Thiết lập quy tắc cho hàng hóa trả về Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể thiết lập quy tắc về điều gì sẽ xảy ra với sản phẩm bị trả lại cho Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN). Quy tắc trả hàng được thiết lập cho SKU sản phẩm riêng lẻ và dựa trên thực tế sản phẩm nhận được ở điều kiện có thể sửa lại hay không thể bán được.

Đối với sản phẩm bị trả lại ở điều kiện có thể sửa lại, bạn có thể thiết lập quy tắc để nhân viên SFN thay thế túi nhựa hoặc mã vạch còn thiếu, sau đó đưa sản phẩm về kho hàng. Nếu bạn không kích hoạt quy tắc này thì khi sản phẩm bị trả lại ở điều kiện có thể sửa lại, nhân viên SFN sẽ để sản phẩm sang một bên để xem xét và sửa lại sau.

Sản phẩm bị trả lại ở điều kiện không thể bán sẽ bị loại bỏ tại trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Các sản phẩm không thể bán bao gồm mặt hàng bị hạn chế được trả lại trong tình trạng đã mở hoặc đã sử dụng. Tìm hiểu thêm về trả lại mặt hàng bị hạn chế.

Bạn có thể thay đổi những quy tắc này bất cứ lúc nào. Nếu đơn hàng đang trong quá trình trả lại khi bạn thay đổi quy tắc ảnh hưởng đến sản phẩm trong đơn hàng trả lại, nhân viên SFN sẽ tuân theo quy tắc đang được kích hoạt khi xử lý đơn hàng trả lại.

Thiết lập quy tắc trả hàng cho sản phẩm duy nhất

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Xử lý mặt hàng trả lại, nhấp vào Quản lý.
 4. Bên cạnh sản phẩm bạn muốn sửa đổi, chọn Thay thế túi nhựa hoặc mã vạch.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Lặp lại quy trình này để kích hoạt quy tắc này đối với mọi sản phẩm bạn muốn nhân viên SFN sửa lại và trả về kho hàng. Theo mặc định, sản phẩm có thể sửa lại sẽ bị loại bỏ trừ khi kích hoạt quy tắc này. Bạn cũng có thể thiết lập hàng loạt quy tắc trả hàng.

Thiết lập hàng loạt quy tắc trả hàng cho sản phẩm

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Xử lý mặt hàng trả lại, nhấp vào Quản lý.
 4. Chọn sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Trong cột Điều kiện sửa lại, nhấp vào Chọn thay đổi rồi chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Để loại bỏ sản phẩm bị trả lại, chọn Không sửa lại.
  • Để thay thế túi nhựa hoặc mã vạch bị thiếu và trả sản phẩm về kho hàng, chọn Sửa lại.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí