Quản lý vận chuyển hoàn toàn từ nhà hoặc doanh nghiệp của bạn

Bằng cách kết hợp Shopify Shipping với các tính năng hiện có của hãng vận chuyển, bạn có thể quản lý vận chuyển hoàn toàn từ nhà hoặc doanh nghiệp của bạn mà không phải đến bưu điện.

Bạn có thể đặt hàng hộp và bao bì vận chuyển trực tuyến, in nhãn vận chuyển tại nhà, sau đó yêu cầu hãng vận chuyển đến lấy gói hàng của bạn.

Mua nhãn vận chuyển

Sau khi khách hàng đặt hàng, bạn có thể mua nhãn vận chuyển được giảm giá trong Shopify. Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ, bạn có thể mua nhãn của USPS, UPS và DHL Express. Nếu bạn đang ở Canada, bạn có thể mua nhãn của Canada Post.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Mua nhãn vận chuyển

In nhãn vận chuyển

Sau khi mua nhãn, bạn có thể in nhãn từ máy in nhãn hoặc máy in để bàn.

Để biết thêm thông tin, tham khảo In nhãn vận chuyển.

Hẹn lịch lấy hàng

Sau khi đóng gói sản phẩm và gắn nhãn vận chuyển, bạn có thể hẹn lịch lấy hàng với hãng vận chuyển. Hãng vận chuyển sẽ đến địa chỉ của bạn và lấy hàng, bạn không cần rời khỏi nhà hoặc doanh nghiệp để mang gói hàng ra điểm tập kết.

Mỗi hãng vận chuyển thu tiền phí lấy hàng khác nhau:

  • USPS - Miễn phí vào bất kỳ thời điểm nào trong giờ giao nhận thông thường vào ngày được chỉ định hoặc 24,00 USD để chọn thời gian trong ngày
  • UPS - 4,00 USD cho mỗi lần lấy hàng không giới hạn gói hàng
  • DHL Express - Miễn phí
  • Canada Post - Miễn phí đối với dịch vụ vận chuyển Priority™ và Priority™ Worldwide hoặc phí cố định 3,50 CAD cho mỗi lần lấy hàng không giới hạn gói hàng

Để hẹn lịch lấy hàng với USPS, UPS hoặc DHL Express, tham khảo Hẹn lịch lấy hàng.

Để hẹn lịch lấy hàng với Canada Post, hãy tham khảo trang Yêu cầu lấy hàng của Canada Post.

Vận chuyển nội địa và quốc tế

Nếu bạn vận chuyển nội địa, cân nhắc cung cấp tùy chọn giao hàng tại địa phương cho khách hàng ở gần.

Nếu bạn vận chuyển quốc tế, đảm bảo rằng hãng vận chuyển bạn muốn sử dụng hiện có gửi hàng đến quốc gia bạn muốn. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tình trạng của hãng vận chuyển.

Đặt hàng đóng gói mức cố định bởi hãng vận chuyển

Một số hãng vận chuyển cung cấp dịch vụ đóng gói miễn phí đối với các tùy chọn vận chuyển mức cố định. Xem lại những mục sau để biết có tùy chọn hộp mức cố định của hãng vận chuyển nào hỗ trợ sản phẩm của bạn không:

USPS

Bạn có thể đặt hàng vật tư tiêu hao miễn phí vận chuyển trực tiếp với USPS. Bạn cần đăng ký một tài khoản USPS miễn phí để nhận vật tư tiêu hao.

UPS

Bạn có thể đặt hàng vật tư tiêu hao miễn phí vận chuyển (ví dụ: phong bì, nhãn và túi) trực tiếp từ UPS. Bạn cần đăng ký một tài khoản UPS miễn phí để nhận vật tư tiêu hao.

DHL

Bạn có thể đặt vật tư tiêu hao miễn phí vận chuyển bằng cách gửi email cho DHL Express theo địa chỉ USShopifySupplies@dhl.com. Nút này mở một email mẫu trong ứng dụng email ưu tiên của bạn:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí