Mạng lưới giao hàng Shopify

Hình ảnh các hộp có dòng chữ Readiness hub

Năm nay, Black Friday Cyber Monday (BFCM) diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 11 năm 2022. Mạng lưới giao hàng Shopify và các hãng vận chuyển đang chuẩn bị cho một lượng lớn hoạt động trên toàn mạng lưới trong dịp BFCM vào cuối tuần và trong suốt mùa mua sắm.

Bạn có thể thực hiện những bước quan trọng để thiết lập cửa hàng Shopifychuẩn bị doanh nghiệp sẵn sàng cho BFCM. Bạn cần nắm được ngày chính và mọi thông tin cập nhật về dịch vụ do SFN và các công ty vận chuyển cung cấp.

Để giúp SFN đảm bảo rằng các trung tâm xử lý đơn hàng sẵn sàng hỗ trợ bạn trong dịp BFCM, hãy điền vào kế hoạch cao điểm BFCM 2022 cho doanh nghiệp. Thông tin được cung cấp trong kế hoạch cao điểm sẽ giúp SFN lập kế hoạch phù hợp cho mùa gửi hàng bận rộn nhất để đảm bảo các trung tâm xử lý đơn hàng có các tài nguyên cần thiết để tối ưu hóa tốc độ giao hàng cho khách hàng.

Đội ngũ hỗ trợ của SFN luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi về SFN. Nếu bạn muốn trao đổi về chiến lược tiếp thị và thực hiện đơn hàng cho dịp BFCM, hãy liên hệ với nhóm quản lý tài khoản của SFN.

Bạn cũng có thể xem lại hướng dẫn giảm giá theo mùa của Shopify để biết các mẹo và ý tưởng về quảng bá cửa hàng trong dịp BFCM và mùa mua sắm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí