Ẩn mẫu mã khỏi danh sách hàng trong kho trong Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể ẩn các mẫu mã không muốn hiển thị trong danh sách hàng trong kho của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN). Ví dụ: Bạn có thể muốn ẩn sản phẩm không còn bán nữa. Khi đặt mẫu mã ở trạng thái ẩn, bạn có thể chọn ẩn hoặc bỏ ẩn những sản phẩm này trong danh sách hàng trong kho bằng cách chọn Hiển thị sản phẩm đã ẩn trong danh sách. Các sản phẩm được đặt là ẩn sẽ có nhãn Đã ẩn.

Bạn có thể chọn xem có ẩn mẫu mã theo những cách sau hay không:

  • bằng cách chọn nhiều mẫu mã cùng lúc trên tab Hàng trong kho
  • bằng cách chỉnh sửa mẫu mã cụ thể trên trang thông tin chi tiết mẫu mã

Ẩn mẫu mã trong tab Hàng trong kho

  1. Trong ứng dụng SFN, nhấp vào tab Hàng trong kho.
  2. Chọn mẫu mã bạn muốn ẩn.
  3. Nhấp vào Hide products (Ẩn sản phẩm).
  4. Nhấp lại vào Hide products (Ẩn sản phẩm) để lưu thay đổi.

Sau khi ẩn mẫu mã khỏi danh sách hàng trong kho, bạn có thể bỏ ẩn bằng cách chọn các mẫu mã có nhãn Đã ẩn , rồi nhấp vào Bỏ ẩn sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí