Thông báo hàng trong kho cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể thiết lập thông báo để nhắc bạn gửi thêm hàng trong kho đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) khi mức hàng trong kho thấp. Khi thiết lập thông báo hàng trong kho, bạn chọn thời điểm muốn được thông báo dựa trên số ngày lưu kho dự kiến còn lại.

Bạn được thông báo khi số ngày lưu kho của mẫu mã bất kỳ thấp hơn mức tối thiểu đã đặt. Thông báo hàng trong kho hiển thị trong ứng dụng SFN trên tab Tổng quanHàng trong kho.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
  2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
  3. Trong mục Thông báo hàng trong kho, đặt số ngày lưu kho tối thiểu cần thiết cho sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí