Cài đặt Mạng lưới giao hàng Shopify

Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) cho phép bạn định cấu hình cài đặt và tùy chọn ưu tiên cho phù hợp nhất với doanh nghiệp.

Thiết lập trì hoãn cho đơn hàng đã thanh toán

Nếu muốn trì hoãn quá trình xử lý đơn hàng để có thời gian hủy đơn hàng, chỉnh sửa đơn hàng hoặc giải quyết các vấn đề của khách hàng, bạn có thể đặt thời gian trì hoãn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Trì hoãn đơn hàng đã thanh toán, nhập khoảng thời gian bằng phút.

Nếu cần bỏ qua thời gian trì hoãn của một đơn hàng cụ thể, bạn có thể gửi yêu cầu thực hiện đơn hàng cho đội ngũ SFN.

Chỉnh sửa phiếu giao hàng

Bạn có thể chỉnh sửa phiếu giao hàng bằng cách nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) trong mục Phiếu giao hàng tại trang Cài đặt của ứng dụng SFN. Phiếu đóng gói này cũng có trong mục Vận chuyển của trang quản trị Shopify và giống với các đơn hàng không do SFN thực hiện.

Để biết thêm thông tin, tìm hiểu về chỉnh sửa phiếu giao hàng.

Quản lý cấp độ Dịch vụ vận chuyển

Bạn có thể liên kết phí vận chuyển với mức phí do SFN cung cấp bằng cấp độ Dịch vụ vận chuyển.

Đảm bảo hoàn tất tên phí vận chuyển trước khi liên kết mức phí. Nếu bạn cần thay đổi tên phí vận chuyển khi liên kết mức phí, trước tiên, thay đổi tên mức phí trong cài đặt Vận chuyển và giao hàng của trang quản trị Shopify, sau đó liên kết mức phí trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Cấp độ dịch vụ vận chuyển, nhấp vào Quản lý dịch vụ.
 4. Trong mỗi cấp độ dịch vụ, chọn phí vận chuyển bạn muốn liên kết đến cấp độ dịch vụ đó.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Để biết thêm thông tin, tìm hiểu cách chỉnh sửa tên mức phí vận chuyểnliên kết mức phí vận chuyển.

Xử lý đơn hàng

Mục Xử lý đơn hàng cho biết đã kích hoạt hay hủy kích hoạt tính năng xử lý đơn hàng.

Khi tính năng Xử lý đơn hàng được kích hoạt, SFN sẽ xử lý và thực hiện đơn hàng mới cho bạn. Nếu bạn muốn tắt tính năng xử lý đơn hàng, nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt) trong mục Xử lý đơn hàng tại trang Cài đặt của ứng dụng SFN. Sau khi bạn xác nhận hủy kích hoạt, SFN sẽ không thực hiện đơn hàng mới cho bạn. Hành động này không xóa SFN tại cửa hàng của bạn. SFN vẫn được kết nối với cửa hàng để thanh toán và cập nhật thông tin cho đơn hàng đang trong quá trình thực hiện. Việc hủy kích hoạt tính năng xử lý đơn hàng không hủy đơn hàng SFN đã lấy. Để hủy bất kỳ đơn hàng được chấp nhận hoặc giữ lại nào, vào mục Đơn hàng của ứng dụng SFN và hủy đơn hàng.

Nếu tính năng Xử lý đơn hàng bị hủy kích hoạt, SFN sẽ không xử lý đơn hàng cho bạn. Để kích hoạt tính năng thực hiện đơn hàng bằng SFN, nhấp vào Activate (Kích hoạt) trong mục Xử lý đơn hàng tại trang Cài đặt của ứng dụng SFN. Sau khi bạn xác nhận kích hoạt, SFN sẽ bắt đầu thực hiện đơn hàng cho bạn.

Sản phẩm cần đang hoạt động và đang ở trung tâm xử lý đơn hàng để đơn hàng được thực hiện.

Tìm hiểu thêm về xử lý đơn hàng.

Cài đặt thông báo hàng trong kho

Bạn có thể cài đặt thông báo để nhắc bổ sung hàng lưu kho tại trung tâm xử lý đơn hàng SFN, dựa trên số ngày lưu kho dự kiến còn lại. Bạn được thông báo khi số ngày lưu kho của bất kỳ mẫu mã nào thấp hơn mức tối thiểu đã đặt. Thông báo hàng trong kho được hiển thị trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify trong các tab Tổng quanHàng trong kho.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Thông báo hàng trong kho, đặt số ngày lưu kho tối thiểu cần thiết cho sản phẩm.

Quản lý tùy chọn liên hệ

Trong mục Managing contact preferences (Quản lý tùy chọn liên hệ) của ứng dụng SFN, bạn có thể chỉ định nhân viên nhận email thông báo về một số chủ đề cụ thể liên quan đến SFN. Các chủ đề mà bạn có thể chỉ định cho nhân viên bao gồm:

 • Kiểm toán đợt chuyển về
 • vấn đề về hàng trong kho
 • tạm dừng đơn hàng
 • dự báo đơn hàng
 • đơn hàng trả lại
 • yêu cầu dự án đặc biệt

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Contacts (Danh bạ), nhấp vào Manage (Quản lý).
 4. Trong hộp thoại, chọn một nhân viên từ menu thả xuống bên cạnh mỗi chủ đề để chỉ định nhân viên cho chủ đề đó.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí