Liên hệ với Mạng lưới giao hàng Shopify để được hỗ trợ - Thương nhân

Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) có đội ngũ hỗ trợ chuyên giải quyết các câu hỏi và vấn đề liên quan đến SFN, ví dụ như tiếp nhận nguồn cung, xử lý đơn hàng, dự án đặc biệt, hàng trong kho và thanh toán SFN.

Bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của SFN qua Trung tâm trợ giúp của Shopify. Đội ngũ hỗ trợ của SFN luôn hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ làm việc thông thường.

Nếu bạn muốn nhận thông tin và thông báo mới nhất về SFN, hãy đăng ký nhận Bản tin SFN.

Nếu bạn là Đối tác của SFN, hãy tham khảo trang hỗ trợ đối tác.

Nếu bạn cần Bộ phận hỗ trợ của Shopify không liên quan đến SFN, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của SFN qua ứng dụng SFN

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
  2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
  3. Trong mục Liên hệ với chuyên gia kho vận, nhấp vào tạo yêu cầu hỗ trợ.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của SFN qua trung tâm trợ giúp của Shopify

  1. Vào biểu mẫu liên hệ SFN trong Trung tâm trợ giúp của Shopify.
  2. Nhấp vào Đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản Shopify. Nếu bạn có nhiều cửa hàng Shopify, hãy chọn một cửa hàng cụ thể mà bạn muốn tạo yêu cầu hỗ trợ.
  3. Điền thông tin vào biểu mẫu, rồi nhấp vào Gửi.

Nếu Mạng lưới giao hàng Shopify trả lời yêu cầu hỗ trợ, bạn sẽ nhận được email và có thể trả lời bằng cách trả lời email đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí