Xác định phí vận chuyển cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Để đảm bảo rằng các trung tâm Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) biết lựa chọn tốc độ vận chuyển hoặc cấp độ dịch vụ nào khi xử lý yêu cầu thực hiện đơn hàng, bạn có thể liên kết phí vận chuyển với tốc độ vận chuyển cụ thể. Bạn có thể chỉ định mức phí vận chuyển sử dụng dịch vụ vận chuyển tiết kiệm, tiêu chuẩn hoặc vận chuyển nhanh. Điều này giúp đảm bảo rằng đơn hàng của bạn được giao trong thời gian giao hàng dự kiến mà bạn đặt cho khách hàng.

Nếu muốn tạo phí giao hàng thực tính cho khách hàng trong trang thanh toán, bạn có thể sử dụng mức dịch vụ vận chuyển SFN để xác định phí vận chuyển.

Trước khi liên kết mức phí, đảm bảo rằng bạn cân nhắc cài đặt vận chuyển thay thếthiết lập phí vận chuyển cho phù hợp với SFN.

Cấp độ dịch vụ

SFN cung cấp ba cấp độ dịch vụ dựa trên số ngày làm việc, không bao gồm dịp lễ, cần thiết để giao lô hàng của bạn sau khi SFN xử lý yêu cầu thực hiện.

Bạn có thể tính phí vận chuyển tương ứng với các cấp độ dịch vụ sau:

Dịch vụ vận chuyển theo từng cấp độ dịch vụ
Mức dịch vụ Thời gian giao hàng
Lô hàng vận chuyển nhanh 2 ngày làm việc
Lô hàng vận chuyển tiêu chuẩn 3 ngày làm việc
Lô hàng vận chuyển tiết kiệm 5-7 ngày làm việc

Đơn hàng gói đăng ký và ưu đãi chớp nhoáng cần thêm 3 ngày làm việc để xử lý do số lượng thực hiện đơn hàng cao.

Khi chọn phương thức giao hàng để thực hiện đơn hàng, SFN chọn một hãng vận chuyển và dịch vụ đáp ứng ngày giao hàng dự kiến cho cấp độ dịch vụ đó. Tên hãng vận chuyển có thể không khớp với cấp độ dịch vụ hoặc cho biết tốc độ giao hàng. Ví dụ: Lô hàng vận chuyển nhanh có thể không có tên là "Express" nhưng lô hàng của bạn dự kiến sẽ được giao trong 2 ngày.

Trước khi bắt đầu thiết lập phí vận chuyển

Trước khi liên kết mức phí, bạn cần cân nhắc những điều sau:

Thiết lập vận chuyển

Đảm bảo bạn thiết lập phí vận chuyển cho phù hợp với Mạng lưới giao hàng Shopify. Phí giao hàng thực tính của hãng vận chuyển không thể sử dụng tính năng liên kết mức phí.

Để biết thêm thông tin về các loại phí vận chuyển, tham khảo Phí vận chuyển.

Miễn phí vận chuyển

Nếu bạn miễn phí vận chuyển cho khách hàng, hãy cân nhắc tạo khu vực vận chuyển cho các khu vực của trung tâm xử lý đơn hàng. Nhờ đó, bạn có thể miễn phí vận chuyển cho tất cả các khu vực, nhưng hãy liên kết tốc độ vận chuyển khác nhau với những khu vực này.

Ví dụ: Giả sử bạn có sản phẩm lưu kho ở Florida. Bạn có thể tạo một khu vực vận chuyển với các tiểu bang gần Florida, ví dụ như Georgia và tạo miễn phí vận chuyển liên kết với vận chuyển nhanh trong 1 - 2 ngày. Bạn cũng có thể tạo khu vực vận chuyển với các tiểu bang ở xa hơn, ví dụ như Oregon và tạo miễn phí vận chuyển liên kết với vận chuyển Tiêu chuẩn hoặc Tiết kiệm.

Tên phí vận chuyển

Các mức phí có cùng tên được liên kết với cùng một cấp độ dịch vụ. Ví dụ: Nếu bạn áp dụng ưu đãi miễn phí vận chuyển khác nhau cho các khu vực riêng biệt, hãy đảm bảo bạn đặt tên phí vận chuyển khác nhau, nếu không tất cả sẽ có cùng tốc độ vận chuyển. Để thay đổi tên của phí vận chuyển, tham khảo Chỉnh sửa phí.

Mức phí không liên kết

Nếu phí vận chuyển không liên kết với một tốc độ vận chuyển, phí vận chuyển mặc định được đặt là Tiết kiệm.

Liên kết mức phí của bạn

Đảm bảo hoàn tất tên phí vận chuyển trước khi bạn liên kết mức phí. Nếu bạn cần thay đổi tên phí vận chuyển khi liên kết mức phí, hãy thay đổi tên mức phí trong phần cài đặt vận chuyển của trang quản trị Shopify, rồi liên kết mức phí trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa tên phí vận chuyển, tham khảo Chỉnh sửa phí.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
  2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
  3. Trong mục Cấp độ dịch vụ vận chuyển, nhấp vào Quản lý dịch vụ.
  4. Trong mỗi cấp độ dịch vụ, chọn phí vận chuyển bạn muốn liên kết đến cấp độ dịch vụ đó.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn thay đổi tên phí vận chuyển sau khi liên kết, phí vận chuyển sẽ được mặc định liên kết với tốc độ vận chuyển Tiết kiệm cho đến khi bạn liên kết lại mức phí.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí