Phiếu giao hàng cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Mỗi gói hàng do Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) thực hiện bao gồm một phiếu giao hàng được in trên giấy khổ 4x6 inch. Phiếu giao hàng bao gồm địa chỉ giao hàng và thanh toán, thông tin sản phẩm như số SKU, trọng lượng và số lượng. Bạn có thể chỉnh sửa và xem trước mẫu phiếu giao hàng trong trang quản trị Shopify.

Tất cả đơn hàng Shopify sử dụng cùng một mẫu phiếu giao hàng bất kể đơn hàng đó có do SFN thực hiện hay không. Khi bạn thay đổi mẫu phiếu giao hàng thành mẫu SFN, các phiếu giao hàng bạn in từ trang quản trị Shopify cũng sử dụng cùng mẫu này.

Ứng dụng thêm tin nhắn quà tặng hoặc ghi chú đơn hàng không được SFN hỗ trợ và không ảnh hưởng đến thông tin hiển thị trên phiếu giao hàng SFN.

Bảng dưới đây biểu thị cách in phiếu giao hàng trên mẫu Shopify mặc định và mẫu SFN được đề xuất.

Mẫu phiếu giao hàng được in trên các cỡ giấy khác nhau
Cỡ giấy Mẫu mặc định của Shopify Mẫu của SFN
4 x 6 inch

Thiết lập mẫu phiếu giao hàng SFN

Phiếu giao hàng được kết xuất bằng Liquid, ngôn ngữ mẫu do Shopify tạo. Nếu bạn sử dụng thành thạo HTML, CSS và Liquid, bạn có thể chỉnh sửa mẫu phiếu giao hàng từ trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
  2. Trong mục Packing slips (Phiếu đóng gói), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
  3. Tô sáng tất cả mã trong trình chỉnh sửa, rồi xóa đi.
  4. Tải xuống mẫu phiếu giao hàng của SFN.

  5. Sao chép tất cả mã Liquid trong tệp mẫu rồi dán vào trình chỉnh sửa.

  6. Chọn Xem trước mẫu để xem thay đổi.

  7. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu muốn thay đổi phiếu giao hàng về mẫu mặc định của Shopify, nhấp vào Quay trở về mặc định trong trang chỉnh sửa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí