Đơn hàng trả lại được ủy quyền trước cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Khi chọn thêm nhãn đổi trả được ủy quyền trước trong lô hàng, bạn đã có thể cho phép khách hàng trả lại sản phẩm cho Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) mà không cần tạo đơn hàng trả lại theo cách thủ công trong trang quản trị Shopify. Lô hàng được gửi đi trong phạm vi Hoa Kỳ từ trung tâm xử lý đơn hàng SFN tại Hoa Kỳ đủ điều kiện để thêm nhãn đổi trả được ủy quyền trước.

Kích hoạt nhãn đổi trả được ủy quyền trước

Bạn có thể chọn thêm nhãn đổi trả được ủy quyền trước vào tất cả các lô hàng hoặc chỉ cho các đơn hàng có giá trị trên mức đã chọn. Sau khi kích hoạt nhãn đổi trả được ủy quyền trước, bạn sẽ được lập hóa đơn cho mọi mặt hàng do khách hàng trả lại và được SFN xử lý. Truy cập thẻ giá SFN để xem thông tin định giá chi tiết.

Trước khi kích hoạt nhãn đổi trả được ủy quyền trước

Trước khi kích hoạt nhãn đổi trả được ủy quyền trước, hãy thiết lập quy tắc trả hàng đối với các sản phẩm do SFN thực hiện.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Nhấp vào Quản lý đơn hàng trả lại.

 6. Trong mục Nhãn đổi trả được ủy quyền trước, nhấp vào Quản lý.

 7. Nếu bạn muốn thêm nhãn đổi trả được ủy quyền trước vào tất cả các đơn hàng, chọn Thêm vào tất cả đơn hàng hoặc chọn Chỉ thêm vào đơn hàng có giá trị lớn hơn và nhập giá trị.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi kích hoạt đơn hàng trả lại được ủy quyền trước, nhãn sẽ được thêm vào đơn hàng đủ điều kiện đã gửi đến SFN để thực hiện.

In lại nhãn đổi trả được ủy quyền trước

Nếu nhãn đổi trả được ủy quyền trước bị thất lạc hoặc hư hỏng, bạn có thể in lại nhãn đổi trả để tạo bản PDF gửi được cho khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Đơn hàng trả lại.

 5. Đối với bộ lọc Trạng thái, chọn Đang chờ xử lý.

 6. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn in lại nhãn đổi trả được ủy quyền trước.

 7. Nhấp vào In lại nhãn.

Tải xuống nhãn đổi trả PDF sau đó bạn có thể gửi cho khách hàng để họ in.

Truy cập đơn hàng có nhãn đổi trả được ủy quyền trước

Sau khi hãng vận chuyển quét nhãn đổi trả được ủy quyền trước, đơn hàng trả lại sẽ hiển thị làĐã ủy quyền trước trên tab Đơn hàng trả lại trong ứng dụng SFN. Trước khi nhân viên SFN đánh giá đơn hàng trả lại tại trung tâm xử lý đơn hàng và xác định mặt hàng nào có trong đơn hàng trả lại, trang tóm tắt đơn hàng trả lại liệt kê tất cả mặt hàng trong đơn hàng ban đầu. Sau khi kiểm tra xong, bản tóm tắt sẽ bao gồm những thông tin sau:

 • mã đơn hàng trả lại
 • các mặt hàng được liệt kê trong đơn hàng trả lại
 • mặt hàng đã được nhận hay chưa
 • tình trạng của các mặt hàng
 • các mặt hàng đã được trả về kho hay thải bỏ chưa

Bạn có thể thực hiện hoàn tiền bất cứ lúc nào trong quá trình trả hàng, ngay cả khi nhân viên SFN chưa hoàn tất xử lý đơn hàng trả lại. Khi nhân viên SFN kiểm tra các mặt hàng bị trả lại xong, bạn sẽ nhận được tin nhắn qua email chứa liên kết để thực hiện hoàn tiền cho đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

Nếu bạn muốn cung cấp ưu đãi miễn phí vận chuyển đơn hàng trả lại hoặc muốn thay đổi số tiền hoàn lại do mặt hàng bị hư hỏng, bạn có thể tùy chỉnh số tiền được hoàn lại cho khách hàng. Tìm hiểu thêm về thực hiện hoàn tiền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí