Xử lý đơn hàng

Để Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) xử lý chính xác đơn hàng Shopify, hãy đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu thực hiện. Nếu bạn cần thay đổi cài đặt sản phẩm, chẳng hạn như SKU, hãy liên hệ với đội ngũ Thực hiện đơn hàng trước khi thực hiện thay đổi.

Nếu muốn SFN giao gói hàng cho khách hàng nhanh hơn, bạn có thể nâng cấp nhãn vận chuyển cho đơn hàng.

Yêu cầu thực hiện

Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) sẽ chỉ thực hiện các đơn hàng đáp ứng những điều kiện sau:

 • mẫu mã sản phẩm có các cài đặt sau:

 • tất cả hàng trong kho cho đơn hàng có sẵn

 • địa chỉ giao hàng trên đơn hàng hợp lệ

 • đơn hàng chưa được thực hiện

 • đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán hoặc nếu đơn hàng đến từ kênh bán hàng Google hoặc Facebook thì khoản thanh toán được ủy quyền * bạn nhận được thông tin thanh toán mới nhất và có quyền truy cập vào cửa hàng

Nếu bạn có ứng dụng đánh dấu đơn hàng Shopify là đã thực hiện, SFN sẽ bỏ qua những đơn hàng đã thực hiện đó.

Thiết lập xử lý đơn hàng

Để SFN tự động xử lý và thực hiện các đơn hàng mới, bạn phải bật tính năng xử lý đơn hàng trong tab Cài đặt của ứng dụng SFN. Theo mặc định, cài đặt của bạn là Tính năng xử lý đơn hàng đang được kích hoạt khi bạn thiết lập SFN cho cửa hàng.

Nếu tính năng Xử lý đơn hàng bị hủy kích hoạt, SFN sẽ tạo yêu cầu thực hiện ở trạng thái Đang chờ xử lý nhưng không tự động xử lý hay thực hiện những yêu cầu đó. Việc hủy kích hoạt tính năng xử lý đơn hàng không hủy các đơn hàng đang được xử lý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào tab Cài đặt.
 3. Trong mục Xử lý đơn hàng, thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Nếu cài đặt hiển thị Tính năng xử lý đơn hàng bị hủy kích hoạt và bạn muốn kích hoạt tính năng đó, hãy nhấp vào Kích hoạt rồi nhấp vào Kích hoạt một lần nữa để xác nhận.
  • Nếu cài đặt hiển thị Tính năng xử lý đơn hàng đang được kích hoạt và bạn muốn hủy kích hoạt tính năng đó, hãy nhấp vào Hủy kích hoạt rồi nhấp vào Hủy kích hoạt một lần nữa để xác nhận.

Quy trình thực hiện

 1. Khách hàng đặt đơn hàng trong cửa hàng trực tuyến của bạn.
 2. Sau khi đơn hàng được thanh toán hoặc thanh toán được ủy quyền, SFN sẽ nhận được yêu cầu thực hiện ở trạng thái Đang chờ xử lý. Nếu bạn thiết lập lựa chọn trì hoãn thực hiện đơn hàng trong phần Cài đặt, yêu cầu sẽ ở trạng thái Đang chờ xử lý đến hết khoảng thời gian trì hoãn.
 3. SFN chuẩn bị các thông tin sau để tiến hành thực hiện:

  1. kiểm tra xem yêu cầu có đáp ứng điều kiện thực hiện hay không
  2. xác định thời điểm cần giao gói hàng
  3. chọn một dịch vụ bưu chính
  4. xác định trung tâm xử lý đơn hàng có thể thực hiện đơn hàng
 4. Yêu cầu được giao cho trung tâm xử lý đơn hàng và chuyển sang trạng thái Đang thực hiện.

 5. Khi đến phiên xử lý yêu cầu thực hiện của bạn, SFN sẽ thực hiện những thao tác sau:

  1. lấy hàng và đóng gói các mặt hàng
  2. mua nhãn vận chuyển có mã theo dõi
  3. gắn nhãn vận chuyển và phiếu giao hàng vào gói hàng
  4. hẹn thời gian lấy hàng với hãng vận chuyển
 6. Yêu cầu thực hiện chuyển sang trạng thái Đã thực hiện. Nếu đây là đơn hàng thực hiện từng phần, yêu cầu sẽ ở trạng thái Đã thực hiện một phần cho đến khi tất cả các gói hàng được thực hiện.

 7. SFN cập nhật đơn hàng Shopify bằng mã theo dõi.

 8. Hãng vận chuyển đến trung tâm xử lý đơn hàng, lấy lô hàng và gửi thông báo cho SFN rằng gói hàng đang được vận chuyển.

 9. Hãng vận chuyển giao gói hàng đến địa chỉ của khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí