Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với đợt chuyển về của Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu bạn không tuân thủ yêu cầu và phương thức tối ưu đối với đợt chuyển về, đợt chuyển của bạn sẽ hiển thị mục Miễn trách nhiệm tổng hợp tất cả trường hợp miễn trách nhiệm khi xử lý đợt chuyển về của bạn.

Mọi trường hợp miễn trách nhiệm đối với đợt chuyển về đều không tính các thỏa thuận mức dịch vụ (SLA), sẽ kéo dài thời gian nhận hàng và có thể làm tăng chi phí.

Dưới đây là các thông báo miễn trách nhiệm giải thích những vấn đề khi xử lý đợt chuyển về của bạn.

Thiếu hoặc thừa số lượng

Nếu SFN nhận được ít hoặc nhiều mặt hàng hơn số lượng đã nêu trong đợt chuyển về, thông báo miễn trách nhiệm về Thiếu số lượng hoặc Thừa số lượng sẽ được gửi đi tương ứng. Trường hợp này có thể khiến SFN phải cần thêm thời gian để đảm bảo không có lỗi nào trong quá trình nhận hàng, do đó làm chậm trễ quá trình cung cấp hàng trong kho mới cho bạn bán hàng. Nếu thiếu hoặc thừa quá nhiều, SFN sẽ liên hệ với bạn để thông báo về tình trạng chênh lệch. Bạn có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với đơn vị cung ứng.

Bạn có thể tránh tình trạng chậm trễ này bằng cách chỉnh sửa số lượng hoặc đặt ngưỡng nhận hàng cho đợt chuyển về trước khi hàng đến SFN.

Bị hư hại

Nếu SFN nhận được các mặt hàng bị hư hại không thể bán được, đợt chuyển về của bạn sẽ có thông báo miễn trách nhiệm về Bị hư hại.

SFN có thể liên hệ với bạn để tìm cách xử lý các mặt hàng bị hư hỏng. Bạn có thể sử dụng thông tin này để yêu cầu đơn vị cung ứng hoặc hãng vận chuyển bồi hoàn.

Không đủ điều kiện

Nếu SFN nhận được các mặt hàng nằm trong danh mục sản phẩm không được chấp nhận, đợt chuyển về của bạn sẽ có thông báo miễn trách nhiệm về Không đủ điều kiện. Trong trường hợp này, SFN sẽ liên hệ với bạn để tìm cách xử lý các mặt hàng không đủ điều kiện. Bạn sẽ bị tính phí xử lý và phí trả lại người gửi cho mọi sản phẩm không đủ điều kiện mà các trung tâm của SFN nhận được.

Bạn có thể tránh để trường hợp này xảy ra bằng cách đảm bảo tất cả mặt hàng gửi đến SFN đều tuân thủ các yêu cầu về điều kiện đối với sản phẩm.

Lô hàng đã đến nơi nhưng không có nhãn chuyển hàng

Nếu SFN nhận được lô hàng không có nhãn chuyển hàng phù hợp, đợt chuyển về của bạn sẽ có thông báo miễn trách nhiệm về Lô hàng đã đến nơi nhưng không có nhãn chuyển hàng. Trung tâm xử lý đơn hàng phải mất thêm thời gian để tìm đợt chuyển tương ứng với lô hàng.

Bạn có thể tránh để trường hợp này xảy ra bằng cách đảm bảo đóng gói và gắn nhãn các mặt hàng chuyển về theo hướng dẫn của SFN.

Hộp chứa nhiều SKU

Nếu SFN nhận được hộp chứa nhiều SKU, đợt chuyển về của bạn sẽ có thông báo miễn trách nhiệm về Hộp chứa nhiều SKU. Trong trường hợp này, SFN cần phải đếm thủ công từng mặt hàng trong hộp, do đó làm chậm đáng kể quá trình nhận lô hàng của bạn.

Bạn có thể tránh để trường hợp này xảy ra bằng cách đảm bảo đóng gói và gắn nhãn các mặt hàng chuyển về theo hướng dẫn của SFN.

Sự cố về nhãn sản phẩm

Nếu SFN nhận được mặt hàng có mã vạch không chính xác hoặc khó quét, đợt chuyển về của bạn sẽ có thông báo miễn trách nhiệm về Sự cố về nhãn sản phẩm. Trong trường hợp này, SFN phải gắn nhãn lại cho các mặt hàng đó trước khi thêm vào kho hàng của bạn.

Bạn có thể tránh để trường hợp này xảy ra bằng cách đảm bảo các mặt hàng và bao bì chuyển về đều có mã vạch theo yêu cầu đối với mã vạch của SFN.

Không lên lịch hẹn giao nhận trước

Nếu SFN nhận được lô hàng mà không được thông báo về thời gian lô hàng sẽ đến nơi, đợt chuyển về của bạn sẽ có thông báo miễn trách nhiệm về Không lên lịch hẹn giao nhận trước. Trong trường hợp này, trung tâm xử lý đơn hàng không có cơ sắp xếp nhân viên để nhận lô hàng của bạn và lô hàng đó sẽ bị để riêng sang một bên cho đến khi có nhân viên.

Bạn có thể tránh để trường hợp này xảy ra bằng cách thêm thời gian đến dự kiến cho đợt chuyển về.

Lô hàng bị thiếu thông tin theo dõi

Nếu SFN nhận được lô hàng mà không có thông tin theo dõi, đợt chuyển về của bạn có thông báo miễn trách nhiệm về Lô hàng bị thiếu thông tin theo dõi. Trong trường hợp này, trung tâm xử lý đơn hàng không có cơ hội sắp xếp nhân viên để nhận lô hàng của bạn, do đó làm chậm trễ quá trình cung cấp hàng trong kho mới cho bạn bán hàng.

Bạn có thể tránh để trường hợp này xảy ra bằng cách thêm thông tin theo dõi cho đợt chuyển về. Thông tin theo dõi còn giúp SFN tìm lô hàng tương ứng với đợt chuyển phù hợp hoặc tìm gói hàng bị thất lạc.

Mặt hàng không có trong đợt chuyển

Nếu SFN nhận được lô hàng có SKU không được liệt kê trong đợt chuyển về, đợt chuyển về của bạn sẽ có thông báo miễn trách nhiệm về Mặt hàng không có trong đợt chuyển. Trung tâm xử lý đơn hàng không thể nhận được các sản phẩm không có trong đợt chuyển về. Trong trường hợp này, SFN sẽ liên hệ với bạn để tạo đợt chuyển mới cho SKU chưa liệt kê trước khi có thể nhận được mặt hàng.

Lô hàng đã đến nơi trong điều kiện không an toàn

Nếu SFN nhận được lô hàng trong điều kiện gây nguy hiểm cho nhân viên xử lý, đợt chuyển về của bạn sẽ có thông báo miễn trách nhiệm về Lô hàng đã đến nơi trong điều kiện không an toàn. Trong trường hợp này, nhân viên phải thận trọng hơn khi xử lý lô hàng, do đó có thể mất nhiều thời gian hơn để hoàn tất quá trình nhận hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí