Tải xuống sản phẩm và chuyển nhãn để gửi sản phẩm đến Mạng lưới giao hàng Shopify

Sau khi chọn phương thức vận chuyển để gửi sản phẩm đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn cần tải xuống nhãn cho lô hàng của mình.

Mỗi lô hàng bạn gửi đến SFN phải bao gồm các nhãn sau:

 • Nhãn sản phẩm xác định sản phẩm được đóng gói bên trong hộp.
 • Nhãn chuyển hàng xác định lô hàng của bạn khi đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN.

Để tránh xảy ra lỗi, bị chậm trễ và mất phí không tuân thủ, bạn hãy tải xuống, in và gắn nhãn cho tất cả sản phẩm có trong lô hàng. Để biết thông tin về vị trí nhãn chính xác cho phương thức vận chuyển của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn về lô hàng Bưu kiện nhỏGiao nhận.

Tải xuống nhãn sản phẩm SFN

 1. Trong ứng dụng SFN, chuyển đến mục Đợt chuyển về, rồi chọn một đợt chuyển về đã gửi.
 2. Nếu bạn chưa chọn phương thức vận chuyển nào trong mục Chọn phương thức vận chuyển, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  • BƯU KIỆN NHỎ
  • GIAO NHẬN
 3. Trong mục Đóng gói và gắn nhãn, chọn Nhãn sản phẩm.

 4. Chọn Kích cỡ nhãn mà máy in của bạn hỗ trợ.

 5. Nhấp vào Tải xuống nhãn.

Sau khi tải xuống và in nhãn sản phẩm, hãy đóng gói và gắn nhãn sản phẩm theo hướng dẫn đóng gói và gắn nhãn cho phương thức vận chuyển của bạn:

Tải xuống nhãn chuyển hàng SFN

 1. Trong ứng dụng SFN, chuyển đến mục Đợt chuyển về, rồi chọn một đợt chuyển về đã gửi.
 2. Nếu bạn chưa chọn phương thức vận chuyển nào trong mục Chọn phương thức vận chuyển, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  • BƯU KIỆN NHỎ
  • GIAO NHẬN
 3. Trong mục Đóng gói và gắn nhãn, chọn Nhãn chuyển hàng.

 4. Chọn Kích cỡ nhãn mà máy in của bạn hỗ trợ.

 5. Nhấp vào Tải xuống nhãn.

Sau khi bạn tải xuống và in nhãn chuyển hàng, hãy đóng gói và gắn nhãn lô hàng theo hướng dẫn đóng gói và gắn nhãn cho phương thức vận chuyển của bạn:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí