Tự động tạo nhãn vận chuyển nháp bằng Shopify Flow

Bạn có thể sử dụng Shopify Flow để tự động tạo nhãn vận chuyển nháp.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo ứng dụng Shopify Flow đã được cài đặt trong cửa hàng của bạn.

Sau khi cài đặt Shopify Flow, bạn có thể cài đặt và chỉnh sửa mẫu được tạo sẵn hoặc tạo quy trình làm việc riêng theo cách thủ công.

Tìm hiểu thêm về Shopify Flow.

Tạo quy trình làm việc theo cách thủ công

Bạn có thể tạo quy trình làm việc Shopify Flow theo cách thủ công để tự động chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp. Khi đơn hàng đã sẵn sàng thực hiện tại cửa hàng và đáp ứng các điều kiện đã đặt, nhãn vận chuyển nháp sẽ tự động được chuẩn bị cho đơn hàng đó.

Nếu đây là lần đầu bạn sử dụng Shopify Flow, bạn nên bắt đầu bằng cách sử dụng mẫu thay vì tạo mẫu thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Create workflow (Tạo quy trình làm việc).

 5. Nhấp vào Chọn yếu tố kích hoạt, rồi chọn yếu tố kích hoạt Đơn hàng đã sẵn sàng thực hiện.

 6. Nhấp vào Xuất ra để tạo bước mới.

  1. Nhấp vào Condition (Điều kiện nếu).
  2. Chọn điều kiện phải được đáp ứng trước khi chạy bất kỳ thao tác nào.
 7. Nhấp vào*Then* để chọn hành động cần thực hiện nếu điều kiện bạn đặt được đáp ứng.

  1. Nhấp vào Thao tác.
  2. Chọn thao tác Chuẩn bị nhãn vận chuyển.
 8. Không bắt buộc: Chọn bao bì để sử dụng khi tạo nhãn vận chuyển từ danh sách các bao bì đã lưu.

 9. Không bắt buộc: Nhập tổng trọng lượng của gói hàng, bao gồm trọng lượng của gói hàng được gửi và thành phần bên trong.

 10. Chọn một dịch vụ vận chuyển từ danh sách dịch vụ có sẵn.

 11. Không bắt buộc: Nhấp vào Otherwise (Nếu không thì) để thêm điều kiện hoặc thao tác cho quy trình làm việc nếu điều kiện bạn đặt không được đáp ứng.

 12. Nhấp vào Quy trình làm việc mới, rồi nhập tiêu đề cho quy trình làm việc.

 13. Để bắt đầu sử dụng quy trình làm việc, nhấp vào Bật quy trình làm việc.

Tạo quy trình làm việc bằng mẫu

Shopify tạo sẵn các mẫu quy trình làm việc Shopify Flow để bạn có thể tùy chỉnh và sử dụng. Bạn có thể chọn một số mẫu có sẵn để tự động chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp:

Xem và mua nhãn vận chuyển

Khi bạn chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp cho đơn hàng bằng quy trình làm việc, thẻ Automation sẽ được gắn cho đơn hàng và sẽ có thông báo trong lịch trình đơn hàng. Đơn hàng sẽ xuất hiện trong trang Xem đơn hàng Tự động mới trên trang Đơn hàng.

Để xem các đơn hàng Tự động, vào trang quản trị Shopify, sau đó vào Đơn hàng và nhấp vào Tự động. Mục xem này chứa cột Trạng thái nhãn, cho biết một trong những trạng thái sau của từng đơn hàng:

 • Không có nhãn - nhãn đã bị vô hiệu hoặc không có nhãn nào được tạo cho đơn hàng này
 • Đã tạo bản nháp - đã tạo nhãn nháp cho đơn hàng này
 • Đã mua một phần - đã mua một hoặc nhiều nhãn nhưng không phải toàn bộ quá trình thực hiện đơn hàng này đều có nhãn
 • Đã mua - toàn bộ quá trình thực hiện đơn hàng này đã mua nhãn
 • Đã in - tất cả nhãn đã mua đã được in

Không thể tự động khôi phục trang xem đơn hàng Tự động hóa sau khi bị xóa. Nếu bạn đã xóa trang xem đơn hàng Tự động hóa, bạn có thể tạo lại.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào Bộ lọc rồi chọn Gắn thẻ với.
 3. Nhấp vào Chọn giá trị rồi nhập Automation.
 4. Nhấp vào Cột rồi chọn Trạng thái nhãn.
 5. Nhấp vào Lưu thành, nhập tên cho trang xem đơn hàng rồi nhấp vào Save view (Lưu trang xem).

Xem và mua riêng từng nhãn vận chuyển

Trước khi mua nhãn vận chuyển, hãy đảm bảo bạn đã đọc kỹ quy trình mua nhãn vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Không bắt buộc: Nhấp vào Tự động.
 3. Nhấp vào đơn hàng.
 4. Nhấp vào Tạo nhãn vận chuyển.

Xem và mua nhãn vận chuyển hàng loạt

Bạn có thể mua và in tới 20 nhãn vận chuyển cùng một lúc trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn ở Hoa Kỳ, bạn có thể mua và in tới 50 nhãn cùng một lúc. Trước khi mua nhãn vận chuyển, hãy đảm bảo rằng bạn đã xem đơn hàng và hiểu rõ quy trình mua nhãn vận chuyển hàng loạt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Không bắt buộc: Nhấp vào Tự động.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh từng đơn hàng bạn muốn tạo nhãn vận chuyển.
 4. Nhấp vào Create shipping labels (Tạo nhãn vận chuyển).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí