Chỉnh sửa phiếu đóng gói

Mỗi gói hàng do Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) thực hiện đều kèm theo phiếu giao hàng Shopify đã in cho quá trình thực hiện đơn hàng đó. Các trung tâm xử lý đơn hàng của SFN sẽ in phiếu giao hàng mà bạn đã xem trước trong trang quản trị Shopify. Tùy thuộc vào trung tâm xử lý đơn hàng, phiếu giao hàng có thể có một trong các định dạng sau:

  • Giấy letter cỡ 8,5 x 11 inch
  • Nhãn cỡ 4 x 6 inch

Ứng dụng ảnh hưởng đến tin nhắn quà tặng hoặc ghi chú đơn hàng không được SFN hỗ trợ và không hiển thị trên phiếu giao hàng của SFN.

Bảng dưới đây minh họa phiếu giao hàng in trên cả hai cỡ giấy dựa trên mẫu mặc định của Shopify và mẫu do SFN đề xuất. Để phiếu giao hàng rõ ràng hơn trên kích cỡ trang nhỏ hơn, bạn có thể thay đổi mẫu phiếu giao hàng thành mẫu của SFN.

Mẫu phiếu giao hàng được in trên các cỡ giấy khác nhau
Cỡ giấy Mẫu mặc định của Shopify Mẫu của SFN
8,5 x 11 inch
4 x 6 inch

Phiếu giao hàng của bạn được kết xuất bằng Liquid, ngôn ngữ mẫu do Shopify tạo. Khi bạn cập nhật mẫu phiếu đóng gói cho SFN, các phiếu đóng gói bạn in bằng Shopify cũng được in theo định dạng đó.

Bạn sẽ mất mọi tùy chỉnh đã thực hiện với phiếu giao hàng nếu sử dụng mẫu đề xuất của SFN.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
  2. Trong mục Packing slips (Phiếu đóng gói), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
  3. Tô sáng tất cả mã trong trình chỉnh sửa, rồi xóa đi.
  4. Tải xuống mẫu phiếu giao hàng của SFN.

  5. Sao chép tất cả mã Liquid trong tệp mẫu rồi dán vào trình chỉnh sửa.

  6. Chọn Xem trước mẫu để xem thay đổi.

  7. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu muốn thay đổi phiếu giao hàng về mẫu mặc định của Shopify, bạn có thể nhấp vào Quay trở về mặc định trong trang chỉnh sửa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí