Gửi các dự án đặc biệt

Bạn có thể yêu cầu trung tâm xử lý đơn hàng thực hiện thêm các tác vụ cho lô hàng của bạn ngoài lưu trữ và vận chuyển sản phẩm, ví dụ như dán mã vạch vào sản phẩm. Gửi yêu cầu bằng cách tạo dự án đặc biệt trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) trong trang quản trị Shopify.

Bạn có thể yêu cầu dự án đặc biệt cho mọi tác vụ nằm ngoài phạm vi xử lý thông thường dành cho các đơn hàng và đợt chuyển về:

 • lắp ráp sản phẩm
 • tùy chỉnh sản phẩm
 • bộ sản phẩm lắp ráp sẵn
 • kiểm soát chất lượng

Yêu cầu dự án đặc biệt của bạn đã được gửi đến điều phối viên Trải nghiệm của thương nhân. Đây là người sẽ phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu dựa trên những quy định cụ thể.

Yêu cầu đối với một dự án đặc biệt

Để lên lịch và dự tính cho một dự án đặc biệt, SFN cần biết chi tiết về tác vụ được yêu cầu. Hãy cung cấp ảnh và video về quy trình nhằm đảm bảo tính chính xác. Mỗi dự án đặc biệt, trừ dự án dán nhãn, có thời lượng tối thiểu một giờ. Điều này có nghĩa là nếu bạn gửi một dự án có thời lượng dưới một giờ, bạn vẫn bị tính phí bằng một giờ thực hiện.

Mỗi yêu cầu dự án đặc biệt phải bao gồm những mục sau:

 • tất cả các SKU liên quan
 • tất cả vật tư không có SKU theo yêu cầu
 • hướng dẫn lắp ráp chi tiết (ảnh và video nếu cần)
 • số lượng yêu cầu
 • ngày đến hạn của dự án
 • bất cứ dự án hoặc đợt chuyển về có liên quan (nếu có)
 • bất cứ SKU nào được tạo mới (nếu có)
 • trung tâm xử lý đơn hàng ưu tiên (nếu có)

Quy trình dự án đặc biệt

Trước tiên, yêu cầu dự án đặc biệt trong ứng dụng SFN tại trang quản trị Shopify. Nhân viên hỗ trợ trải nghiệm thương nhân sẽ xem xét yêu cầu của bạn trong vòng 48 giờ.

Nếu được chấp thuận, yêu cầu của bạn sẽ được liệt kê trong Special projects (Dự án đặc biệt) > Action required (Thao tác cần thực hiện) trong ứng dụng SFN. Yêu cầu sẽ bao gồm đầy đủ thời gian và chi phí ước tính để bạn xem xét. Sau khi bạn chấp nhận, dự án sẽ được gửi đến trung tâm xử lý đơn hàng.

Nếu bị từ chối, yêu cầu của bạn sẽ được liệt kê trong Special projects (Dự án đặc biệt) > Declined (Đã từ chối) trong ứng dụng SFN. Các lý do có thể bao gồm:

 • thiếu hàng trong kho
 • yêu cầu vượt quá khả năng hoặc kỹ năng của nhà kho
 • không có các công cụ hoặc thiết bị cần thiết

Yêu cầu một dự án đặc biệt

Khi yêu cầu một dự án, bạn nhớ viết hướng dẫn cho dự án với độ chi tiết cao.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Shopify Fulfillment Network > Special projects (Dự án đặc biệt).
 2. Nhấp vào Request project (Yêu cầu dự án).
 3. Chọn loại dự án, rồi nhấp vào Confirm project type (Xác nhận loại dự án).
 4. Nhập tên cho dự án. - Nếu bạn đã chọn một dự án Lắp ráp, hãy nhập SKU của sản phẩm cần lắp ráp vào trường Hướng dẫn.

 5. Trong Instruction (Hướng dẫn), nhập hướng dẫn chi tiết cho dự án đặc biệt của bạn. Nhớ điền đầy đủ thông tin bắt buộc.

 6. Không bắt buộc: Thêm tệp đính kèm vào dự án đặc biệt, ví dụ như ảnh hoặc video.

 7. Nhấp vào Request project (Yêu cầu dự án).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí