Bù đắp lượng khí thải cacbon bằng ứng dụng Offset

Ứng dụng Offset cho phép bạn giảm lượng khí thải cacbon điôxít (CO2) từ những lô hàng bạn vận chuyển. Offset sử dụng mô hình trong ngành để xác định lượng CO2 thải ra không khí của mỗi lô hàng, sau đó thu của bạn một khoản tiền trên mỗi lô hàng để bù đắp lượng khí thải đó. Chi phí trung bình trên mỗi lô hàng là 0,005 USD hoặc nửa cent.

Chi phí bù đắp lượng khí thải sẽ được thu qua hóa đơn Shopify hằng tháng. Khoản tiền này được sử dụng để mua tín dụng cacbon nhằm bù đắp lượng khí thải qua các dự án ngăn chặn phá rừng.

Tính toán lượng khí thải một cách tổng quát

Offset kết hợp dữ liệu từ cửa hàng của bạn với dữ liệu của ngành và các mô hình được bình duyệt để xác định lượng CO2 mà lô hàng thải vào môi trường, sau đó kết hợp với Pachama để xác định chi phí bù đắp lượng khí thải này.

Do mục tiêu của Offset là đảm bảo bù đắp hoàn toàn lượng khí thải CO2 trong quá trình vận chuyển, nên tất cả giá trị sử dụng trong mô hình dữ liệu được làm tròn lên.

Đối với mỗi lô hàng được giao, Offset sử dụng những dữ liệu sau:

Những giá trị được sử dụng trong tính toán lượng khí thải dựa trên yếu tố có sẵn
Yếu tố Giá trị sơ cấp Nếu không có giá trị sơ cấp
Trọng lượng Trọng lượng lô hàng Trọng lượng trung bình của lô hàng
Khoảng cách Khoảng cách di chuyển theo dữ liệu theo dõi Khoảng cách theo đường thẳng giữa địa chỉ nơi gửi và địa chỉ nơi nhận, nhân với hệ số không chắc chắn
Loại phương tiện vận chuyển Lượng khí thải cacbon của xe tải hoặc máy bay, được tính bằng tốc độ và khoảng cách Lượng khí thải của xe tải

Khi được cung cấp số theo dõi từ hãng vận chuyển được hỗ trợ, Offset có thể tính toán chính xác lượng khí thải được sử dụng. Tuy nhiên, khi không có số theo dõi hoặc hãng vận chuyển không được hỗ trợ, Offset nhân lượng khí thải ước tính với hệ số không chắc chắn khoảng 1,5. Điều này giúp đảm bảo rằng tất cả lượng khí thải của bạn được bù đắp. Nếu có bất kỳ dữ liệu nào không nhất quán hoặc thiếu, Offset sử dụng giá trị tối đa hợp lý để thay thế.

Ví dụ: Giả sử bạn vận chuyển gói hàng từ Boston đến New York. Khoảng cách theo đường thẳng là 305,94 km, nhưng tuyến đường ngắn nhất khoảng 350 km. Nếu được cấp mã theo dõi, Offset sẽ sử dụng khoảng cách di chuyển chính xác. Tuy nhiên, nếu không được cấp mã theo dõi, ứng dụng sẽ sử dụng 305,94 km trong tính toán cơ sở và lượng khí thải sau khi tính sẽ được nhân với 1,5. Kết quả này tính đến sự khác nhau về tuyến đường, chẳng hạn như khoảng cách di chuyển từ bưu điện và trung tâm phân phối và tuyến đường hãng chuyển phát giao gói hàng đến tận nhà khách hàng.

Hiểu rõ các khoản phí

Khi cài đặt Offset lần đầu tiên, bạn sẽ thấy dự tính chi phí bù đắp hằng tháng dựa trên dữ liệu mới nhất từ cửa hàng và mức trung bình của Shopify.

Trong hóa đơn Shopify, bạn bị tính phí để bù đắp lượng khí thải từ những đơn hàng được coi là "đã giao" trong 30 ngày qua. Nếu có thông tin theo dõi, đơn hàng được coi là "đã giao" khi thông tin theo dõi cho biết đơn hàng đã được giao. Nếu không có thông tin theo dõi, đơn hàng sẽ được coi là đã giao 20 ngày sau khi đặt đơn hàng. Nếu có mặt hàng bị trả về kho hoặc đơn hàng bị hủy trong vòng 20 ngày, bạn sẽ không bị tính phí bù đắp lượng khí thải từ lô hàng của các sản phẩm đó.

Nếu bạn đã bật Shop Pay cho cửa hàng, các đơn hàng sử dụng phương thức thanh toán đó sẽ không tạo cước phí qua Offset. Shop Pay bù đắp tất cả lượng khí thải giao hàng theo mặc định và chi phí bù đắp do Shopify chi trả.

Nếu chi phí bù đắp lượng khí thải trong 30 ngày qua dưới 0,01 USD, khoản phí sẽ được làm tròn lên 0,01 USD.

Cài đặt Offset

  1. Trong Cửa hàng ứng dụng Shopify, truy cập trang ứng dụng của Offset.
  2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).
  3. Xem lại quyền truy cập, rồi nhấp vào Cài đặt ứng dụng.

Giới hạn

Đánh giá những hạn chế sau:

  • Mô hình và dự tính không chính xác, nhưng Offset dự tính lượng khí thải cao lên để đảm bảo chúng được bù đắp hoàn toàn.
  • Chỉ CO2 được bù đắp. Các loại khí thải khác như CH4, N2O hoặc GFG, không được bù đắp. Tuy nhiên, CO2 chiếm 95% ảnh hưởng tới khí hậu từ quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch của phương tiện vận chuyển.
  • Đơn hàng được vận chuyển bằng đường biển không tạo ra dữ liệu cần thiết để có thể tính toán chính xác lượng khí thải. Thay vào đó, các phương thức thay thế được công nhận trong ngành sẽ được áp dụng.

Câu hỏi thường gặp

Bù đắp cacbon là gì?

Bù đắp cacbon làm giảm lượng CO2 trong khí quyển để khí nhà kính tăng lên tại nơi khác có ảnh hưởng thuần bằng 0. Ví dụ: Giả sử một chiếc xe tải thải ra 150 g CO2 trong một dặm và các biện pháp bảo vệ rừng loại bỏ 150 g CO2 khỏi khí quyển. Nếu bạn mua một bù đắp cacbon hỗ trợ bảo vệ rừng đối với mỗi dặm mà một chiếc xe tải chạy, mức CO2 trong bầu khí quyển không thay đổi.

Tôi có đủ điều kiện sử dụng Offset để bù đắp lô hàng không?

Có. Tất cả thương nhân Shopify vận chuyển sản phẩm đều được sử dụng Offset.

Chi phí bù đắp cho lô hàng của tôi là bao nhiêu?

Có nhiều yếu tố để tính toán giá trị bù đắp, nhưng chi phí trung bình trên mỗi lô hàng là 0,005 USD hoặc nửa cent. Dựa trên mức trung bình đó, nếu bạn vận chuyển 100 đơn hàng một tháng, chi phí bù đắp sẽ là 0,50 USD hoặc 50 cent.

Trên thực tế tôi bù đắp được bao nhiêu phần ảnh hưởng của doanh nghiệp?

Hiện tại, Offset chỉ tập trung vào giải quyết lượng khí thải từ phương tiện vận chuyển liên quan đến gửi hàng.

Offset hiện tại đang hỗ trợ vốn cho dự án nào?

Offset hiện đang hỗ trợ vốn cho dự án Phòng chống chặt phá rừng không có kế hoạch của Jarí Para REDD+ với Pachama. Đây là dự án đạt chứng nhận Tiêu chuẩn carbon được xác nhận sẽ được Pachama xác minh bằng công nghệ giám sát của họ. Offset hỗ trợ tiền cho công tác bảo vệ rừng hiện có, cải thiện sinh khối nhờ phương thức quản lý rừng tốt hơn và thẩm định tiến độ của dự án.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí