Các yêu cầu về đợt chuyển về và phương thức tối ưu dành cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Khi gửi đợt chuyển về đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ các yêu cầu đối với lô hàng. Lô hàng gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify có thể bị từ chối nếu không tuân thủ các yêu cầu. Hãy xem lại phương thức tối ưu để tránh mọi trường hợp chậm trễ hoặc miễn trách nhiệm cho đợt chuyển về của bạn.

Các yêu cầu chung

Phải đáp ứng những yêu cầu sau để lô hàng được chấp nhận tại nhà kho của Mạng lưới giao hàng Shopify:

Các phương pháp tốt nhất

Để đảm bảo đợt chuyển về của bạn được kho chấp nhận mà không bị trì hoãn, hãy tuân thủ các phương thức tối ưu sau:

  • Gắn nhãn đợt chuyển về ở nhiều chỗ trên pa-lét để dễ thấy.
  • Thêm danh sách đóng gói vào mỗi lô hàng.
  • Viết hoặc gắn nhãn chứa số lượng trên tất cả các hộp bên ngoài và bên trong.
  • Không được ghi Shopify hoặc SFN là người nhận hoặc người được ủy quyền cho lô hàng nhận.

Phí nhập và xuất

Theo quy định tại mục 3.2 của Điều khoản dịch vụ của SFN, bạn chịu trách nhiệm đối cho mọi khoản phí hải quan, nhập hoặc xuất liên quan đến việc chuyển hàng trong kho sang SFN hoặc giữa các trung tâm xử lý đơn hàng SFN.

Bạn không thể ghi Shopify hoặc SFN là người nhận hoặc người được ủy quyền đối với lô hàng nhận.

Mọi đợt chuyển hàng trong kho qua biên giới từ Hoa Kỳ đến Canada phải có Vận đơn đường biển (BOL) chỉ định nhà môi giới hải quan và số điện thoại của Canada. Nếu bạn cần trợ giúp trong quy trình này, hãy liên hệ với nhà môi giới hải quan.

Các cuộc hẹn của hãng vận chuyển

Nếu đợt chuyển về của bạn là một lô hàng bưu kiện được vận chuyển qua UPS, FedEx, DHL hoặc USPS, bạn không cần đặt lịch hẹn với nhà kho do nhà kho đã có những cuộc hẹn thường xuyên cho hình thức giao hàng này.

Nếu bạn đang gửi lô hàng ngoài phương thức giao hàng bưu kiện chuẩn, hãy đặt hẹn với nhà kho. Những lô hàng này được coi như lô hàng không phải bưu kiện và bao gồm các phương thức như lô hàng lẻ không đầy xe tải (LTL), lô hàng giao nguyên xe tải (FTL) và các lô hàng được thực hiện bằng xe tải U-Haul.

Phải đặt lịch hẹn đối với các lô hàng không phải bưu kiện trong vòng 24-48 giờ trước khi lô hàng đến nhà kho. Tất cả các lô hàng không phải bưu kiện không có hẹn sẽ bị nhà kho từ chối. Liên hệ với đội ngũ Thực hiện đơn hàng để biết thêm thông tin.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm

Bạn không cần gửi trọng lượng và kích thước sản phẩm cùng đợt chuyển về. Đợt chuyển về tới Mạng lưới giao hàng Shopify đến trung tâm xử lý đơn hàng sẽ trải qua Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm, trong đó sản phẩm sẽ được cân và đo kích thước. Trọng lượng và số đo từ Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm có trong mục Mạng lưới giao hàng Shopify trên trang mẫu mã sản phẩm trong trang quản trị Shopify hoặc trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Để đảm bảo tính đúng phí vận chuyển cho khách hàng, điều chỉnh trọng lượng sản phẩm của bạn sao cho khớp với thông tin của Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí