Mua nhãn vận chuyển và nhãn trả lại trong Shopify bằng tài khoản UPS

Shopify cung cấp dịch vụ có sẵn với giá tốt nhất và phù hợp nhất dựa trên thông tin vận chuyển thời gian thực từ UPS. Nếu bạn kết nối tài khoản UPS với Shopify, bạn có thể mua nhãn vận chuyển UPS trực tiếp trong trang quản trị Shopify bằng phí liên kết với tài khoản UPS, và thanh toán qua hóa đơn UPS. Chỉ có thể thực hiện các nhãn vận chuyển đã mua bằng tài khoản UPS từ các địa điểm trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

Bạn chỉ nên sử dụng tài khoản UPS trong trường hợp không muốn mua nhãn vận chuyển UPS với mức phí ưu đãi được hưởng qua Shopify Shipping.

Thêm tài khoản UPS vào cài đặt vận chuyển

Khi bạn sử dụng tài khoản UPS để mua nhãn vận chuyển và nhãn trả lại UPS, bạn nhận được phí vận chuyển liên kết với tài khoản UPS, và UPS lập hóa đơn cho bạn (thay vì Shopify).

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, chọn một trong các tùy chọn sau:

    • Nếu bạn đã thêm tài khoản UPS, hãy nhấp vào Manage carriers (Quản lý hãng vận chuyển).
    • Nếu hiển thị Kết nối tài khoản hãng vận chuyển, hãy làm theo các bước này để kết nối tài khoản UPS của bạn trước khi tiếp tục.
  2. Trong hộp thoại Quản lý hãng vận chuyển, nhấp vào Sửa cạnh UPS.

  3. Trong hộp thoại Edit your UPS® account (Chỉnh sửa tài khoản UPS®), nhấp vào Your UPS account (Tài khoản UPS) trong mục Account to buy labels (Tài khoản mua nhãn).

  1. Nhấp vào Submit (Gửi).

Khi bạn bị tính phí cho nhãn vận chuyển, số tiền sẽ hiển thị trên hóa đơn UPS trong mục Internet accounts (Tài khoản Internet). Bạn không bị tính phí cho nhãn trả lại cho đến khi quét nhãn.

Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tài khoản UPS, hoặc có thắc mắc về nhãn vận chuyển UPS đã mua, bạn nên liên hệ trực tiếp với UPS để được hỗ trợ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Tôi có thể liên hệ với ai để được hỗ trợ?

Mua nhãn vận chuyển hoặc nhãn trả lại UPS cho đơn hàng

Sau khi đã thiết lập tài khoản UPS, bạn có hai cách khác nhau để mua nhãn vận chuyển UPS trong trang quản trị Shopify:

Bạn cũng có thể tạo nhãn trả lại UPS cho bất kỳ đơn hàng nội địa nào.

Vô hiệu hóa nhãn vận chuyển hoặc nhãn trả lại

Trong một số trường hợp, bạn cần hủy nhãn vận chuyển sau khi mua. Bạn có thể thực hiện điều này trên trang của đơn hàng được liên kết trong trang quản trị Shopify. Sau khi hủy giá trị nhãn vận chuyển, bạn sẽ không bị tính phí trên hóa đơn UPS. Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của quy trình này, hãy xem phần Hủy giá trị nhãn vận chuyển.

Bạn cũng có thể hủy nhãn vận chuyển UPS trong tài khoản UPS tại UPS.com. Nếu làm vậy, đơn hàng liên kết sẽ không được cập nhật để phản ánh thay đổi trong trang quản trị Shopify.

Nhãn trả lại không có hạn sử dụng và không thể vô hiệu hóa được, tuy nhiên bạn cũng không bị tính phí cho những nhãn không sử dụng.

Tôi có thể liên hệ với ai để được hỗ trợ?

Để được trợ giúp thiết lập tài khoản UPS trong trang quản trị Shopify, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Để được trợ giúp những vấn đề liên quan tới tài khoản UPS và nhãn vận chuyển UPS bạn mua, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của UPS. Bạn có thể liên hệ họ theo số 1-800-742-5877 (Hoa Kỳ và Canada), 03457 877 877 (Vương quốc Anh), hoặc bằng cách truy cập Trung tâm trợ giúp và hỗ trợ của UPS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí