Khắc phục sự cố về Shopify Fulfillment Network

Mục này liệt kê một số sự cố thường gặp liên quan đến Ứng dụng Shopify Fulfillment Network và cung cấp thông tin về các bước khắc phục sự cố.

Các vấn đề về đợt chuyển hàng nội địa và cách giải quyết

Không thể hủy đợt chuyển hàng nội địa

Đôi khi, bạn cần hủy hoặc vô hiệu đợt chuyển hàng nội địa. Trong trường hợp đó, bạn không thể hủy trực tiếp trong ứng dụng SFN.

Để khắc phục sự cố này, bạn cần thực hiện tác vụ sau:

 1. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN và yêu cầu hủy đợt chuyển hàng nội địa. Cung cấp ID và liên kết đợt chuyển hàng nội địa khi liên hệ.

Các vấn đề về yêu cầu thực hiện đơn hàng và cách giải quyết

Trung tâm xử lý đơn hàng SFN có thể từ chối yêu cầu thực hiện vì những lý do sau đây. Trung tâm xử lý đơn hàng SFN có thể từ chối yêu cầu thực hiện vì những lý do sau đây.

Lý do Mạng lưới giao hàng Shopify từ chối yêu cầu thực hiện đơn hàng
Lý do Lý do chi tiết Độ phân giải
Không đủ hàng trong kho Không đủ hàng trong kho để thực hiện đơn hàng Chuyển hàng trong kho mới tới SFN
Sản phẩm đang được chuyển Khi sản phẩm đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN, quá trình thực hiện sẽ tự động tiếp tục
Sản phẩm đang được chuyển nhưng không có thông tin theo dõi Khi sản phẩm đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN, quá trình thực hiện sẽ tự động tiếp tục
Sản phẩm đã đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN và đang chờ xử lý Khi quá trình xử lý hoàn tất, quá trình thực hiện sẽ tự động tiếp tục
Không nhận diện được sản phẩm Thêm sản phẩm vào Mạng lưới giao hàng Shopify, sau đó yêu cầu thực hiện lại
Không thể xử lý đơn hàng Mặt hàng được gửi đi quốc tế yêu cầu giá trị lớn hơn 0 Thêm giá cho sản phẩm, sau đó yêu cầu thực hiện lại. Khách hàng sẽ không cần thanh toán khoản chênh lệch
Tính năng xử lý đơn hàng trong cửa hàng của bạn đã bị tắt Bật tính năng xử lý đơn hàng, sau đó yêu cầu thực hiện lại
Tạm dừng thực hiện đơn hàng đối với 1 hoặc nhiều sản phẩm [Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) để biết thêm thông tin
Cửa hàng không có trung tâm xử lý đơn hàng đang hoạt động [Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) để thiết lập trung tâm xử lý đơn hàng đang hoạt động
Không có trung tâm xử lý đơn hàng nào trong Mạng lưới giao hàng Shopify có thể thực hiện đơn hàng này [Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) để biết thêm thông tin
Địa chỉ không hợp lệ Địa chỉ giao hàng của đơn hàng không hợp lệ Sửa lại địa chỉ giao hàng, sau đó yêu cầu thực hiện lại
Hạn chế giao hàng Không có hãng vận chuyển nào sẵn sàng để vận chuyển đến địa chỉ giao hàng trong đơn hàng này Thay đổi địa chỉ giao hàng hoặc thay đổi địa điểm thực hiện, sau đó yêu cầu thực hiện lại
Phải có mã HS Không thể xử lý đơn hàng [Thêm mã HS](/manual/shipping/shopify-shipping/hs-codes) cho sản phẩm, sau đó liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN để cập nhật sản phẩm. Sau khi cập nhật, yêu cầu thực hiện lại.

Không hiển thị nhiều mã theo dõi

Khi một trung tâm xử lý đơn hàng vận chuyển nhiều lô hàng cho duy nhất một đơn hàng, không phải tất cả mã theo dõi đều luôn đồng bộ về trang quản trị SFN.

Để khắc phục sự cố này, bạn cần thực hiện các tác vụ sau:

 1. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN và yêu cầu cung cấp thông tin theo dõi bổ sung.
 2. Liên hệ với khách hàng bằng thông tin bổ sung.

Lỗi địa chỉ và cách khắc phục

Thiếu thông tin địa chỉ

Nếu thiếu thông tin bắt buộc trong địa chỉ giao hàng của đơn hàng, đơn hàng SFN sẽ hiển thị lỗi ở một trong các định dạng sau:

 • Bắt buộc phải có dòng địa chỉ 1.
 • Phải có thông tin thành phố.
 • Phải có mã bưu chính.
 • Bắt buộc phải có tiểu bang hoặc tỉnh.
 • Phải có thông tin quốc gia.
 • Phải có tên.

Đơn hàng quốc tế bắt buộc phải có số điện thoại

Nếu bạn đang vận chuyển quốc tế và địa chỉ giao hàng của đơn hàng không có số điện thoại, đơn hàng SFN của bạn sẽ hiển thị lỗi Đơn hàng quốc tế bắt buộc phải có số điện thoại.

Cơ quan hải quan và hãng vận chuyển quốc tế yêu cầu số điện thoại để trao đổi về bất cứ vấn đề hoặc thắc mắc nào liên quan đến đơn hàng. Nếu đang vận chuyển quốc tế, bạn cần thêm số điện thoại vào địa chỉ giao hàng của đơn hàng.

Để tránh gặp lỗi này trong tương lai, hãy chỉnh sửa cài đặt Thanh toán để đặt số điện thoại thành bắt buộc.

Sai định dạng mã bưu chính

Để xử lý các vấn đề về mã ZIP và mã bưu chính, hãy đảm bảo mã bưu chính của bạn ở đúng định dạng. Bạn có thể sử dụng công cụ bên ngoài để kiểm tra mã bưu chính, ví dụ như trình xác minh địa chỉ SmartyStreets.

Trường thành phố chứa mã bưu chính

Nếu trường Thành phố chứa mã bưu chính, thông báo lỗi sau sẽ hiển thị trên đơn hàng SFN của bạn:

Địa chỉ giao hàng của đơn hàng này không hợp lệ: trường thành phố chứa mã bưu chính.

Bạn cần xóa mã bưu chính khỏi trường Thành phố và đảm bảo rằng trường Mã ZIP chứa mã bưu chính này.

Tên có quá nhiều ký tự

Nếu trường Tên hoặc Công ty có quá nhiều ký tự, đơn hàng SFN sẽ hiển thị một trong các định dạng lỗi sau:

 • Công ty phải có ít hơn X ký tự.
 • Tổ hợp ký tự của tên và họ phải nhỏ hơn X.
 • Tổ hợp ký tự của tên, họ và tên công ty phải nhỏ hơn X.

Bạn có thể rút bớt ký tự trong trường Tên bằng cách xóa văn bản sau:

 • ATTENTION hoặc ATTN
 • tiêu đề tên như MR MRS , , DR hoặc PHD

Bạn có thể rút bớt ký tự trong trường Công ty bằng cách rút ngắn tên công ty mà vẫn đảm bảo dễ nhận diện. Ví dụ: Có thể sửa The Seventy Sixth Street Bakery Company thành 76th St Bakery Company.

Địa chỉ có quá nhiều ký tự

Nếu trường Địa chỉ hoặc Mã ZIP có quá nhiều ký tự thì đơn hàng SFN của bạn sẽ hiển thị một trong các định dạng lỗi sau:

 • Dòng địa chỉ 1 phải có ít hơn X ký tự.
 • Dòng địa chỉ 2 phải có ít hơn X ký tự.
 • Thành phố phải có ít hơn X ký tự.
 • Quốc gia phải có ít hơn X ký tự.
 • Mã bưu chính phải có ít hơn X ký tự.
 • Thành phố phải có ít hơn X ký tự.
 • Tiểu bang/tỉnh phải có ít hơn X ký tự.

Bạn có thể giảm số lượng ký tự bằng cách nhập chi tiết căn hộ vào trường Căn hộ và sử dụng các chữ viết tắt sau cho loại đường phố và phương hướng chính:

Chữ viết tắt của thông tin đường phố
Dạng đầy đủ Dạng viết tắt
Đường được đánh số, ví dụ như Thứ nhất Sử dụng định dạng số, ví dụ như 1
Bắc, Nam, Đông hoặc Tây N, S, E hoặc W
Đường Rd
Đường St
Tòa án Ct
Ngõ Ln
Căn hộ Apt
Đại lộ Ave
Đại lộ BLVD
Circle CIR
Cao tốc HWY
Núi MTN
Quảng trường Sq
Dãy STE

Địa chỉ quân sự và ngoại giao phải tuân thủ hướng dẫn

Nếu bạn đang vận chuyển đến nơi nhận là địa chỉ quân sự hoặc ngoại giao và địa chỉ giao hàng của đơn hàng không tuân thủ hướng dẫn về bưu chính của Quân đội Hoa Kỳ, đơn hàng SFN sẽ hiển thị lỗi Đối với bưu phẩm gửi đến địa chỉ quân sự và ngoại giao, thành phố phải là một trong số: APO, DPO hoặc FPO. Các từ viết tắt trong thông báo lỗi này có ý nghĩa như sau:

 • APO: Bưu điện Không quân hoặc Quân bưu,
 • DPO: Bưu điện Ngoại giao
 • FPO: Bưu điện Hạm đội.

Để đảm bảo rằng bưu phẩm gửi đến địa chỉ quân sự và ngoại giao của bạn được gửi đi mà không bị trì hoãn, hãy xác nhận rằng định dạng địa chỉ giao hàng của đơn hàng tuân thủ các hướng dẫn sau:

 • Trường Tên phải chứa tên đầy đủ của người nhận, có thể đi kèm cấp bậc hoặc không.
 • Trường Địa chỉ phải bao gồm đơn vị và số hòm thư của người nhận theo định dạng sau:

  • Không quân (APO): PSC # Hòm thư #
  • Quân đội (APO): Đơn vị # Hòm thư #
  • Đại sứ quán (DPO): Đơn vị # Hòm thư #
  • Hải quân (FPO): Tàu # Thân tàu #
 • Trường Thành phố phải chứa APO, DPO hoặc FPO để định tuyến gói hàng dưới dạng thư quân sự thay vì thư quốc tế. Thành phố không được là thành phố đích thực tế hoặc Trạm quân bưu (MPO).

 • Trường Tiểu bang phải là AA (Lực lượng vũ trang đặc trách Hoa Kỳ), AE (Lực lượng vũ trang đặc trách châu Âu) hoặc AP (Lực lượng vũ trang đặc trách Thái Bình Dương). Tiểu bang không được là tiểu bang đích thực tế.

 • Trường Mã ZIP phải là mã bưu chính của căn cứ quân sự, không phải mã bưu chính của nơi nhận hoặc mã ZIP thanh toán. Mã bưu chính của căn cứ quân sự được khớp với mã tiểu bang theo định dạng sau:

  • Mã ZIP tiểu bang AA bắt đầu bằng 340
  • Mã ZIP tiểu bang AE bắt đầu bằng 090-099
  • Mã ZIP tiểu bang AP bắt đầu bằng 962-966
 • Trường Quốc gia phải là US hoặc United States.

Tham khảo bảng sau để xem ví dụ về địa chỉ gửi thư trong quân đội đúng định dạng:

Ví dụ về địa chỉ gửi thư trong quân đội
Không quân (APO) Quân đội (APO) Hải quân (FPO) Đại sứ quán (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 Hòm thư 12345
APO AE
09324-2928
LT Ed Traxler
Đơn vị 45013 Hòm thư 2666
APO AE
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
Đơn vị 8100 Hòm thư 121
DPO AP
96377

Các vấn đề về quản lý hàng trong kho và cách giải quyết

Các chỉnh sửa về SKU không ảnh hưởng đến đơn hàng hiện có

Sau khi SKU hoặc mã vạch có chỉnh sửa, SFN sẽ không xử lý sản phẩm để thực hiện đơn hàng. Nguyên nhân là do đơn hàng được đặt trước khi mã vạch hoặc SKU có thay đổi sẽ không được đọc trong SFN nếu không có yếu tố kích hoạt. SFN nhận thông tin tại thời điểm đặt đơn hàng. Do đó, nếu mã vạch hoặc SKU có thay đổi sau khi đặt đơn hàng, mã vạch hoặc SKU sẽ không kết nối với SFN và bắt đầu thực hiện. Hãy cố gắng tránh thay đổi SKU và mã vạch hết sức có thể.

Nếu cần thay đổi mã vạch để sau đó khắc phục lỗi này, bạn cần thực hiện các tác vụ sau:

 1. Thay đổi SKU hoặc mã vạch.
 2. Gửi lại quá trình thực hiện của tất cả các đơn hàng hiện có cần thực hiện bằng SFN.

Không thể vận chuyển gói sản phẩm do phân tách lô hàng

Nếu có gói sản phẩm được tạo và lượng hàng trong kho tại một trung tâm xử lý đơn hàng quá thấp để thực hiện đơn hàng thì bạn sẽ không thể tạo đơn hàng có gói sản phẩm. Nguyên nhân là do một gói sản phẩm đang yêu cầu thực hiện trong một lô hàng duy nhất.

Để phòng ngừa lỗi này, bạn cần duy trì mức hàng trong kho cho gói sản phẩm đủ cao để tránh tạo nhiều lô hàng, hoặc để khắc phục lỗi này, bạn cần thực hiện những tác vụ sau:

 1. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN và yêu cầu tắt tính năng hàng trong kho theo gói.

Không thể vận chuyển đơn hàng do một mặt hàng có lượng hàng trong kho quá thấp tại một trung tâm xử lý đơn hàng

Nếu mặt hàng có đủ sản phẩm trong mạng lưới để thực hiện nhưng cần tạo nhiều lô hàng thì yêu cầu thực hiện sẽ bị từ chối. Nguyên nhân là vì mạng lưới cố gắng tạo ra trải nghiệm tối ưu cho khách hàng và giảm tình trạng nhiều lô hàng.

Để khắc phục sự cố này, bạn cần thực hiện các tác vụ sau:

 1. Gửi lại quá trình thực hiện và tạo hai đơn hàng mới, trong đó phân chia hàng trong kho giữa hai đơn hàng.
 2. Hủy đơn hàng ban đầu. Nếu bạn không muốn hoàn tiền, vui lòng không đánh dấu vào Hoàn lại toàn bộ số tiền.
 3. Gửi đơn hàng mới.

Lỗi đơn hàng trả lại và cách giải quyết

Đơn hàng trả lại của bạn chưa được thực hiện thành công vì có ít nhất 1 mặt hàng không được chấp nhận

Sau khi bạn tạo đơn hàng trả lại, nhãn đổi trả cho SFN không được tạo và hiển thị lỗi sau: Your return failed because at least 1 item wasn't accepted. Update the return with a new return shipping method or contact Shopify Fulfillment Network for details. Nguyên nhân là do đơn hàng trả lại chứa mặt hàng mà SFN không lưu kho và không thể chấp nhận.

Để khắc phục lỗi này, bạn cần thực hiện các tác vụ sau:

 1. Hủy đơn hàng trả lại bị lỗi.
 2. Tạo đơn hàng trả lại mới cho đơn hàng, rồi chọn phương thức vận chuyển khác.

Không thể tạo nhãn vận chuyển

Sau khi bạn tạo đơn hàng trả lại, nhãn đổi trả cho SFN không được tạo và hiển thị lỗi sau: Couldn’t generate shipping label. Contact Shopify Fulfillment Network for details. Nguyên nhân là do SFN gặp lỗi khi cố gắng tạo nhãn đổi trả.

Để khắc phục lỗi này, bạn cần thực hiện các tác vụ sau:

 1. Xác nhận rằng đơn hàng chưa được gửi đi bằng nhãn đổi trả được ủy quyền trước.
 2. Hủy đơn hàng trả lại bị lỗi.
 3. Liên hệ với Mạng lưới giao hàng Shopify để xác định các bước tiếp theo.

Chỉ những địa chỉ ở Hoa Kỳ mới có thể trả lại đơn hàng cho Shopify Fulfillment Network

Sau khi bạn tạo đơn hàng trả lại, nhãn đổi trả cho SFN không được tạo và hiển thị lỗi sau: Return to Shopify Fulfillment Network is only available if your customer shipping address is set in the US. Lỗi này có thể xảy ra vì những lý do sau:

 • Địa chỉ giao hàng của khách hàng không ở Hoa Kỳ.
 • Thiếu thông tin vận chuyển của khách hàng.

Để khắc phục lỗi này, bạn cần thực hiện các tác vụ sau:

 1. Hủy đơn hàng trả lại bị lỗi.
 2. Tùy thuộc vào lý do gây ra lỗi, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí