Câu hỏi thường gặp về Mạng lưới giao hàng Shopify và COVID-19

Tất cả các trung tâm xử lý đơn hàng đều có kế hoạch nhằm giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện đơn hàng. Shopify sẽ ưu tiên việc giao hàng cho khách hàng, đồng thời duy trì môi trường an toàn cho nhân viên. Shopify sẽ thường xuyên cập nhật thông tin nếu tình hình kinh doanh có sự biến đổi.

Mạng lưới giao hàng Shopify có hoạt động không?

Có. Mạng lưới giao hàng Shopify vẫn hoạt động đầy đủ tại thời điểm này. Shopify sẽ gửi thông tin cập nhật qua email nếu có bất kỳ sự gián đoạn nào.

Các trung tâm xử lý đơn hàng của Shopify vẫn hoạt động do vận chuyển và thực hiện đơn hàng được xem là dịch vụ thiết yếu. Chính phủ hiện chỉ buộc đóng cửa những dịch vụ không thiết yếu.

Tất cả các trung tâm xử lý đơn hàng đều có sẵn kế hoạch nhằm giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với những hoạt động kinh doanh có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện đơn hàng. Những kế hoạch này bao gồm các biện pháp sau:

  • giáo dục và đồ bảo hộ cho nhân viên
  • tăng tần suất dịch vụ giám sát vệ sinh
  • không đón tiếp khách không có công việc cần thiết đến thăm
  • bố trí nhân viên dự phòng trong trường hợp bùng phát dịch

Chủ doanh nghiệp vẫn có thể liên hệ với đội ngũ Thực hiện đơn hàng qua sfn-help@shopify.com. Đội ngũ Thực hiện đơn hàng sẽ làm việc từ xa và không tiến hành các chuyến công tác cho đến khi xác định đủ an toàn để làm việc đó.

Liệu có xảy ra trường hợp tất cả hoặc một số trung tâm xử lý đơn hàng đóng cửa không?

Shopify liên tục đánh giá tình hình kinh doanh và giao thông vận tải. Nếu sự an toàn của nhân viên hoặc cộng đồng gặp rủi ro do việc tiếp tục kinh doanh tại bất kỳ trung tâm xử lý đơn hàng nào, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn để trao đổi về các dịch vụ được cung cấp qua mạng lưới của chúng tôi. Shopify đang phối hợp chặt chẽ với từng trung tâm xử lý đơn hàng dựa trên hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và các Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Tôi có thể di chuyển sản phẩm của mình nếu trung tâm xử lý đơn hàng đóng cửa không?

Nếu cần đóng cửa trung tâm xử lý đơn hàng, đội ngũ Thực hiện đơn hàng sẽ làm việc trực tiếp với bạn để trao đổi về các bước tiếp theo. Tại thời gian này, chúng tôi không khuyến nghị việc di chuyển sản phẩm.

Shopify vẫn chấp nhận các lô hàng nhập của đơn vị cung ứng chứ?

Có, Mạng lưới giao hàng Shopify vẫn đang chấp nhận các lô hàng nhập. Đội ngũ Thực hiện đơn hàng sẽ thông báo cho bạn nếu có bất kỳ sự thay đổi nào.

Tôi nên làm gì nếu thời gian giao hàng bị ảnh hưởng?

Nói rõ với khách hàng về khả năng xảy ra tình trạng giao hàng chậm sẽ giúp khách hàng biết được thời gian nhận hàng dự kiến. Việc làm này giúp giảm gánh nặng cho đội ngũ hỗ trợ.

Cân nhắc thực hiện những việc sau:

Shopify sẽ thông báo khi có sự thay đổi bằng cách nào?

Trang này sẽ được cập nhật khi có thông tin mới. Đội ngũ Thực hiện đơn hàng sẽ gửi email nếu có bất kỳ thay đổi nào áp dụng cho bạn để bạn có thể nắm được. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với đội ngũ Thực hiện đơn hàng từ tab Overview (Tổng quan) trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Tôi đang trong giai đoạn làm quen với Mạng lưới giao hàng Shopify. Liệu tôi có bị ảnh hưởng không?

Shopify vẫn tiếp tục tiếp nhận thương nhân vào Mạng lưới giao hàng Shopify. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào, đội ngũ Thực hiện đơn hàng sẽ liên hệ với bạn.

Bạn có chấp nhận thương nhân mới vào Mạng lưới giao hàng Shopify không?

Có. Mạng lưới giao hàng Shopify sẽ chấp nhận thương nhân mới. Nếu bạn muốn bắt đầu, hãy đăng ký ngay.

Tất cả các hãng vận chuyển vẫn hoạt động chứ?

Có. Tất cả các hãng vận chuyển vẫn đang hoạt động nhưng một số hãng chỉ phục vụ các tuyến đường nhất định với mức dịch vụ hạn chế. Để biết thông tin cập nhật của từng hãng vận chuyển, hãy truy cập trang web của họ:

Các đơn hàng quốc tế có chịu ảnh hưởng của tình trạng đóng cửa biên giới hiện nay không?

Có. Nhiều hãng vận chuyển không thể giao hàng đến một số quốc gia tại thời điểm này. Để biết danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng, tham khảo Gián đoạn dịch vụ quốc tế của USPS.

Mạng lưới giao hàng Shopify không thể xử lý đơn hàng từ những quốc gia này. Cân nhắc xóa những quốc gia này khỏi khu vực vận chuyển để không nhận đơn hàng không thể thực hiện được.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí