Chuẩn bị doanh nghiệp sẵn sàng cho dịp BFCM 2022 trên SFN

Hình ảnh các hộp có dòng chữ Readiness hub

Dịp BFCM và mùa mua sắm là thời điểm bận rộn nhất trong năm đối với các hãng vận chuyển và nhiều doanh nghiệp. Công tác chuẩn bị doanh nghiệp cho dịp BFCM thường bao gồm các hoạt động như:

  • Nhập hàng trong kho từ các đơn vị cung ứng kịp thời cho dịp BFCM
  • Xác định và triển khai các chiến lược giảm giá và tiếp thị
  • Đặt kỳ vọng của khách hàng phù hợp

Dù BFCM và mùa mua sắm có phải là thời gian bận rộn nhất trong năm đối với doanh nghiệp của bạn hay không, bạn vẫn cần chuẩn bị cho khối lượng hoạt động lớn trên mạng lưới thực hiện đơn hàng và giao hàng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Xem lại thông tin trên trang này để biết những hành động bạn cần thực hiện để chuẩn bị doanh nghiệp sẵn sàng cho dịp BFCM và mùa mua sắm.

Nhập hàng trong kho từ các đơn vị cung ứng cho dịp BFCM

Để đảm bảo SFN có thời gian xử lý và phân phối hàng trong kho trên toàn mạng lưới, bạn cần đặt sớm để nhập hàng trong kho từ các đơn vị cung ứng. Vì mạng lưới hãng vận chuyển thường gặp tình trạng chậm trễ trong dịp BFCM và mùa lễ tết, bạn phải đảm bảo rằng SFN có đủ hàng trong kho sẵn sàng để thực hiện đơn hàng mà không phải chờ nhập hàng trong kho mới.

Bật đơn hàng dự trữ cho sản phẩm

Theo mặc định, sản phẩm bạn bán trên cửa hàng Shopify sẽ không sẵn có cho khách hàng mua khi hàng trong kho về 0. Nếu bạn tự tin rằng chuỗi cung ứng của mình có thể bổ sung hàng trong kho, bạn có thể bật sản phẩm để tiếp tục bán khi hết hàng.

Nếu bạn cho phép khách hàng mua mặt hàng sau khi hết hàng, hãy cân nhắc cập nhật trang sản phẩm để thông báo cho khách hàng rằng sản phẩm ở trong đơn hàng dự trữ và thời điểm dự kiến họ sẽ nhận được sản phẩm.

Ẩn các sản phẩm hết hàng

Để làm nổi bật các sản phẩm còn hàng để bán, bạn có thể định cấu hình cửa hàng Shopify để ẩn sản phẩm đang có lượng hàng trong kho bằng 0. Theo mặc định, những sản phẩm không sẵn hàng trong kho vẫn có thể được truy cập trong cửa hàng, nhưng khách hàng không thể mua sản phẩm đó trừ khi bạn đã bật đơn hàng dự trữ.

Việc ẩn các sản phẩm hết hàng có thể giúp khách hàng tìm sản phẩm bạn còn sẵn hàng để bán và khách hàng tìm sản phẩm mà họ chưa thể mua.

Tìm hiểu thêm về ẩn sản phẩm hết hàng.

Xem lại chính sách trả hàng và hoàn tiền của cửa hàng

Trong dịp BFCM và mùa mua sắm, sản phẩm thường được mua làm quà tặng. Vì sản phẩm được mua làm quà tặng thường mất nhiều thời gian hơn để gửi cho người nhận quà tặng, bạn có thể củng cố lòng tin của khách hàng bằng cách cung cấp thời hạn trả hàng đủ điều kiện lâu hơn. Xem lại chính sách trả hàng của cửa hàng và cân nhắc thực hiện các thay đổi nhằm cung cấp thêm tùy chọn cho khách hàng trong dịp BFCM và mùa lễ tết.

Tìm hiểu thêm về thêm và chỉnh sửa chính sách cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí