Thực hiện tại Canada

Nếu muốn thực hiện đơn hàng tại Canada bằng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn cần hoàn tất các bước đào tạo ban đầu sau:

  • Tham khảo ý kiến cơ quan thuế Canada hoặc chuyên viên thuế để xác minh rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.
  • Chuẩn bị nhập hàng hóa thương mại vào Canada.
  • Nếu cần, hãy làm Giấy ủy quyền (POA). Shopify không thể tư vấn pháp lý hoặc tư vấn thuế. Điều này có nghĩa là Shopify không thể là bên được ủy quyền hoặc bên nhận hàng để nhập sản phẩm vào kho của Shopify tại Canada. Với trường hợp ủy quyền, hãy cân nhắc làm việc với một nhà môi giới hải quan hoặc công ty vận chuyển.
  • Tạo cửa hàng tại Canada.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí