỏ đơn hàng do không có phí vận chuyển.

Những điều cần cân nhắc đối với phí vận chuyển dự phòng

Phí vận chuyển dự phòng được mặc định bật tại cửa hàng Shopify. Bạn không thể tùy chỉnh phí vận chuyển dự phòng. Nếu không muốn hiển thị phí vận chuyển dự phòng, bạn có thể hủy kích hoạt phí vận chuyển dự phòng.

Các tiêu chí sau đây có thể xác định phí dự phòng trên trang thanh toán:

  • địa chỉ của địa điểm thực hiện đơn hàng, được xác định theo thứ tự ưu tiên của mỗi địa điểm
  • địa chỉ giao hàng của khách hàng
  • tổng trọng lượng của đơn hàng
  • tổng giá trị của đơn hàng

Khi một đơn hàng sử dụng phí vận chuyển dự phòng, một biểu ngữ sẽ hiển thị trên trang đơn hàng trong trang quản trị Shopify của bạn để cho biết phí dự phòng được dùng và bên thứ ba nào không đưa ra phí vận chuyển.

Phí vận chuyển dự phòng theo nơi gửi hàng và nơi nhận

Biểu đồ sau đây cho biết các phí vận chuyển dự phòng khả thi. Nếu phí vận chuyển có điều kiện trọng lượng và điều kiện giá trị đơn hàng, phải đáp ứng cả hai điều kiện thì phí vận chuyển mới xuất hiện. Nếu sản phẩm không có trọng lượng, trọng lượng của 0 sẽ được chỉ định cho sản phẩm khi xác định mức phí dự phòng.

Điều kiện trọng lượng Điều kiện giá trị đơn hàng Phí vận chuyển
Từ Canada đến Canada
nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 kg Lớn hơn hoặc bằng 100 CAD Vận chuyển tiêu chuẩn - Miễn phí vận chuyển
Nhẹ hơn hoặc bằng 0,75 kg

Vận chuyển tiêu chuẩn - 13,90 CAD

Vận chuyển nhanh - 19,90 CAD

lớn hơn hoặc bằng 0,75 kg nhưng không quá 2 kg

Vận chuyển tiêu chuẩn - 14,90 CAD

Vận chuyển nhanh - 21,90 CAD

Nặng hơn hoặc bằng 2 kg và nhẹ hơn hoặc bằng 30 kg Vận chuyển tiêu chuẩn - 21,90 CAD
Từ Canada đến Hoa Kỳ
nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 kg Lớn hơn hoặc bằng 100 CAD Vận chuyển tiêu chuẩn - Miễn phí vận chuyển
nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 kg Nhỏ hơn 100 CAD

Vận chuyển tiêu chuẩn - 7,90 CAD

Vận chuyển nhanh - 34,90 CAD

Nặng hơn hoặc bằng 0,5 kg và nhẹ hơn hoặc bằng 1,5 kg

Vận chuyển tiêu chuẩn - 19,90 USD

Vận chuyển nhanh - 36,90 CAD

lớn hơn hoặc bằng 1,5 kg nhưng không quá 30 kg Vận chuyển tiêu chuẩn - 29,90 CAD
Từ Canada đến các khu vực còn lại trên thế giới
Vận chuyển tiêu chuẩn - 20 CAD
Từ Hoa Kỳ đến Hoa Kỳ
Nhẹ hơn hoặc bằng 1 lb Lớn hơn hoặc bằng 50 USD Vận chuyển tiêu chuẩn - Miễn phí vận chuyển
Nhẹ hơn hoặc bằng 1 lb Dưới 50 USD Vận chuyển nhanh - 6,90 USD
Nặng hơn hoặc bằng 1 lb và nhẹ hơn hoặc bằng 5 lb Vận chuyển nhanh - 9,90 USD
nhỏ hơn hoặc bằng 5 lb Vận chuyển tiêu chuẩn - 4,90 USD
lớn hơn hoặc bằng 5 lb nhưng không quá 70 lb Vận chuyển tiêu chuẩn - 19,90 USD
Hoa Kỳ đến các khu vực còn lại trên thế giới
Vận chuyển tiêu chuẩn - 20 USD
Từ Đức đến Đức
Vận chuyển tiêu chuẩn - 4,99 EUR
Từ Đức đến Châu Âu
Vận chuyển tiêu chuẩn - 13,99 EUR
Từ Đức đến các khu vực còn lại trên thế giới
Vận chuyển tiêu chuẩn - 19,99 EUR
Từ Pháp đến Pháp
Vận chuyển tiêu chuẩn - 8 EUR
Từ Pháp đến Châu Âu
Vận chuyển tiêu chuẩn - 22 EUR
Từ Pháp đến các khu vực còn lại trên thế giới
Vận chuyển tiêu chuẩn - 29 EUR
Từ Hà Lan đến Hà Lan
Vận chuyển tiêu chuẩn - 4,95 EUR
Từ Hà Lan đến Châu Âu
Vận chuyển tiêu chuẩn - 12,95 EUR
Từ Hà Lan đến các khu vực còn lại trên thế giới
Vận chuyển tiêu chuẩn - 19,95 EUR
Từ Thụy Điển đến Thụy Điển
Vận chuyển thường - 49 SEK
Từ Thụy Điển đến các khu vực còn lại trên thế giới
Vận chuyển tiêu chuẩn - 299 SEK
Từ Đan Mạch đến Đan Mạch
Vận chuyển thường - 49 DKK
Từ Đan Mạch đến các khu vực còn lại trên thế giới
Vận chuyển tiêu chuẩn - 299 DKK
Từ Nhật Bản đến Nhật Bản
Vận chuyển tiêu chuẩn - Miễn phí vận chuyển
Từ Nhật Bản đến các khu vực còn lại trên thế giới
nhỏ hơn hoặc bằng 2 lb Vận chuyển tiêu chuẩn - 3000 JPY
Từ Trung Quốc đến Trung Quốc
nhỏ hơn hoặc bằng 5 kg Vận chuyển tiêu chuẩn - 4,95 CNY
Nặng hơn 5 kg và nhẹ hơn hoặc bằng 25 kg Vận chuyển hàng hóa nặng - 7,50 CNY
Từ Trung Quốc đến các khu vực còn lại trên thế giới

Vận chuyển tiêu chuẩn - 9,99 CNY

Vận chuyển nhanh - 19,99 CNY

Từ Hồng Kông đến Hồng Kông
nhỏ hơn hoặc bằng 5 kg Vận chuyển tiêu chuẩn - 5,99 HKD
Nặng hơn 5 kg và nhẹ hơn hoặc bằng 25 kg Vận chuyển hàng hóa nặng - 8,99 HKD
Từ Hồng Kông đến các khu vực còn lại trên thế giới

Vận chuyển tiêu chuẩn - 11,99 HKD

Vận chuyển nhanh - 23,99 HKD

Từ Singapore đến Singapore

Vận chuyển tiêu chuẩn - 5 SGD

Vận chuyển nhanh - 7,50 SGD

Từ Singapore đến các khu vực còn lại trên thế giới

Vận chuyển tiêu chuẩn - 10 SGD

Vận chuyển nhanh - 20 SGD

Từ Úc đến Úc

Vận chuyển tiêu chuẩn - 10 AUD

Vận chuyển nhanh - 15 AUD

Từ Úc đến các khu vực còn lại trên thế giới
Vận chuyển tiêu chuẩn - 20 AUD
Các khu vực còn lại trên thế giới - vận chuyển nội địa
Vận chuyển tiêu chuẩn - 10 USD
Các khu vực còn lại trên thế giới - vận chuyển quốc tế
Vận chuyển tiêu chuẩn - 20 USD

Hủy kích hoạt phí vận chuyển dự phòng

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

  2. Trong mục Phí vận chuyển dự phòng, nhấp vào Hủy kích hoạt.

  3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Kích hoạt phí vận chuyển dự phòng

Khi một đơn hàng sử dụng phí vận chuyển dự phòng, một biểu ngữ sẽ hiển thị trên trang đơn hàng trong trang quản trị Shopify của bạn để cho biết phí dự phòng được dùng và bên thứ ba nào không đưa ra phí vận chuyển.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

  2. Trong mục Phí vận chuyển dự phòng, nhấp vào Kích hoạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí