Xem lại định dạng địa chỉ

Khi mua nhãn qua Shopify Shipping, mỗi hãng vận chuyển sẽ có một kỳ vọng khác nhau về định dạng địa chỉ giao hàng.

Nhận dạng địa chỉ

Khi bạn nhập địa chỉ giao hàng cho nhãn vận chuyển, địa chỉ được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của hãng vận chuyển. Nếu có kết quả trùng khớp, hãng vận chuyển chắc chắn có thể nhận dạng địa chỉ. Nếu không có kết quả trùng khớp, không thể đảm bảo địa chỉ sẽ được nhận dạng, việc này có thể dẫn đến lỗi hoặc sự cố chậm trễ trong quá trình vận chuyển.

Địa chỉ được nhận dạng

Nếu địa chỉ có định dạng hợp lệ và trùng khớp với cơ sở dữ liệu của hãng vận chuyển thì địa chỉ chắc chắn được nhận dạng. Điều này nghĩa là hãng vận chuyển sẽ chấp nhận nhãn và sự cố chậm trễ do lỗi đọc nhãn không xảy ra.

Lỗi biểu ngữ màu vàng

Nếu bạn thấy thông báo lỗi địa chỉ giao hàng trong biểu ngữ màu vàng thì nghĩa là địa chỉ có định dạng hợp lệ nhưng không có kết quả trùng khớp trong cơ sở dữ liệu của hãng vận chuyển. Điều này thường xảy ra khi có lỗi trong cách nhập địa chỉ. Bạn có thể dùng trình kiểm tra địa chỉ giao hàng của hãng vận chuyển để tìm địa chỉ mà hãng vận chuyển sử dụng.

Địa chỉ không được nhận dạng vẫn có thể được sử dụng và có thể không ảnh hưởng đến việc giao hàng. Nếu chắc chắn về địa chỉ, bạn có thể dùng địa chỉ không được nhận dạng cho nhãn.

Nếu bạn cần hỗ trợ về địa chỉ giao hàng, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Lỗi biểu ngữ màu đỏ

Nếu bạn thấy thông báo lỗi địa chỉ gửi hàng trong biểu ngữ màu đỏ thì nghĩa là địa chỉ không đúng định dạng và bạn không thể mua nhãn cho địa chỉ đó. Bạn có thể dùng trình kiểm tra địa chỉ giao hàng của hãng vận chuyển để tìm định dạng mà hãng vận chuyển sử dụng.

Nếu bạn cần hỗ trợ về địa chỉ giao hàng, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Trình kiểm tra địa chỉ giao hàng

Dùng các công cụ sau để xác thực địa chỉ của bạn.

Liên kết đến trình kiểm tra địa chỉ cho mỗi hãng vận chuyển
Hãng vận chuyển Công cụ
USPS Trình kiểm tra địa chỉ của USPS
UPS Trình kiểm tra địa chỉ UPS
Canada Post Trình kiểm tra địa chỉ của Canada Post
DHL Trình kiểm tra địa chỉ của DHL
Sendle Hướng dẫn tham khảo dành cho vùng ngoại ô của Sendle

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí