Tìm hiểu về thanh toán và định giá

Cước phí của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) được thanh toán theo hai cách: theo mỗi lần thực hiện và theo tháng. Việc định giá bao gồm các thành phần sau:

Theo lần thực hiện

 • lấy hàng và đóng gói
 • vật tư đóng gói
 • vận chuyển

Mỗi tháng

 • bộ lưu trữ
 • dự án đặc biệt

Cứ mỗi 30 ngày, phí sử dụng không gian lưu trữ để lưu hàng trong kho và cho bất kỳ dự án đặc biệt nào sẽ được tính cho bạn. Kỳ thanh toán bắt đầu khi ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify được cài đặt lần đầu tiên. Kỳ thanh toán của Mạng lưới giao hàng Shopify không giống với kỳ thanh toán của Shopify.

Đơn hàng bán buôn được tính phí riêng. Để biết thêm thông tin, tham khảo Phí dự án đặc biệt.

Việc lập hóa đơn của Mạng lưới giao hàng Shopify tuân theo ngưỡng thanh toán của Shopify. Để tìm hiểu thêm về việc lập hóa đơn của Shopify, tham khảo Tìm hiểu về hóa đơn Shopify của bạn.

Phí lấy hàng và đóng gói

Khi một khách hàng đặt hàng, SFN chọn các mặt hàng đã đặt và đóng gói. Phí lấy hàng và đóng gói, bao gồm số tiền bạn phải trả cho vật tư, tờ rơi tiếp thị, nhãn dán và hộp có thương hiệu, được xác định trên trang Định giá trong ứng dụng SFN.

Nếu SFN hết bao bì theo yêu cầu và đơn hàng được vận chuyển bằng cách sử dụng bao bì tại chỗ của chúng tôi, bạn có thể phải trả phí cho các vật tư đã dùng. Trung tâm xử lý đơn hàng sẽ quyết định bao bì được sử dụng, vì vậy nếu một đơn hàng yêu cầu nhiều bao bì hơn dự kiến, phí lấy hàng và đóng gói của bạn có thể sẽ cao hơn.

Phí vận chuyển

Phí vận chuyển là mức phí vận chuyển được tính cho mỗi lô hàng. Các khoản phí này bao gồm phương thức vận chuyển, trọng lượng tính phí và có thể bao gồm thẻ giá hoặc định giá theo khu vực tùy theo thỏa thuận của bạn.

Chi phí vận chuyển từng đơn hàng được tính theo các yếu tố sau:

 • Dịch vụ của hãng vận chuyển, tính theo dịch vụ vận chuyển do khách hàng chọn khi thanh toán.
 • Trọng lượng tính phí của từng gói hàng.
 • Số lượng khu vực vận chuyển nơi lô hàng đi qua. Để biết thêm thông tin, tham khảo Định giá theo khu vực.

Dịch vụ của hãng vận chuyển

Dịch vụ của hãng vận chuyển phụ trách vận chuyển đơn hàng của bạn được chọn dựa trên dịch vụ đã được bạn xác định phí vận chuyển tương ứng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xác định phí vận chuyển tương ứng.

Tại Canada, chi phí của hãng vận chuyển được chuyển trực tiếp cho bạn. Tại Hoa Kỳ, định giá theo khu vực sẽ quyết định chi phí cuối cùng.

Trọng lượng tính phí

Có hai phương thức dùng để xác định trọng lượng tính phí: trọng lượng gói hàngtrọng lượng theo kích thước.

Phí của bạn sẽ được tính theo phương thức có trọng lượng lớn hơn, do trọng lượng lẫn kích thước đều là yếu tố quan trọng đối với hãng vận chuyển. Trọng lượng ảnh hưởng đến các yếu tố như chi phí nhiên liệu và loại phương tiện cần sử dụng, trong khi đó, kích thước tác động đến số lượng gói hàng có thể đặt trong xe.

Ví dụ, nếu bạn bán một chiếc gối tuy nhẹ về trọng lượng nhưng chiếm nhiều không gian trong xe, chiếc gối sẽ bị tính phí dựa trên trọng lượng theo kích thước thay vì trọng lượng gói hàng.

Trọng lượng gói hàng

Trọng lượng gói hàng là tổng trọng lượng của từng mẫu mã trong lô hàng, kể cả trọng lượng bao bì.

Để tính trọng lượng gói hàng, hãy sử dụng cân để cân lô hàng.

Trọng lượng theo kích thước

Trọng lượng theo kích thước được xác định bằng cách tính tổng khối lượng của các mẫu mã trong lô hàng, sau đó chia khối lượng cho một ước số kích thước theo tiêu chuẩn ngành.

Kích thước gói hàng mặc định cùng trọng lượng của đơn hàng được gửi đến hãng vận chuyển để tính phí vận chuyển cho khách hàng. Hãng vận chuyển xác định trọng lượng theo kích thước dựa trên chiều cao, chiều rộng và chiều dày của gói hàng.

Để tính trọng lượng theo kích thước, nhân các kích thước lô hàng theo inch. Sau đó, chia cho 166, là ước số kích thước áp dụng trong vận chuyển tại Hoa Kỳ.

Định giá theo khu vực

Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới giao hàng Shopify sử dụng phương pháp định giá theo khu vực để giúp xác định chi phí vận chuyển cho đơn hàng của bạn. Điều này có nghĩa là mạng lưới đã phân chia Hoa Kỳ thành các khu vực địa lý và chi phí vận chuyển của lô hàng tăng theo từng khu vực mà lô hàng đi vào.

Khu vực vận chuyển của Hoa Kỳ

Bạn có càng nhiều nhà kho để lưu kho sản phẩm trong Mạng lưới giao hàng Shopify thì chi phí vận chuyển tổng thể sẽ càng nhỏ vì lô hàng phải di chuyển qua ít khu vực hơn.

Sự định giá dựa trên thẻ giá của bạn. Thẻ giá định hình sơ bộ giá được tính theo khu vực và trọng lượng tính phí của lô hàng.

Dựa trên phí vận chuyển đã chọn, Mạng lưới giao hàng Shopify sẽ chọn hãng vận chuyển và dịch vụ bưu chính tốt nhất để phù hợp với khung thời gian tương ứng đã xác định. Tất cả mức phí được tính theo mô hình phí tổng hòa để có mức phí cạnh tranh cho mọi khu vực vận chuyển. Mạng lưới giao hàng Shopify không hỗ trợ phí vận chuyển theo từng hãng vận chuyển.

Phí lưu kho

Chi phí lưu kho được tính theo ngày. Tính toán bao gồm số lượng mẫu mã, thể tích của mẫu mã theo feet khối và phí lưu kho theo đơn vị.

Chỉ có hàng trong kho có sẵn mới được tính. Hàng trong kho có sẵn là hàng trong kho được lưu trữ tại một trung tâm xử lý đơn hàng, bao gồm hàng trong kho đã phân bổ, là hàng trong kho được dự phòng để thực hiện đơn hàng nhưng chưa rời trung tâm xử lý đơn hàng.

Hàng trong kho chuyển về, hàng trong kho dự trữ và số lượng hàng trong kho khác sẽ không được tính.

Phí dự án đặc biệt

Các dự án đặc biệt là các dịch vụ bổ sung được trung tâm xử lý đơn hàng thực hiện ngoài việc vận chuyển đơn hàng, ví dụ như sau:

 • tiếp nhận nguồn cung
 • đơn hàng bán buôn
 • đơn hàng trả lại
 • dự án đặc biệt có giá trị gia tăng

Phí tiếp nhận nguồn cung và phí đơn hàng bán buôn được lập hóa đơn hàng tháng. Ví dụ, tất cả các khoản phí tiếp nhận nguồn cung cho tháng 9 sẽ được lập hóa đơn thành một khoản phí vào tháng 10.

Phí cho đơn hàng trả lại và phí dự án đặc biệt có giá trị gia tăng được ghi nhận trong hóa đơn của Mạng lưới giao hàng Shopify ngay tại thời điểm phát sinh.

Dự án đặc biệt được lập hóa đơn theo giờ và có khoản phí tối thiểu cho một giờ. Bạn có thể xem mức phí cho dự án đặc biệt trong ứng dụng Trung tâm xử lý đơn hàng Shopify trong mục Thanh toán bằng cách nhấp vào Xem giá.

Tiếp nhận nguồn cung

Khi một trung tâm xử lý đơn hàng nhận được đợt chuyển về, thời gian cần để tổ chức và tiếp nhận các mẫu mã được tính phí như một dự án đặc biệt. Mọi đợt chuyển về đều bị tính phí. Nếu đợt chuyển về không đáp ứng quy định của Mạng lưới giao hàng Shopify, thời gian xử lý sẽ dài hơn và bạn có thể bị tính phí cao hơn.

Để giảm chi phí tiếp nhận nguồn cung, hãy đảm bảo rằng việc vận chuyển là hợp quy và có số lượng chính xác thuộc mọi phạm vi số lượng bạn đã đặt. Để biết thêm thông tin về phạm vi số lượng, tham khảo Thêm phạm vi cho số đợt chuyển về.

Bán buôn

Đơn hàng bán buôn và đơn hàng bán lẻ được tính riêng. Để biết thông tin chi tiết về các khoản phí bán buôn, nhấp vào mục hàng trong Dự án đặc biệt. Có thể tải xuống tệp CSV với thông tin chi tiết về từng lô hàng.

Lô hàng trả lại người gửi

Nếu lô hàng không đến được nơi nhận cuối cùng, hãng vận chuyển sẽ trả lô hàng về cho người gửi ban đầu. Đây được gọi là lô hàng trả lại người gửi (RTS). Phí xử lý các lô hàng RTS được tính theo thời điểm xử lý đơn hàng trả lại. Có thể tải xuống tệp CSV với thông tin chi tiết về từng lô hàng. Để biết thêm thông tin về cách tìm tệp CSV, tham khảo Xem các khoản phí của Mạng lưới giao hàng Shopify.

Dự án đặc biệt có giá trị gia tăng

Bạn có thể yêu cầu Trung tâm xử lý đơn hàng thay bạn hoàn tất các dự án đặc biệt có giá trị gia tăng. Các yêu cầu này có thể bao gồm các dịch vụ như bố trí lắp đặt, lắp ráp sản phẩm và tùy chỉnh sản phẩm. Các dự án đặc biệt phát sinh các khoản phí bổ sung.

Khi yêu cầu một dự án đặc biệt, bạn sẽ nhận được ước tính về thời gian và chi phí để đánh giá và phê duyệt. Sau khi công việc được hoàn tất, chi phí này sẽ hiển thị trên hóa đơn Mạng lưới giao hàng Shopify của bạn.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Gửi dự án đặc biệt.

Xem cước phí Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể tìm thấy bản tổng hợp cước phí trên hóa đơn Shopify hàng tháng.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Billing (Thanh toán).
 2. Trong mục Recent bills (Hóa đơn gần đây), nhấp vào hóa đơn.
 3. Trong hóa đơn, nhấp vào mục Ứng dụng.

Để có bản kê chi tiết hơn về các khoản phí trước đây từ ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, nhấp vào Thanh toán > Xuất thành CSV. Bốn tệp CSV nằm trong một tệp ZIP sẽ được tải xuống máy tính của bạn:

 • pick_and_pack_charges.csv
 • shipping_charges.csv
 • special_project_charges.csv
 • storage_charges.csv

Mở các tệp để xem bản kê chi tiết hơn của từng loại chi phí.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí