Thiết lập quy tắc cho sản phẩm được trả về Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể thiết lập quy tắc về điều gì sẽ xảy ra với sản phẩm được trả về Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN). Quy tắc trả hàng được định cấu hình cho từng SKU sản phẩm. Bạn có thể định cấu hình quy tắc dựa trên tình trạng của sản phẩm bị trả lại.

Đối với sản phẩm bị trả lại ở điều kiện có thể sửa lại, bạn có thể thiết lập quy tắc để nhân viên SFN thay thế túi nhựa hoặc mã vạch còn thiếu, sau đó đưa sản phẩm về kho hàng. Nếu bạn không kích hoạt quy tắc này thì khi sản phẩm bị trả lại ở điều kiện có thể sửa lại, nhân viên SFN sẽ để sản phẩm sang một bên để xem xét sau và liên hệ với bạn để thảo luận cách xử lý sản phẩm.

Bạn có thể lựa chọn loại bỏ hoặc gửi lại sản phẩm bị trả lại trong điều kiện không thể bán. Các sản phẩm không thể bán bao gồm mặt hàng bị hạn chế được trả lại trong tình trạng đã mở hoặc đã sử dụng. Tìm hiểu thêm về trả lại mặt hàng bị hạn chế.

Bạn có thể thay đổi những quy tắc này bất cứ lúc nào. Nếu đơn hàng đang trong quá trình trả lại khi bạn thay đổi quy tắc ảnh hưởng đến sản phẩm trong đơn hàng trả lại, nhân viên SFN sẽ tuân theo quy tắc đang được kích hoạt khi xử lý đơn hàng trả lại.

Thiết lập quy tắc trả hàng cho sản phẩm duy nhất

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Nhấp vào Quản lý đơn hàng trả lại.

 6. Trong mục Xử lý mặt hàng trả lại, nhấp vào Quản lý.

 7. Bên cạnh sản phẩm bạn muốn sửa đổi, chọn Thay thế túi nhựa hoặc mã vạch.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Lặp lại quy trình này để kích hoạt quy tắc này đối với mọi sản phẩm bạn muốn nhân viên SFN sửa lại và trả về kho hàng. Bạn cũng có thể thiết lập hàng loạt quy tắc trả hàng.

Thiết lập hàng loạt quy tắc trả hàng cho sản phẩm

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Nhấp vào Quản lý đơn hàng trả lại.

 6. Trong mục Xử lý mặt hàng trả lại, nhấp vào Quản lý.

 7. Chọn sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa.

 8. Trong cột Điều kiện sửa lại, nhấp vào Chọn thay đổi rồi chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Để loại bỏ sản phẩm bị trả lại, chọn Không sửa lại.
  • Để thay thế túi nhựa hoặc mã vạch bị thiếu và trả sản phẩm về kho hàng, chọn Sửa lại.
 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Gửi lại sản phẩm bị trả lại trong điều kiện không thể bán

Khi bạn chọn Gửi lại, sản phẩm bị trả lại trong điều kiện không thể bán sẽ được tạm thời lưu trữ tại nhà kho Shopify, sau đó sẽ được trả về nơi nhận tại Hoa Kỳ mà bạn muốn.

Sản phẩm sẽ được gửi lại cho bạn sau khi tổng trọng lượng tích lũy của sản phẩm đạt khoảng 25 pound, hoặc nếu sản phẩm đã được lưu kho trong hơn 30 ngày.

Phí gửi lại được tính theo lô hàng và dựa trên tổng trọng lượng của lô hàng.

Phí gửi lại
Trọng lượng gói hàng (bằng lbs) Phí trên mỗi gói hàng (bằng USD)
5 12 USD
15 18 USD
25 25 USD

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Nhấp vào Quản lý đơn hàng trả lại.

 6. Trong mục Xử lý mặt hàng trả lại, nhấp vào Quản lý.

 7. Chọn sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa.

 8. Trong cột Không thể bán, nhấp vào Chọn thay đổi, sau đó chọn Gửi lại về địa điểm của bạn.

 9. Trong mục Gửi lại về địa điểm của bạn, chọn nơi nhận mà bạn muốn sản phẩm được gửi đến.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

 11. Không bắt buộc: Trong mục Thông báo qua email, chọn hộp kiểm Gửi lại lô hàng nếu bạn muốn tự động gửi email khi lô hàng chứa mặt hàng không thể bán được gửi đến địa điểm của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí