Ứng dụng Local Delivery của Shopify

Ứng dụng Shopify Local Delivery tạo điều kiện cho quá trình giao hàng tận nơi của bạn hoặc nhân viên diễn ra hiệu quả hơn. Bạn có thể sử dụng ứng dụng trong trang quản trị Shopify hoặc từ ứng dụng Shopify cho di động.

Tạo danh sách đơn hàng, lập bản đồ địa điểm giao hàng và tối ưu hóa lộ trình giao hàng bằng ứng dụng Shopify Local Delivery. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ứng dụng Shopify cho di động trong khi giao hàng để cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

Để có thể dùng ứng dụng Local Delivery của Shopify, bạn cần thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi trong cửa hàng.

Sử dụng ứng dụng Shopify Local Delivery đồng hành dành cho di động đối với iOSAndroid để quản lý dịch vụ giao hàng tận nơi, dù bạn đang điều hành một đội tài xế hay tự giao đơn hàng. Ứng dụng này kết nối với ứng dụng Local Delivery trong Shopify để bạn có thể cấp cho tài xế quyền truy cập vào lộ trình tối ưu hóa dành cho tất cả các đơn giao hàng tận nơi và cho phép bạn theo dõi trạng thái giao hàng từ Shopify.

Giới thiệu về ứng dụng Local Delivery của Shopify

Quyền truy cập của nhân viên

Để truy cập được ứng dụng Shopify Local Delivery, nhân viên cần có thông tin đăng nhập cửa hàng Shopify của tài khoản đang hoạt động và đã bật quyền nhân viên cần thiết. Nhân viên cửa hàng sẽ cần có các quyền sau:

 • Sản phẩm
 • Đơn hàng
 • Ứng dụng
 • Địa điểm

Để biết thêm thông tin, tham khảo mô tả quyền nhân viên.

Quy trình làm việc và trạng thái đơn hàng:

Khi bạn thực hiện đơn hàng giao tận nơi bằng ứng dụng Local Delivery của Shopify, đơn hàng sẽ trải qua các trạng thái đơn hàng sau:

 • Unfulfilled (Chưa thực hiện): Chưa bắt đầu chuẩn bị và thực hiện đơn hàng. Bước tiếp theo là chuẩn bị đơn hàng để giao bằng cách chọn và đóng gói mặt hàng. Bạn cũng có thể in phiếu đóng gói đi kèm đơn hàng. Để hoàn thành, đánh dấu đơn hàng là Ready for delivery (Sẵn sàng để giao hàng).

 • Ready for delivery (Sẵn sàng để giao hàng): Đơn hàng được đóng gói và sẵn sàng để đến lấy và giao hàng. Sau khi đơn hàng được đánh dấu là sẵn sàng để giao hàng, đây là thời điểm thích hợp để thêm đơn hàng vào danh sách giao hàng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm đơn hàng vào danh sách giao hàng khi chưa thực hiện.

 • Đã gửi đi để giao hàng: Bạn hoặc nhân viên đã bắt đầu giao danh sách mà đơn hàng được chỉ định.

 • Đã đến giao hàng: Đơn hàng có trạng thái này nếu đã cố gắng giao hàng nhưng không giao thành công.

 • Delivered (Đã giao hàng): Đơn hàng đã được giao thành công. Sau khi bạn đánh dấu đơn hàng là đã giao, trạng thái đơn hàng thay đổi thành Đã thực hiện và quy trình thực hiện hoàn tất.

Thông báo cho khách hàng

Khi bạn cập nhật trạng thái đơn hàng từ ứng dụng Local Delivery của Shopify, khách hàng sẽ nhận được thông báo cho biết thời điểm dự kiến giao hàng.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Local Delivery của Shopify, khách hàng chọn giao hàng tận nơi khi thanh toán sẽ nhận được thông báo sau:

 • Xác nhận đơn hàng
 • Đã gửi đơn hàng đi để giao hàng
 • Đã đến giao hàng
 • Đã gửi đơn hàng

Bạn có thể tùy chỉnh các mẫu dành cho email và tin nhắn văn bản SMS mà khách hàng nhận được sau khi đặt hàng và chọn giao hàng tận nơi.

Cài đặt ứng dụng Local Delivery của Shopify

Nếu cửa hàng của bạn có thể dùng ứng dụng Local Delivery của Shopify, bạn có thể cài đặt ứng dụng này trong trang quản trị Shopify. Để cài đặt ứng dụng, nhấp vào liên kết trên một trong các trang sau:

 • Cửa hàng ứng dụng Shopify
 • biểu ngữ trên Trang chủ
 • mục Local delivery (Giao hàng tận nơi) của trang Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng)

Tạo danh sách giao hàng có lộ trình tối ưu

Sau khi nhận đơn hàng để giao hàng tận nơi, bạn có thể tạo danh sách giao hàng, thêm đơn hàng và tối ưu hóa lộ trình giao hàng.

Bạn có thể tạo nhiều danh sách giao hàng, sau đó, quản lý danh sách hoặc bắt đầu giao hàng từ danh sách.

Bước 1: Tạo danh sách giao hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Local Delivery.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Create delivery list (Tạo danh sách giao hàng)

 5. Không bắt buộc: Trong phần Delivery list description (Mô tả danh sách giao hàng), nhập mô tả để giúp bạn nhận diện danh sách. Ví dụ: Bạn có thể nhập Giao hàng trong khu trung tâm vào ngày 1 tháng 5.

 6. Trong mục LOCAL DELIVERY LOCATION (ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG TẬN NƠI), chọn địa điểm bạn lấy hàng để giao.

Bước 2: Thêm đơn hàng vào danh sách giao hàng

Sau khi bạn chọn một địa điểm cho danh sách giao hàng, đơn hàng cần giao từ địa điểm đó được liệt kê bên dưới tab Đơn hàng không được chỉ định. Nếu bạn không có đơn hàng giao tận nơi tại địa điểm đó, bạn có thể thay đổi địa điểm giao hàng tận nơi.

Theo mặc định, tab Đơn hàng không được chỉ định hiển thị tất cả đơn hàng giao tận nơi không được chỉ định cho danh sách giao hàng khác và có trạng thái đơn hàng Chưa thực hiện hoặc Sẵn sàng để giao hàng.

Khi bạn thêm một đơn hàng vào danh sách giao hàng, đơn hàng sẽ di chuyển từ tab Orders not assigned (Đơn hàng không được chỉ định) sang tab In this delivery (Trong đợt giao hàng này).

Nếu Google không thể xác minh địa điểm giao hàng của khách hàng, bạn không thể thêm đơn hàng vào danh sách giao hàng. Mở trang thông tin chi tiết đơn hàng để chỉnh sửa địa chỉ hoặc để liên hệ với khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong tab Orders in delivery (Đơn hàng trong đợt giao hàng), nhấp vào View unassigned orders (Xem đơn hàng chưa được chỉ định).

 2. Thêm đơn hàng vào danh sách bằng một trong những cách sau:

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bước 3: Tùy chỉnh địa điểm bắt đầu và kết thúc

Theo mặc định, địa điểm bắt đầu và kết thúc của lộ trình giao hàng được đặt thành địa điểm của cửa hàng. Bạn có thể tùy chỉnh cả địa điểm bắt đầu và kết thúc. Các địa điểm đã chọn của bạn sẽ là căn cứ để tính toán lộ trình giao hàng và thời gian giao hàng ước tính.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Route Optimization (Tối ưu hóa lộ trình), nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào Custom address (Địa chỉ tùy chỉnh) để Bắt đầu lộ trình hoặc Kết thúc lộ trình.

 3. Nhập địa chỉ.

 4. Nhấp vào Done (Đã xong).

Bước 4: Tối ưu hóa lộ trình giao hàng

Sau khi thêm đơn hàng vào danh sách, bạn có thể tối ưu hóa lộ trình giao hàng. Thao tác này vạch ra lộ trình giao hàng hiệu quả nhất và sắp xếp lại chuỗi đơn hàng. Bạn có thể tối ưu hóa lộ trình lên đến 100 điểm dừng. Địa điểm đầu và địa điểm cuối là hai điểm dừng.

Ứng dụng Local Delivery của Shopify sử dụng Google Maps để tính lộ trình giao hàng nhanh nhất. Thời điểm trong ngày, lưu lượng truy cập trung bình và số điểm dừng giao hàng được sử dụng để tối ưu hóa lộ trình giao hàng của bạn.

Bạn nên tối ưu hóa lộ trình giao hàng trước khi bắt đầu giao hàng để phòng trường hợp có yếu tố nào trên đây thay đổi.

Bạn cũng nên tối ưu hóa lộ trình sau khi thêm hoặc xóa đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong danh sách giao hàng, nhấp vào Optimize route (Tối ưu hóa lộ trình).

 2. Xem lại thông tin chi tiết lộ trình và nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý đơn hàng trong danh sách giao hàng

Sau khi tạo danh sách giao hàng và thêm đơn hàng, bạn có thể xóa đơn hàng.

Xóa đơn hàng

Đơn hàng mà bạn xóa sẽ trở lại tab Orders not assigned (Đơn hàng không được chỉ định). Bạn có thể tối ưu hóa lộ trình sau khi xóa đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong danh sách giao hàng, nhấp vào tab Orders in delivery (Đơn hàng trong đợt giao hàng).

 2. Xóa đơn hàng bằng những cách sau:

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý danh sách giao hàng

Quản lý danh sách giao hàng để liên tục cập nhật và sắp xếp đơn hàng.

Trạng thái danh sách giao hàng

Khi mở ứng dụng Local Delivery của Shopify, bạn sẽ có chỉ mục danh sách giao hàng tại tận nơi. Cột Status (Trạng thái) cho bạn biết tiến độ trong danh sách giao hàng. Danh sách giao hàng trải qua các trạng thái sau:

 • Ready for delivery (Sẵn sàng để giao hàng): Bạn đã thêm đơn hàng vào danh sách nhưng chưa bắt đầu giao hàng từ danh sách.
 • Đã gửi đi để giao hàng: Bạn đã bắt đầu giao đơn hàng trong danh sách. Một số đơn hàng có thể đã được giao.
 • Completed (Đã hoàn thành): Tất cả đơn hàng trong danh sách được đánh dấu là đã giao

Thay đổi địa điểm danh sách giao hàng

Đơn hàng được hiển thị dựa trên địa điểm giao hàng được chọn cho danh sách giao hàng. Nếu bạn thay đổi địa điểm giao hàng thì mọi đơn hàng trong danh sách sẽ bị xóa và bạn có danh sách đơn hàng chưa được chỉ định cho địa điểm mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Local Delivery của Shopify, nhấp vào danh sách giao hàng bạn muốn mở đầu tiên.

 2. Bên cạnh LOCAL DELIVERY LOCATION (ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG TẬN NƠI), nhấp vào Change (Thay đổi).

 3. Nhấp vào menu thả xuống và chọn một địa điểm.

 4. Nhấp vào Done (Đã xong).

Giao hàng từ danh sách

Sau khi tạo danh sách giao hàng, bạn có thể bắt đầu giao hàng từ ứng dụng, in danh sách và lộ trình hoặc chia sẻ danh sách với nhân viên hoặc tài xế để họ có thể bắt đầu giao hàng.

Chia sẻ danh sách giao hàng

Bạn có thể tạo liên kết để chia sẻ danh sách giao hàng với nhân viên hoặc lái xe để họ có thể bắt đầu giao hàng. Mọi người đều truy cập được vào liên kết đến danh sách giao hàng mà không cần thêm yêu cầu xác thực nào khác. Liên kết được tạo sẽ hết hạn sau 48 giờ, nhưng bạn có thể tạo lại nếu cần.

Để chia sẻ liên kết, bạn sao chép liên kết từ ứng dụng Local Delivery của Shopify và dán vào email, tin nhắn hoặc ứng dụng nhắn tin nhanh.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Local Delivery của Shopify, nhấp vào danh sách bạn muốn chia sẻ.

 2. Nhấp vào Share delivery list (Chia sẻ danh sách giao hàng).

 3. Nhấp vào Create link (Tạo liên kết).

 4. Sao chép và dán liên kết vào nơi bạn muốn chia sẻ.

 1. Trong hộp tương tác Share delivery route (Chia sẻ lộ trình giao hàng), nhấp vào Close (Đóng).

In danh sách giao hàng và lộ trình giao hàng

Nếu tài xế của bạn không có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify cho di động khi giao hàng, bạn có thể in danh sách giao hàng và lộ trình giao hàng.

Nếu bạn sử dụng bản in ra giấy của danh sách giao hàng, bạn không thể cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực trong ứng dụng Local Delivery của Shopify. Bạn cần đánh dấu đơn hàng trong danh sách giao hàng là đã giao.

Để in danh sách giao hàng, hãy truy cập ứng dụng Shopify Local Delivery, mở danh sách giao hàng, chuyển sang chế độ xem dành cho tài xế và nhấp vào Print (In).

Bắt đầu giao hàng từ ứng dụng

Khi bạn bắt đầu giao hàng từ danh sách giao hàng trong ứng dụng, trạng thái của tất cả các đơn hàng được chỉ định cho danh sách thay đổi thành Đã gửi đi để giao hàng và khách hàng nhận được thông báo.

Khi bạn giao đơn hàng, bạn đánh dấu từng đơn hàng là đã giao (hoặc khi đã đến giao hàng) và khách hàng nhận được thông báo khác.

Khi tất cả các đơn hàng trong danh sách giao hàng được đánh dấu là đã giao, trạng thái của danh sách giao hàng sẽ thay đổi thành Complete (Hoàn tất).

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Local Delivery của Shopify, nhấp vào danh sách bạn muốn bắt đầu giao hàng.

 2. Nhấp vào Go to driver view (Truy cập chế độ xem dành cho tài xế).

 3. Nhấp vào Start delivery (Bắt đầu giao hàng).

 4. Nhấp vào Start (Bắt đầu).

 5. Khi bạn giao từng đơn hàng, hãy nhấp vào đơn hàng tương ứng trong danh sách giao hàng.

 6. Không bắt buộc: Để xem địa điểm giao hàng của khách hàng trong ứng dụng bản đồ của thiết bị, nhấp vào Open in maps (Mở trong bản đồ).

 7. Không bắt buộc: Trong phần Delivery instructions (Hướng dẫn giao hàng), bạn có thể đọc hướng dẫn của khách hàng ở trang thanh toán.

 8. Cập nhật trạng thái đơn hàng bằng những cách sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí