Phiếu giao hàng cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Mỗi gói hàng do Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) thực hiện bao gồm một phiếu giao hàng được in trên giấy khổ 4x6 inch. Phiếu giao hàng bao gồm địa chỉ giao hàng và thanh toán, thông tin sản phẩm như số SKU, trọng lượng và số lượng. Bạn có thể chỉnh sửa và xem trước mẫu phiếu giao hàng trong trang quản trị Shopify.

Tất cả đơn hàng Shopify sử dụng cùng một mẫu phiếu giao hàng bất kể đơn hàng đó có do SFN thực hiện hay không. Khi bạn thay đổi mẫu phiếu giao hàng thành mẫu SFN, các phiếu giao hàng bạn in từ trang quản trị Shopify cũng sử dụng cùng mẫu này.

Ứng dụng thêm tin nhắn quà tặng hoặc ghi chú đơn hàng không được SFN hỗ trợ và không ảnh hưởng đến thông tin hiển thị trên phiếu giao hàng SFN.

Bảng dưới đây biểu thị cách in phiếu giao hàng trên mẫu Shopify mặc định và mẫu SFN được đề xuất.

Mẫu phiếu giao hàng được in trên các cỡ giấy khác nhau
Cỡ giấy Mẫu mặc định của Shopify Mẫu của SFN
4 x 6 inch

Kích hoạt phiếu giao hàng

Theo mặc định, SFN không thêm phiếu giao hàng vào mọi đơn hàng. Nếu muốn SFN thêm phiếu giao hàng vào đơn hàng, bạn có thể kích hoạt phiếu giao hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Quản lý đơn hàng.
 5. Trong mục Phiếu giao hàng bị hủy kích hoạt, nhấp vào Kích hoạt rồi nhấp vào Kích hoạt một lần nữa.

Sau khi kích hoạt phiếu giao hàng, bạn có thể chỉnh sửa hoặc hủy kích hoạt tính năng này.

Chỉnh sửa phiếu giao hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Quản lý đơn hàng.
 5. Trong mục Mẫu phiếu giao hàng, nhấp vào Chỉnh sửa mẫu.

Hủy kích hoạt phiếu giao hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Quản lý đơn hàng.
 5. Trong mục Phiếu giao hàng được kích hoạt, nhấp vào Hủy kích hoạt.

Thiết lập mẫu phiếu giao hàng SFN

Phiếu giao hàng được kết xuất bằng Liquid, ngôn ngữ mẫu do Shopify tạo. Nếu bạn sử dụng thành thạo HTML, CSS và Liquid, bạn có thể chỉnh sửa mẫu phiếu giao hàng từ trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
 2. Trong mục Packing slips (Phiếu đóng gói), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 3. Tô sáng tất cả mã trong trình chỉnh sửa, rồi xóa đi.
 4. Tải xuống mẫu phiếu giao hàng của SFN.

 5. Sao chép tất cả mã Liquid trong tệp mẫu rồi dán vào trình chỉnh sửa.

 6. Chọn Xem trước mẫu để xem thay đổi.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu muốn thay đổi phiếu giao hàng về mẫu mặc định của Shopify, nhấp vào Quay trở về mặc định trong trang chỉnh sửa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí