Mua nhãn vận chuyển tại Úc

Tùy vào khả năng đáp ứng điều kiện của bạn, bạn có thể mua nhãn Shopify Shipping tại Úc qua Sendle. Sendle cung cấp dịch vụ hãng vận chuyển đến lấy hàng và cho phép mang lô hàng đến điểm tập kết.

Không phải tất cả địa chỉ tại Úc đều đủ điều kiện mua nhãn Sendle qua Shopify Shipping. Trước khi mua nhãn vận chuyển, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các phương thức khác nhau để mang lô hàng đến Sendle.

Lấy hàng

Bạn có thể lên lịch lấy hàng với Sendle nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Địa chỉ của bạn đủ điều kiện để hãng vận chuyển đến lấy hàng.
 • Bạn đã chỉ định đến lấy lô hàng khi mua nhãn vận chuyển.

Lô hàng quốc tế chỉ có thể do hãng vận chuyển đến lấy, bạn không thể mang đến điểm tập kết.

Lên lịch lấy hàng

Bạn cần lên lịch lấy hàng ngay khi mua nhãn. Bạn không thể lên lịch lấy hàng sau khi mua nhãn.

Khi lên lịch lấy hàng lần đầu, bạn cần nhấp vào Edit pickup details (Sửa thông tin chi tiết lấy hàng) để thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn lấy hàng. Những thông tin chi tiết này được lưu và mặc định thêm cho tất cả những lần lấy hàng trong tương lai, nhưng bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ lúc nào.

Địa điểm nhận hàng giống với địa điểm gửi hàng được sử dụng trên nhãn.

Ngày lấy hàng sớm nhất luôn là ngày làm việc tiếp theo. Bạn không thể chỉ định thời gian lấy hàng, tài xế sẽ đến trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 6:00 tối.

Khi chọn ngày lấy hàng, tất cả các ngày bạn đã lên lịch lấy hàng sẽ hiển thị tại Scheduled pickup dates (Ngày lấy hàng đã lên lịch) trong menu thả xuống Pickup date (Ngày lấy hàng).

Quản lý lấy hàng

Sau khi lên lịch lấy hàng, bạn chỉ có thể thay đổi ngày lấy hàng và hướng dẫn lấy hàng. Để thay đổi ngày lấy hàng cho một đơn hàng, nhấp vào nút ... > Quản lý bưu kiện > Thay đổi lịch lấy hàng trong đơn hàng, sau đó điền vào biểu mẫu. Nếu bạn cần thay đổi ngày lấy hàng cho tất cả đơn hàng trong một ngày lấy hàng, hãy nhấp vào Xem thông tin lấy hàng > Thay đổi lịch lấy hàng trên trang Đơn hàng. Bạn không thể thay đổi ngày lấy hàng vào ngày hãng vận chuyển đến lấy hàng.

Để thay đổi hướng dẫn lấy hàng, liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Sendle và thêm Shopify vào dòng tiêu đề.

Nếu bạn cần thay đổi bất kỳ thông tin chi tiết nào khác, ví dụ như địa chỉ giao hàng, hủy giá trị nhãn và tạo nhãn mới.

Ngày lấy hàng

Vào ngày lấy hàng, đặt lô hàng vào vị trí bạn đã chỉ định trong thông tin chi tiết lấy hàng. Nếu bạn đã lên lịch lấy hàng cho cả lô hàng nội địa và quốc tế, hãy tách riêng hai lô hàng. Các tài xế khác nhau sẽ thu từng loại lô hàng.

Trong một vài lần lấy hàng quốc tế đầu tiên, tài xế của Sendle yêu cầu bạn cung cấp danh tính. Nếu bạn đang ở địa chỉ kinh doanh, tài xế của Sendle cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng rằng bạn làm việc cho doanh nghiệp đó, ví dụ như danh thiếp kinh doanh. Hãy nhớ chuẩn bị sẵn giấy tờ chứng minh danh tính khi tài xế của Sendle đến nơi. Nếu tài xế không thể xác minh danh tính của bạn, họ có thể sẽ không nhận lô hàng và bạn cần lên lịch lấy hàng mới.

Gửi hàng

Bạn có thể mang lô hàng đến Sendle nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Địa chỉ của bạn đủ điều kiện để mang hàng đến điểm tập kết.
 • Lô hàng là lô hàng nội địa. Bạn không thể mang lô hàng quốc tế đến điểm tập kết.
 • Lô hàng nặng dưới 10 kg.
 • Thể tích của lô hàng dưới 40 l.

Yêu cầu về gói hàng

Sendle có những hạn chế khác nhau đối với các gói hàng nội địa và quốc tế.

Yêu cầu về gói hàng nội địa

Sendle cho phép giá trị tối đa của các gói hàng nội địa như sau:

 • Không có cạnh nào dài hơn 120 cm
 • Trọng lượng tối đa là 25 kg
 • Thể tích tối đa là 100 L

Để biết những hạn chế đối với từng loại bao bì riêng lẻ, tham khảo trang hỗ trợ của Sendle.

Yêu cầu về gói hàng quốc tế

Sendle cho phép giá trị tối đa của các gói hàng quốc tế như sau:

 • Không có cạnh nào dài hơn 105 cm
 • Trọng lượng tối đa là 20 kg
 • Tổng kích thước tối đa (tổng chiều dài, chiều rộng và chiều cao) phải nhỏ hơn 150 cm.

Để biết thêm những hạn chế chi tiết, tham khảo trang hỗ trợ của Sendle.

Điều kiện của địa chỉ giao hàng

Cả địa chỉ nơi gửi và nơi nhận đều phải đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của Sendle để bạn có thể mua nhãn vận chuyển. Sendle không nhận hàng từ hay giao hàng đến hộp thư bưu điện.

Để mua nhãn, địa chỉ nơi gửi của bạn phải đủ điều kiện lấy hàng ngay cả khi bạn mang gói hàng đến điểm tập kết. Địa điểm tập kết lô hàng nội địa và lô hàng quốc tế khác nhau, nghĩa là đủ điều kiện tại một địa điểm không có nghĩa là bạn đủ điều kiện tại địa điểm khác.

Để xác định địa chỉ nơi gửi có đủ điều kiện để mua nhãn vận chuyển hay không hoặc phương thức nào cho phép bạn mang lô hàng đến Sendle, bạn phải thêm vùng ngoại ô và mã bưu chính. Nhập vùng ngoại ô vào trường City (Thành phố) thay vì tên thành phố.

Để mua nhãn vận chuyển dành cho phương thức mang hàng đến điểm tập kết, bạn phải ở gần địa điểm tập kết. Để biết thêm thông tin, tham khảo địa điểm tập kết của Sendle.

Nếu bạn không đủ điều kiện sử dụng một phương thức cụ thể, phương thức này sẽ không xuất hiện trong phần tùy chọn khi bạn mua nhãn vận chuyển.

Để biết thêm thông tin hoặc xem những vùng ngoại ô được hỗ trợ, tham khảo những thông tin sau:

Trước khi mua nhãn vận chuyển lần đầu

Xem lại thông tin chi tiết về việc sử dụng Sendle với Shopify trước khi mua nhãn đầu tiên.

Bên cạnh đó, đảm bảo rằng bạn đã đặt thông tin chi tiết cho gói hàng vận chuyển mặc định để duy trì phí vận chuyển chính xác.

Mua nhãn

Chi phí của nhãn vận chuyển Sendle được hiển thị bằng AUD. Sau khi mua nhãn vận chuyển, chi phí sẽ được lập hóa đơn bằng USD và gửi đến bạn qua tài khoản Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thanh toán và thuế.

Các bước thực hiện:

## Mua và in nhiều nhãn vận chuyển

Bạn có thể mua và in tối đa 50 nhãn vận chuyển cùng lúc từ trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Dùng hộp kiểm để chọn tối đa 50 đơn hàng bạn muốn mua nhãn vận chuyển.

Các loại đơn hàng sau đây không được bao gồm khi mua nhãn vận chuyển hàng loạt:

 • đơn hàng chỉ có mặt hàng không cần vận chuyển
 • đơn hàng không có địa chỉ vận chuyển hợp lệ
 • đơn hàng đã thực hiện

Nếu đơn hàng đã thực hiện một phần, chỉ những mặt hàng chưa thực hiện mới được đưa vào giao dịch mua nhãn hàng loạt.

Các bước thực hiện:

Nếu bạn mua số lượng lớn nhãn vận chuyển và muốn sử dụng tùy chọn lấy hàng, tất cả lô hàng có tùy chọn lấy hàng trong đơn hàng số lượng lớn phải có cùng ngày lấy hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí