Bắt đầu

Nếu đơn hàng được vận chuyển từ nhiều địa điểm, hoặc bạn có ý định sử dụng Shopify Shipping để mua nhãn vận chuyển, bạn cần thiết lập thêm một vài cài đặt trước khi ra mắt cửa hàng Shopify.

Thêm địa điểm vận chuyển

Theo mặc định, địa chỉ ban đầu bạn nhập khi tạo tài khoản Shopify được thêm làm địa điểm. Địa điểm này cũng được thiết lập để có thể hoàn thiện đơn hàng.

Đảm bảo những địa điểm khác bạn định gửi hàng từ đó và bất kỳ ứng dụng thực hiện sản phẩm nào thay mặt bạn đều được thêm làm địa điểm. Để biết thêm thông tin về địa điểm, xem Thiết lập địa điểm.

Thêm loại bao bì

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp của bạn nằm ngoài Hoa Kỳ và Canada, bạn chỉ có thể thêm một loại bao bì vào cài đặt vận chuyển.

Nếu cửa hàng của bạn ở Hoa Kỳ hoặc Canada, bạn có thể thêm kích cỡ và trọng lượng của bao bì ưu tiên vào trang cài đặt Vận chuyển và giao hàng . Việc nhập kích cỡ và trọng lượng của bao bì giúp tính giá giao hàng thực tính chính xác hơn.

Bạn có thể có một bao bì mặc định và không giới hạn số bao bì đã lưu. Bao bì mặc định được sử dụng để tính phí vận chuyển khi thanh toán, nhưng cũng có thể dùng bất kỳ bao bì nào đã lưu khi mua nhãn qua Shopify Shipping.

Ví dụ: Nếu bao bì mặc định của bạn là hộp có kích cỡ 20cm x 25cm x 25cm và nặng 0,1825 kg, mọi đơn hàng qua phần thanh toán sẽ sử dụng hộp này để tính phí thực tính theo trọng lượng hoặc hãng vận chuyển. Tuy nhiên, bạn có thể chọn bất kỳ bao bì đã lưu nào khi mua nhãn vận chuyển để nhãn chính xác hơn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Packages (Bao bì), nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

 2. Trong hộp thoại, nhập thông tin bắt buộc về loại bao bì.

  Một số loại dịch vụ bưu chính có hạn chế đối với kích cỡ của bao bì mà bạn có thể sử dụng để vận chuyển sản phẩm. Một thông báo về hạn chế đối với kích thước được áp dụng sẽ hiển thị trên hộp thoại khi bạn tạo loại bao bì mới.

 1. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

Lưu ý: Kích thước hộp như quảng cáo có thể chỉ kích thước trong lòng của bao bì, vì vậy cần đo cả kích thước bên ngoài của hộp.

Thêm bao bì mức cố định của USPS

Lưu ý: Cửa hàng tại Hoa Kỳ có thể sử dụng dịch vụ gói hàng mức cố định của USPS.

Giá mức cố định được xác định theo gói hàng bạn chọn miễn là trọng lượng của gói hàng nhẹ hơn 32 kg (70 lb). Phí được tính theo giá của hộp hoặc phong bì mức cố định, không phải trọng lượng của gói hàng hoặc khoảng cách vận chuyển hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Saved packages (Bao bì đã lưu), nhấp vào Add package (Thêm bao bì).
 2. Trong hộp thoại, nhấp vào Carrier packaging (Gói hàng của hãng vận chuyển).
 3. Chọn đúng loại bao bì mức cố định từ danh sách:
 1. Nếu bạn muốn thiết lập loại bao bì này làm bao bì mặc định, chọn Set as default package (Đặt làm bao bì mặc định).

 2. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

Định cấu hình kích cỡ bao bì mặc định

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Saved packages (Bao bì đã lưu), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh bao bì có nhãn Default (Mặc định).
 2. Nhập tiêu đề, kích cỡ và trọng lượng của bao bì mặc định.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa loại bao bì

 1. Trong mục Packages (Bao bì), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh loại bao bì.

 2. Trong hộp thoại, nhập thay đổi, rồi nhấp vào Save (Lưu).

Xóa một loại bao bì

 1. Trong mục Packages (Bao bì), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh loại bao bì.

 2. Nhấp vào Delete package (Xóa bao bì), Delete (Xóa) trong hộp thoại xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí