Shopify Flow cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Thương nhân SFN hiện có thể sử dụng Shopify Flow, nền tảng tự động hóa thương mại điện tử miễn phí cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và quy trình trong cửa hàng Shopify và trong tất cả các ứng dụng. Bạn có thể cài đặt Flow từ Cửa hàng ứng dụng Shopify hoặc liên hệ với SFN để nhận quyền truy cập.

Thiết lập quy trình làm việc

Bạn có thể tự động hóa các tác vụ phổ biến thực hiện trong Shopify bằng cách tạo quy trình làm việc trong Flow bao gồm yếu tố kích hoạt, điều kiện và thao tác. Để tối ưu hóa cách sử dụng Shopify và SFN, bạn có thể thiết lập nhiều quy trình làm việc phổ biến bằng Flow, ví dụ như thông báo hàng trong kho thấp.

Do cách SFN xử lý đơn hàng, một số quy trình làm việc có thể gây gián đoạn giữa Shopify và SFN. Tránh thiết lập các quy trình làm việc sau trong Flow:

 • Các quy trình làm việc trì hoãn thu hồi thanh toán đối với đơn hàng trong Shopify
 • Quy trình làm việc sửa đổi đơn hàng được chỉ định cho SFN sau khi trì hoãn thực hiện đơn hàng, ví dụ như thêm mặt hàng vào đơn hàng

Tạo quy trình làm việc Flow cho thông báo lượng hàng trong kho thấp

Quy trình làm việc thông báo hàng trong kho thấp giúp duy trì hàng trong kho cho SFN. Khi mức hàng trong kho trong SFN bắt đầu hết, quy trình làm việc này cho phép bạn nhận thông báo ngoài trang quản trị Shopify, ví dụ như qua Slack hoặc email.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Shopify Flow.
 2. Nhấp vào Create workflow (Tạo quy trình làm việc).
 3. Nhấp vào Duyệt mẫu.
 4. Chọn Kho hàng và Hàng hóa, rồi chọn Nhận thông báo khi còn ít hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm.
 5. Nhấp vào Cài đặt.
 6. Không bắt buộc: Nếu chỉ muốn thông báo hàng trong kho để áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bạn có thể thêm sản phẩm làm tiêu chí.
 7. Để bắt đầu sử dụng quy trình làm việc, hãy chuyển nút bật/tắt từ Tắt thành Bật.

Thêm mặt hàng làm tiêu chí của quy trình làm việc Flow

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Shopify Flow.
 2. Nhấp vào quy trình làm việc bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Kiểm tra xem rồi nhấp vào Thêm tiêu chí.
 4. Thêm tiêu chí bạn muốn sử dụng để chọn mặt hàng.

- Nếu bạn muốn thêm một mặt hàng duy nhất, hãy nhấp vào Mẫu mã sản phẩm rồi nhấp vào SKU. Nhập thông tin SKU vào hộp Sku đối với tiêu chí bạn vừa tạo. - Nếu bạn muốn thêm một sản phẩm có nhiều mẫu mã, hãy nhấp vào Sản phẩm rồi nhấp vào tiêu đề. Nhập tiêu đề sản phẩm vào hộp Tiêu đề đối với tiêu chí bạn vừa tạo.

 1. Nhấp vào bất kỳ vị trí nào ngoài thông tin nhập vào để xác nhận.

 2. Nhấp vào Áp dụng thay đổi rồi nhấp vào Áp dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí