Các yêu cầu về đợt chuyển về và phương thức tối ưu

Khi gửi đợt chuyển về đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), hãy đảm bảo bạn hiểu rõ yêu cầu đối với lô hàng. Lô hàng gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify có thể bị từ chối nếu không tuân thủ các yêu cầu. Hãy xem lại phương thức tối ưu để tránh bị trì hoãn thêm.

Các yêu cầu chung

Phải đáp ứng những yêu cầu sau để lô hàng được chấp nhận tại nhà kho của Mạng lưới giao hàng Shopify:

 • Hãng vận chuyển phải đặt hẹn với nhà kho. Để biết thêm thông tin, tham khảo Các cuộc hẹn của hãng vận chuyển.
 • Lô hàng phải có số theo dõi hoặc tham chiếu theo dõi. Nếu không có số theo dõi, phải thêm mã số pro hoặc vận đơn đường biển (BOL) vào thông tin theo dõi của lô hàng. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thêm thông tin theo dõi.
 • Lô hàng phải đáp ứng một trong những điều kiện sau: - Mỗi mặt hàng trong lô hàng phải có mã vạch kèm theo.

  • Phải tạo dự án đặc biệt cho mã vạch do kho hàng gắn vào và thêm mã số đợt chuyển vào dự án.
 • Mỗi hộp bên ngoài và hộp đựng riêng phải có nhãn sản phẩm bao gồm SKU và mã vạch cho từng mẫu mã bên trong. Nếu hộp bên ngoài có các hộp đựng riêng tách biệt cho các mẫu mã khác nhau, bạn cần gắn nhãn sản phẩm trên hộp bên ngoài. Tìm hiểu thêm về đóng gói hàng chuyển về và cách gắn nhãn bao bì.

 • Mỗi đợt chuyển phải có nhãn đợt chuyển về để xác định hộp bên ngoài hoặc pa-lét thuộc đợt chuyển về nào. Phải gắn nhãn này trên mỗi hộp bên ngoài hoặc pa-lét. Tìm hiểu thêm về đóng gói hàng chuyển về và cách gắn nhãn bao bì.

 • Không trộn lẫn mẫu mã trong các hộp mà chưa phân loại và gắn nhãn đúng cách. Tìm hiểu thêm về đóng gói hàng chuyển về và cách gắn nhãn bao bì.

 • Bạn chịu trách nhiệm cho mọi khoản phí hải quan, nhập hoặc xuất liên quan đến việc chuyển hàng trong kho đến SFN hoặc giữa các trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Tìm hiểu thêm phí nhập và xuất đối với lô hàng nhập.

Các phương pháp tốt nhất

Để đảm bảo đợt chuyển về của bạn được kho chấp nhận mà không bị trì hoãn, hãy tuân thủ các phương thức tối ưu sau:

 • Chỉ thêm một số theo dõi hoặc tham chiếu cho mỗi đợt chuyển. Nếu đợt chuyển được giao thành nhiều lô hàng, mỗi lần giao cần được thể hiện bằng đợt chuyển riêng.
 • Bất cứ khi nào thời gian dự kiến đến (ETA) thay đổi, hãy cập nhật ETA mới cho đợt chuyển về của bạn.
 • Gắn nhãn đợt chuyển về ở nhiều chỗ trên pa-lét để dễ thấy.
 • Thêm danh sách đóng gói vào mỗi lô hàng.
 • Viết hoặc gắn nhãn chứa số lượng trên tất cả các hộp bên ngoài và bên trong.
 • Bạn không thể ghi Shopify hoặc SFN là người nhận hoặc người được ủy quyền đối với lô hàng nhận.

Phí nhập và xuất

Theo quy định tại mục 3.2 của Điều khoản dịch vụ của SFN, bạn chịu trách nhiệm đối cho mọi khoản phí hải quan, nhập hoặc xuất liên quan đến việc chuyển hàng trong kho sang SFN hoặc giữa các trung tâm xử lý đơn hàng SFN.

Bạn không thể ghi Shopify hoặc SFN là người nhận hoặc giấy ủy quyền đối với lô hàng nhận.

Mọi đợt chuyển hàng trong kho qua biên giới từ Hoa Kỳ đến Canada phải có Vận đơn đường biển (BOL) chỉ định nhà môi giới hải quan và số điện thoại của Canada. Nếu bạn cần trợ giúp trong quy trình này, hãy liên hệ với nhà môi giới hải quan.

Các cuộc hẹn của hãng vận chuyển

Nếu đợt chuyển về của bạn là một lô hàng bưu kiện được vận chuyển qua UPS, FedEx, DHL hoặc USPS, bạn không cần đặt lịch hẹn với nhà kho do nhà kho đã có những cuộc hẹn thường xuyên cho hình thức giao hàng này.

Nếu bạn đang gửi lô hàng ngoài phương thức giao hàng bưu kiện chuẩn, hãy đặt hẹn với nhà kho. Những lô hàng này được coi như lô hàng không phải bưu kiện và bao gồm các phương thức như lô hàng lẻ không đầy xe tải (LTL), lô hàng giao nguyên xe tải (FTL) và các lô hàng được thực hiện bằng xe tải U-Haul.

Phải đặt lịch hẹn đối với các lô hàng không phải bưu kiện trong vòng 24-48 giờ trước khi lô hàng đến nhà kho. Tất cả các lô hàng không phải bưu kiện không có hẹn sẽ bị nhà kho từ chối. Liên hệ với đội ngũ Thực hiện đơn hàng để biết thêm thông tin.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm

Bạn không cần gửi trọng lượng và kích thước sản phẩm cùng đợt chuyển về. Đợt chuyển về tới Mạng lưới giao hàng Shopify đến trung tâm xử lý đơn hàng sẽ trải qua Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm, trong đó sản phẩm sẽ được cân và đo kích thước. Trọng lượng và số đo từ Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm có trong mục Mạng lưới giao hàng Shopify trên trang mẫu mã sản phẩm trong trang quản trị Shopify hoặc trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Để đảm bảo tính đúng phí vận chuyển cho khách hàng, điều chỉnh trọng lượng sản phẩm của bạn sao cho khớp với thông tin của Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí