Đơn hàng trả lại được ủy quyền trước cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu muốn cho phép khách hàng trả lại sản phẩm về Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) mà không cần tạo đơn hàng trả lại trong trang quản trị Shopify trước, bạn có thể chọn thêm nhãn đổi trả được ủy quyền trước vào đơn hàng. Trong phần cài đặt ứng dụng SFN, bạn có thể chọn thêm nhãn đổi trả vào tất cả đơn hàng hoặc không đơn hàng nào hoặc các đơn hàng có giá trị trên một ngưỡng nhất định.

Sau khi hãng vận chuyển quét nhãn đổi trả được ủy quyền trước, đơn hàng trả lại sẽ hiển thị làĐã ủy quyền trước trên tab Đơn hàng trả lại trong ứng dụng SFN. Trước khi nhân viên SFN đánh giá đơn hàng trả lại tại trung tâm xử lý đơn hàng và xác định mặt hàng nào có trong đơn hàng trả lại, trang tóm tắt đơn hàng trả lại liệt kê tất cả mặt hàng trong đơn hàng ban đầu. Sau khi kiểm tra xong, bản tóm tắt sẽ bao gồm những thông tin sau:

  • mã số đơn hàng trả lại
  • các mặt hàng được liệt kê trong đơn hàng trả lại
  • mặt hàng đã được nhận hay chưa
  • tình trạng của các mặt hàng
  • các mặt hàng đã được trả về kho hay thải bỏ chưa

Bạn có thể thực hiện hoàn tiền bất cứ lúc nào trong quá trình trả hàng, ngay cả khi nhân viên SFN chưa hoàn tất xử lý đơn hàng trả lại. Khi nhân viên SFN kiểm tra các mặt hàng bị trả lại xong, bạn sẽ nhận được tin nhắn qua email chứa liên kết để thực hiện hoàn tiền cho đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

Nếu bạn muốn cung cấp ưu đãi miễn phí vận chuyển đơn hàng trả lại hoặc muốn thay đổi số tiền hoàn lại do mặt hàng bị hư hỏng, bạn có thể tùy chỉnh số tiền được hoàn lại cho khách hàng. Tìm hiểu thêm về thực hiện hoàn tiền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí