Chuẩn bị doanh nghiệp sẵn sàng cho dịp BFCM 2022 trên SFN

Hình ảnh các hộp có dòng chữ Readiness hub

Dịp BFCM và mùa mua sắm là thời điểm bận rộn nhất trong năm đối với các hãng vận chuyển và nhiều doanh nghiệp. Công tác chuẩn bị doanh nghiệp cho dịp BFCM thường bao gồm các hoạt động như:

  • Nhập hàng trong kho từ các đơn vị cung ứng kịp thời cho dịp BFCM
  • Xác định và triển khai các chiến lược giảm giá và tiếp thị
  • Đặt kỳ vọng của khách hàng phù hợp

Dù BFCM và mùa mua sắm có phải là thời gian bận rộn nhất trong năm đối với doanh nghiệp của bạn hay không, bạn vẫn cần chuẩn bị cho khối lượng hoạt động lớn trên mạng lưới thực hiện đơn hàng và giao hàng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Xem lại thông tin trên trang này để biết những hành động bạn cần thực hiện để chuẩn bị doanh nghiệp sẵn sàng cho dịp BFCM và mùa mua sắm.

Đặt hàng từ đơn vị cung ứng cho dịp BFCM

Để đảm bảo SFN có thời gian xử lý và phân phối hàng trong kho trên toàn mạng lưới, bạn cần đặt sớm để nhập hàng trong kho từ các đơn vị cung ứng. Vì mạng lưới hãng vận chuyển thường gặp tình trạng chậm trễ trong dịp BFCM và mùa lễ tết, bạn phải đảm bảo rằng SFN có đủ hàng trong kho sẵn sàng để thực hiện đơn hàng mà không phải chờ nhập hàng trong kho mới.

Bật đơn hàng dự trữ cho sản phẩm

Theo mặc định, sản phẩm bạn bán trên cửa hàng Shopify sẽ không sẵn có cho khách hàng mua khi hàng trong kho về 0. Nếu bạn tự tin rằng chuỗi cung ứng của mình có thể bổ sung hàng trong kho, bạn có thể bật sản phẩm để tiếp tục bán khi hết hàng.

Nếu bạn cho phép khách hàng mua mặt hàng sau khi hết hàng, hãy cân nhắc cập nhật trang sản phẩm để thông báo cho khách hàng rằng sản phẩm ở trong đơn hàng dự trữ và thời điểm dự kiến họ sẽ nhận được sản phẩm.

Ẩn các sản phẩm hết hàng

Để làm nổi bật các sản phẩm còn hàng để bán, bạn có thể định cấu hình cửa hàng Shopify để ẩn sản phẩm đang có lượng hàng trong kho bằng 0. Theo mặc định, những sản phẩm không sẵn hàng trong kho vẫn có thể được truy cập trong cửa hàng, nhưng khách hàng không thể mua sản phẩm đó trừ khi bạn đã bật đơn hàng dự trữ.

Việc ẩn các sản phẩm hết hàng có thể giúp khách hàng tìm sản phẩm bạn còn sẵn hàng để bán và khách hàng tìm sản phẩm mà họ chưa thể mua.

Tìm hiểu thêm về ẩn sản phẩm hết hàng.

Xem lại chính sách trả hàng và hoàn tiền của cửa hàng

Trong dịp BFCM và mùa mua sắm, sản phẩm thường được mua làm quà tặng. Vì sản phẩm được mua làm quà tặng thường mất nhiều thời gian hơn để gửi cho người nhận quà tặng, bạn có thể củng cố lòng tin của khách hàng bằng cách cung cấp thời hạn trả hàng đủ điều kiện lâu hơn. Xem lại chính sách trả hàng của cửa hàng và cân nhắc thực hiện các thay đổi nhằm cung cấp thêm tùy chọn cho khách hàng trong dịp BFCM và mùa lễ tết.

Tìm hiểu thêm về thêm và chỉnh sửa chính sách cửa hàng.

Xem lại chính sách vận chuyển của cửa hàng

Chính sách vận chuyển phải dễ điều hướng, trình bày rõ mọi thông tin cần thiết và minh bạch với khách hàng. Cập nhật chính sách vận chuyển với những lưu ý sau:

  • Thời gian xử lý đơn hàng và hạn chót phải được thông báo rõ ràng. Ví dụ: Nếu khách đặt hàng sau 12 giờ đêm, đơn hàng đó sẽ không được xử lý cho đến ngày làm việc tiếp theo.
  • Ngày giao hàng phải thực tế. Ví dụ: SFN không đảm bảo giao hàng trong vòng hai ngày. Thay vào đó, đối với đơn hàng nội địa, thời gian giao hàng sẽ kéo dài từ ba đến năm ngày.
  • Phải hiển thị tùy chọn và tốc độ vận chuyển nội địa cũng như quốc tế. Ví dụ: Đối với vận chuyển quốc tế, bạn phải hiển thị danh sách quốc gia mà bạn sẽ gửi hàng đến cũng như thời gian giao hàng ước tính. SFN cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế nhanh từ 5 đến 7 ngày và vận chuyển quốc tế chậm từ 7 đến 21 ngày.
  • Thông tin về đơn hàng trả lại, thay đổi và hủy đơn hàng phải rõ ràng và dễ tìm.
  • Phải xử lý các sự cố gián đoạn dịch vụ tiềm ẩn. Ví dụ: Trên trang chính sách vận chuyển, bạn có thể thêm thông tin về khoảng thời gian vận chuyển, cũng như giải thích cho khách hàng lý do trì hoãn gửi hàng.

Cân nhắc thay đổi cả vị trí hiển thị chi tiết vận chuyển để khách hàng có thể tìm thấy khi cần. Ví dụ: Chi tiết vận chuyển quan trọng có thể xuất hiện trên biểu ngữ trang web hoặc trang sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí