Gói sản phẩm cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Gói sản phẩm là sản phẩm kết hợp nhiều sản phẩm khác. Khi bán theo gói sản phẩm, tất cả mặt hàng trong gói sẽ được thực hiện cùng nhau. Ví dụ: Một gói sản phẩm có thể là một bộ đồ gồm quần dài và áo khoác. Các sản phẩm trong gói sản phẩm cũng có thể được bán rời.

Nếu bạn muốn Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) thực hiện gói sản phẩm của mình, sản phẩm của bạn phải đáp ứng tất cả yêu cầu để thiết lập một gói sản phẩm trong ứng dụng SFN.

Các sản phẩm trong gói sản phẩm được lưu trữ riêng trong SFN cũng có thể được bán rời. Sau khi SFN nhận được đơn hàng có gói sản phẩm, SFN sẽ lấy và đóng gói các mặt hàng trong gói sản phẩm đó và thực hiện cùng nhau.

Đơn vị lưu kho (SKU) của một gói sản phẩm được gọi là SKU gói sản phẩm, còn từng sản phẩm trong gói sản phẩm đó được gọi là SKU thành phần.

Điều kiện để thiết lập gói sản phẩm cho SFN

Để thiết lập các gói sản phẩm trong SFN, bạn cần đảm bảo sản phẩm của mình đáp ứng các yêu cầu sau:

Bạn có thể thêm sản phẩm cho gói sản phẩm qua trang quản trị Shopify mà không cần chuyển hàng về.

Để vận chuyển quốc tế, bạn phải đảm bảo SKU gói sản phẩm và SKU thành phần có giá lớn hơn 0 USD.

Thiết lập gói sản phẩm trong ứng dụng SFN

Nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện để thiết lập gói sản phẩm, bạn có thể thiết lập gói sản phẩm trong ứng dụng SFN.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào tab Hàng trong kho.

 3. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn thiết lập dưới dạng gói sản phẩm.

 4. Trên trang sản phẩm, nhấp vào menu Thao tác khác rồi nhấp vào Tạo gói sản phẩm.

 5. Chọn mặt hàng bạn muốn thêm làm thành phần của gói sản phẩm.

 6. Với mỗi mặt hàng, nhập số lượng bạn muốn có trong một gói sản phẩm.

 7. Nhấp vào Lưu gói sản phẩm.

Nếu bán sản phẩm sử dụng cùng mặt hàng với các sản phẩm khác, bạn có thể đặt những sản phẩm này làm gói sản phẩm và chọn mặt hàng đó làm SKU thành phần.

Số lượng thành phần có sẵn cho các gói sản phẩm

Để bán gói sản phẩm, SFN phải có đủ SKU thành phần trong kho để tạo từng gói sản phẩm. Khi SFN không có đủ SKU thành phần trong kho tại bất kỳ trung tâm xử lý đơn hàng nào để tạo một gói sản phẩm thì số lượng hàng Có sẵn trong gói sản phẩm của bạn sẽ bằng không và gói sẽ hiển thị trạng thái hết hàng trên cửa hàng.

Số lượng hàng Có sẵn của các gói sản phẩm được xác định theo những cách tính toán sau:

 • Tại mỗi trung tâm xử lý đơn hàng, số lượng gói sản phẩm sẽ phụ thuộc vào số lượng hàng Có sẵn của SKU thành phần và số lượng của mỗi sản phẩm thành phần cần có để tạo gói sản phẩm.
 • Tổng số lượng gói sản phẩm có sẵn là tổng số lượng gói sản phẩm có thể thực hiện tại tất cả các trung tâm xử lý đơn hàng SFN.
 • Cách tính tình trạng còn hàng của gói sản phẩm không tính đến đơn hàng đặt trước, yêu cầu giữ hàng và yêu cầu thực hiện đang chờ xử lý cho các sản phẩm thành phần.

Ví dụ: Giả sử gói sản phẩm dầu gội đầu cần sản phẩm thành phần là 1 dầu gội và 1 dầu xả. Nếu bạn có 10 dầu gội và 15 dầu xả được lưu kho tại một trung tâm xử lý đơn hàng, bạn có thể bán 10 gói sản phẩm này. Ngay cả khi bạn có thêm dầu gội tại trung tâm xử lý đơn hàng khác, các mặt hàng phải ở cùng một địa điểm để tạo thành gói sản phẩm bán được.

Truy cập số lượng có sẵn của gói sản phẩm

Bạn có thể truy cập số lượng hàng Có sẵn của gói sản phẩm trong kho sản phẩm trên trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng SFN.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào tab Hàng trong kho.

 3. Nhấp vào gói sản phẩm bạn muốn truy cập.

Sửa gói sản phẩm trong SFN

Bạn có thể thêm, xóa và điều chỉnh số lượng SKU thành phần trong gói sản phẩm hiện có. Nếu bạn muốn chỉnh sửa gói sản phẩm có đơn hàng bỏ ngỏ để SFN thực hiện thì phải thực hiện hoặc hủy tất cả những đơn hàng này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào tab Hàng trong kho.

 3. Nhấp vào gói sản phẩm bạn muốn sửa.

 4. Nhấp vào Sửa gói sản phẩm.

 5. Điều chỉnh mặt hàng và số lượng mặt hàng bạn muốn trong gói sản phẩm.

 6. Nhấp vào Lưu gói sản phẩm.

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm cho gói sản phẩm

Nếu muốn thay đổi bất kỳ thông tin sản phẩm nào trong gói sản phẩm ngoài thông tin về SKU, chẳng hạn như giá, mẫu mã và tình trạng còn hàng, bạn có thể chỉnh sửa chi tiết sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Thay đổi SKU cho gói sản phẩm

Để thay đổi SKU của gói sản phẩm, bạn cần thiết lập gói sản phẩm mới.

Nếu bạn muốn hầu hết thông tin giống nhau, bạn có thể sao chép sản phẩm của gói sản phẩm ban đầu để tạo gói sản phẩm mới.

Để ngăn khách hàng mua gói sản phẩm cũ, bạn cần đặt sản phẩm cũ cho gói sản phẩm thành không còn hàng trên tất cả các kênh bán hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí