Chỉ định cấp độ dịch vụ của phí vận chuyển quốc tế cho Mạng lưới giao hàng Shopify (Canada)

Để đảm bảo rằng các trung tâm xử lý đơn hàng Shopify Fulfillment Network (SFN) biết lựa chọn tốc độ vận chuyển hoặc cấp độ dịch vụ nào khi xử lý yêu cầu thực hiện đơn hàng, bạn có thể chỉ định phí vận chuyển cho cấp độ dịch vụ cụ thể. Bạn có thể chỉ định mức phí vận chuyển sử dụng dịch vụ vận chuyển tiết kiệm, tiêu chuẩn hoặc vận chuyển nhanh. Điều này giúp đảm bảo rằng đơn hàng của bạn được giao trong thời gian giao hàng dự kiến mà bạn đặt cho khách hàng.

Trước khi chỉ định cấp độ dịch vụ cho phí vận chuyển, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập phí vận chuyển cho phù hợp với SFN.

Cấp độ dịch vụ vận chuyển của SFN từ trung tâm xử lý đơn hàng Canada

SFN cung cấp nhiều cấp độ dịch vụ cho đơn hàng được vận chuyển từ trung tâm xử lý đơn hàng tại Canada. Cấp độ dịch vụ dựa trên số ngày làm việc cần thiết không bao gồm dịp lễ để giao lô hàng của bạn sau khi SFN xử lý yêu cầu thực hiện.

Bạn có thể chỉ định phí vận chuyển nội địa cho các cấp độ dịch vụ sau.

Thời gian vận chuyển của từng cấp độ dịch vụ đối với lô hàng nội địa trong phạm vi Canada do SFN thực hiện
Mức dịch vụ Thời gian giao hàng
Lô hàng vận chuyển nhanh 2 ngày làm việc
Lô hàng vận chuyển tiêu chuẩn 3 ngày làm việc
Lô hàng vận chuyển tiết kiệm 5-7 ngày làm việc

Bạn có thể chỉ định phí vận chuyển quốc tế cho các cấp độ dịch vụ sau.

Thời gian vận chuyển của từng cấp độ dịch vụ đối với lô hàng quốc tế từ Canada do SFN thực hiện
Mức dịch vụ Thời gian giao hàng
Vận chuyển nhanh 6 đến 28 ngày làm việc
Vận chuyển chậm 7 đến 29 ngày làm việc

Khi chọn phương thức giao hàng để thực hiện đơn hàng, SFN chọn một hãng vận chuyển và dịch vụ đáp ứng ngày giao hàng dự kiến cho cấp độ dịch vụ được chỉ định. Tên hãng vận chuyển có thể không khớp với cấp độ dịch vụ hoặc cho biết tốc độ giao hàng. Ví dụ: Lô hàng vận chuyển nhanh có thể không có tên là "Express" nhưng lô hàng của bạn dự kiến sẽ được giao trong 2 ngày.

Trước khi bắt đầu chỉ định cấp độ dịch vụ cho phí vận chuyển

Trước khi chỉ định cấp độ dịch vụ cho phí vận chuyển, bạn cần cân nhắc những điều sau:

Thiết lập vận chuyển

Đảm bảo rằng bạn thiết lập phí vận chuyển cho phù hợp với SFN. SFN không hỗ trợ phí giao hàng thực tính của hãng vận chuyển.

Để biết thêm thông tin về các loại phí vận chuyển, tham khảo Phí vận chuyển.

Miễn phí vận chuyển

Nếu bạn miễn phí vận chuyển cho khách hàng, hãy cân nhắc tạo khu vực vận chuyển khớp với trung tâm xử lý đơn hàng sẽ thực hiện sản phẩm. Như vậy, bạn có thể miễn phí vận chuyển cho tất cả khu vực, nhưng chỉ định cho các tốc độ vận chuyển khác nhau.

Ví dụ: Giả sử bạn có sản phẩm lưu kho tại Ontario. Bạn có thể tạo khu vực vận chuyển gồm các tỉnh gần Ontario như Quebec và tạo ưu đãi miễn phí vận chuyển được chỉ định cho vận chuyển Nhanh trong 1 - 2 ngày. Bạn cũng có thể tạo khu vực vận chuyển gồm các tỉnh xa hơn như British Columbia và tạo ưu đãi miễn phí vận chuyển được chỉ định cho vận chuyển Tiêu chuẩn hoặc Tiết kiệm.

Tên phí vận chuyển

Các mức phí có cùng tên được chỉ định cho cùng một cấp độ dịch vụ. Ví dụ: Nếu bạn áp dụng ưu đãi miễn phí vận chuyển khác nhau cho các khu vực riêng biệt, hãy đảm bảo bạn đặt tên phí vận chuyển khác nhau, nếu không tất cả sẽ được chỉ định cùng một cấp độ dịch vụ. Để thay đổi tên của phí vận chuyển, tham khảo Chỉnh sửa phí.

Mức phí không được chỉ định cho cấp độ dịch vụ

Nếu phí vận chuyển không được chỉ định cho cấp độ dịch vụ, phí vận chuyển mặc định đặt thành Tiết kiệm.

Chỉ định cấp độ dịch vụ cho phí vận chuyển

Đảm bảo tên phí vận chuyển là tên chính thức trước khi chỉ định cho cấp độ dịch vụ. Nếu bạn cần thay đổi tên phí vận chuyển khi chỉ định cấp độ dịch vụ, hãy thay đổi tên mức phí trong phần cài đặt vận chuyển của trang quản trị Shopify, sau đó chỉ định cấp độ dịch vụ trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa tên phí vận chuyển, tham khảo Chỉnh sửa phí.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  5. Nhấp vào Quản lý phí.

  6. Trong mục Cấp độ dịch vụ vận chuyển, nhấp vào Quản lý dịch vụ.

  7. Trong mỗi cấp độ dịch vụ, chọn phí vận chuyển bạn muốn chỉ định cho cấp độ dịch vụ đó.

  8. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn thay đổi tên phí vận chuyển sau khi chỉ định cấp độ dịch vụ cho mức phí đó, phí vận chuyển sẽ mặc định là cấp độ dịch vụ Tiết kiệm cho đến khi bạn chỉ định cấp độ dịch vụ khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí