Giá và phí

Phí Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) được thêm vào hóa đơn Shopify theo các tần suất khác nhau:

  • vào cuối ngày
  • vào cuối tháng

Ví dụ: Tất cả phí lấy hàng và đóng gói trong một ngày của bạn được thêm vào hóa đơn Shopify vào ngày hôm sau nhưng tất cả phí lưu kho trong một tháng sẽ được thêm vào cuối tháng đó. Tìm hiểu thêm về giá và phí SFN.

Cước phí SFN được hiển thị trên trang Cước phí của ứng dụng SFN, trong khi hóa đơn của bạn được hiển thị trên trang Thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Tóm tắt về giá cước và phí

Giá cước SFN bao gồm các khoản phí và tần suất thanh toán như sau:

Phí SFN và tần suất thanh toán
Phí Mô tả Tần suất thanh toán
Lấy hàng và đóng gói Phí lấy hàng và đóng gói được tính cho mỗi đơn hàng đã thực hiện. Phí lấy hàng và đóng gói bao gồm phí lấy hàng, đóng gói, đóng gói mặt hàng, đóng gói mặt hàng tùy chỉnh, lấy nhiều mặt hàng và thêm tài liệu tiếp thị cho lô hàng. Hằng ngày
Vật tư đóng gói Phí đóng gói được tính cho mỗi đơn hàng đã thực hiện nếu không tính phí lấy hàng và đóng gói vào đóng gói. Hằng ngày
Vận tải Phí vận tải được tính cho mỗi lô hàng được thực hiện bằng dịch vụ SFN. Các khoản phí này phụ thuộc vào phương thức vận chuyển và trọng lượng tính phí. Các khoản phí cũng có thể bao gồm thẻ giá hoặc định giá theo khu vực tùy theo thỏa thuận của bạn. Hằng ngày
Lưu trữ Phí lưu kho được tính bằng cách nhân tổng số lượng mẫu mã theo feet khối, số lượng mẫu mã và phí lưu kho. Phí lưu kho được tính và ghi lại trên sao kê SFN hằng đêm. Các thông tin này được nhóm lại và gửi để lập hóa đơn Shopify hằng tháng vào cuối chu kỳ thanh toán của SFN. Theo tháng
Dự án đặc biệt Phí dự án đặc biệt là phí theo giờ cho bất kỳ công việc bổ sung nào mà nhà kho phải thực hiện để hoàn thành các yêu cầu của bạn, không bao gồm phí lấy hàng và đóng gói. Theo tháng

Đơn hàng bán buôn được tính phí riêng. Tìm hiểu thêm về phí dự án đặc biệt cho đơn hàng bán buôn.

Phí lấy hàng và đóng gói

Khi khách hàng đặt đơn hàng, SFN sẽ đến lấy và đóng gói các mặt hàng đã được đặt. Phí lấy hàng và đóng gói, bao gồm chi phí vật tư, tờ rơi tiếp thị, nhãn dán và hộp có thương hiệu, được xác định trên trang Định giá trong ứng dụng SFN.

Nếu SFN hết bao bì theo yêu cầu và đơn hàng được vận chuyển bằng bao bì tại chỗ của SFN, bạn có thể phải trả phí cho vật tư đã dùng. Trung tâm xử lý đơn hàng sẽ quyết định bao bì được sử dụng. Nếu đơn hàng yêu cầu nhiều bao bì hơn dự kiến, phí lấy hàng và đóng gói của bạn có thể sẽ cao hơn.

Phí vận tải

Phí vận tải là phí vận chuyển được tính cho mỗi lô hàng. Các khoản phí này bao gồm phương thức vận chuyển và trọng lượng tính phí. Phí vận tải cũng có thể bao gồm thẻ giá hoặc định giá theo khu vực tùy theo thỏa thuận của bạn.

Chi phí vận chuyển từng đơn hàng được tính theo các yếu tố sau:

  • dịch vụ của hãng vận chuyển, tính theo dịch vụ vận chuyển do khách hàng chọn khi thanh toán
  • trọng lượng tính phí của từng gói hàng
  • số lượng khu vực vận chuyển mà lô hàng đi qua

Dịch vụ của hãng vận chuyển

Dịch vụ của hãng vận chuyển được chọn để vận chuyển đơn hàng của bạn được dựa trên dịch vụ đã được bạn xác định phí vận chuyển tương ứng. Tìm hiểu thêm về cách xác định phí vận chuyển tương.

Trọng lượng tính phí

Trọng lượng tính phí được xác định dựa trên các giá trị sau:

Phí của bạn sẽ được tính theo phương thức có trọng lượng lớn hơn, do trọng lượng lẫn kích thước đều là yếu tố quan trọng đối với hãng vận chuyển. Trọng lượng ảnh hưởng đến các yếu tố như chi phí nhiên liệu và loại phương tiện cần sử dụng, trong khi đó, kích thước tác động đến số lượng gói hàng có thể đặt trong xe.

Ví dụ: Nếu bạn bán một chiếc gối thì trọng lượng gói hàng sẽ rất thấp, nhưng kích thước gói hàng sẽ lớn và chiếm nhiều không gian trên xe hơn. Do đó, trọng lượng tính phí sẽ được tính dựa trên trọng lượng theo kích thước thay vì trọng lượng gói hàng.

Trọng lượng gói hàng

Trọng lượng gói hàng là tổng trọng lượng của từng mẫu mã trong lô hàng, kể cả trọng lượng bao bì.

Để tính trọng lượng gói hàng, hãy sử dụng cân để cân lô hàng.

Trọng lượng theo kích cỡ

Kích thước bao bì mặc định cùng trọng lượng theo kích thước của đơn hàng được gửi đến hãng vận chuyển để tính phí vận chuyển cho khách hàng.

Hãng vận chuyển xác định trọng lượng theo kích thước bằng cách cộng thể tích của tất cả các mẫu mã trong lô hàng, sau đó lấy thể tích này theo inch chia cho một số chia kích thước. Số chia kích thước này là một số nhất định do mỗi hãng vận chuyển xác định, ví dụ như 166 là số chia kích thước đối với các lô hàng tại Hoa Kỳ.

Định giá theo khu vực

Tại Hoa Kỳ, SFN sử dụng phương pháp định giá theo khu vực để giúp xác định chi phí vận chuyển đơn hàng của bạn. Trong định giá theo khu vực, Hoa Kỳ được chia thành các khu vực địa lý và chi phí vận chuyển của lô hàng được tính dựa trên số khu vực mà lô hàng đi vào.

Khu vực vận chuyển của Hoa Kỳ

Nếu bạn lưu kho sản phẩm tại nhiều nhà kho SFN ở nhiều khu vực khác nhau, lô hàng của bạn có thể di chuyển qua ít khu vực hơn và phải chịu tổng chi phí vận chuyển thấp hơn.

Giá được tính theo bảng giá của bạn. Bảng giá giúp xác định sơ bộ giá mà bạn phải trả theo khu vực vận chuyển và trọng lượng tính phí của lô hàng.

Dựa trên phí vận chuyển đã chọn, SFN chọn hãng vận chuyển và dịch vụ bưu chính tốt nhất để phù hợp với khung thời gian vận chuyển. Tất cả các mức phí đều theo mô hình phí tổng hòa để có mức phí cạnh tranh cho tất cả các khu vực vận chuyển. SFN không hỗ trợ phí vận chuyển theo từng hãng vận chuyển.

Phí lưu kho

Phí lưu kho được tính bằng cách nhân tổng số lượng mẫu mã theo feet khối, số lượng mẫu mã và phí lưu kho. Phí lưu kho được tính hằng ngày dựa trên kiểm kê nhưng được thu hằng tháng theo chu kỳ thanh toán của SFN.

Chỉ có hàng trong kho có sẵn mới được tính. Hàng trong kho có sẵn là hàng trong kho được lưu trữ tại một trung tâm xử lý đơn hàng, bao gồm hàng trong kho đã phân bổ, là hàng trong kho được dự phòng để thực hiện đơn hàng nhưng chưa rời trung tâm xử lý đơn hàng.

Hàng trong kho chuyển về, hàng trong kho dự trữ và số lượng hàng trong kho khác sẽ không được tính.

Phí dự án đặc biệt

Các dự án đặc biệt là các dịch vụ bổ sung ngoài vận chuyển do trung tâm xử lý đơn hàng thực hiện, ví dụ:

  • đơn hàng bán buôn
  • đơn hàng trả lại
  • dự án đặc biệt có giá trị gia tăng

Phí cho đơn hàng trả lại và phí dự án đặc biệt có giá trị gia tăng được ghi lại trong hóa đơn của SFN ngay tại thời điểm phát sinh.

Dự án đặc biệt được lập hóa đơn theo giờ và có khoản phí tối thiểu cho một giờ. Bạn có thể xem mức phí cho dự án đặc biệt trong mục Phí của ứng dụng SFN bằng cách nhấp vào Xem giá.

Tiếp nhận nguồn cung

Khi trung tâm xử lý đơn hàng nhận được đợt chuyển về, thời gian mà trung tâm cần để sắp xếp và tiếp nhận các mẫu mã sẽ được tính là Phí chuyển hàng về. Các khoản phí này sẽ được tạo và lập hóa đơn trong vòng một tuần sau khi nhận được đợt chuyển.

Để tránh mất thêm chi phí nhận hàng và bị chậm trễ, hãy đảm bảo đợt chuyển về của bạn tuân thủ các yêu cầu của SFN.

Bán buôn

Đơn hàng bán buôn và đơn hàng bán lẻ được tính phí riêng. Để biết thông tin chi tiết về các khoản phí bán buôn, hãy nhấp vào mặt hàng trong Dự án đặc biệt. Bạn có thể tải xuống tệp CSV chứa thông tin chi tiết về từng lô hàng.

Lô hàng trả lại người gửi

Nếu lô hàng không đến được nơi nhận cuối cùng, hãng vận chuyển sẽ trả lại lô hàng về cho người gửi ban đầu. Đây được gọi là lô hàng Trả lại người gửi (RTS). Phí xử lý các lô hàng RTS được tính theo thời điểm xử lý đơn hàng trả lại. Bạn có thể tải xuống tệp CSV với chi tiết về từng lô hàng. Tìm hiểu thêm về cách truy cập phí SFN của bạn.

Dự án đặc biệt có giá trị gia tăng

Bạn có thể yêu cầu trung tâm xử lý đơn hàng thay bạn hoàn tất các dự án đặc biệt có giá trị gia tăng. Những yêu cầu này có thể bao gồm dịch vụ như bố trí lắp đặt, lắp ráp sản phẩm và tùy chỉnh sản phẩm. Các dự án đặc biệt sẽ phát sinh phụ phí.

Khi yêu cầu một dự án đặc biệt, bạn sẽ nhận được thời gian và chi phí ước tính để xem xét và chấp thuận. Sau khi hoàn tất tác vụ, chi phí này sẽ hiển thị trên hóa đơn SFN.

Tìm hiểu thêm về gửi dự án đặc biệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí